Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 Penyakit 4 al maidah ayat 2 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 al hujurat ayat 49 9 ali imran 159 10 al hujurat ayat 13 11 al isra ayat 32 12 Al hujurat ayat 10 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 Al+hujurat+ayat+13 15 Al maidah ayat 32 16 musibah 17 niat 18 al maidah ayat 90 19 al hujurat ayat 12 20 Ali imran ayat 159 21 Kiamat 22 sabar 23 al maidah ayat 6 24 Surat Asy syu'ara ayat 192 25 zakat 26 Cerai 27 al jumuah ayat 10 28 Ali imran ayat 190 29 Berpikir 30 an nisa ayat 29 31 Al Baqarah ayat 83 32 al hasyr ayat 7 33 luqman ayat 14 34 Yunus ayat 41 35 al-Maidah ayat 3 36 luqman ayat 13 37 Annisa+ayat+36 38 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 39 Al isra ayat 23 40 Hukum bacaan 41 Istri 42 al ikhlas 43 al ahzab ayat 21 44 ar rahman 45 Al Maidah ayat 48 46 harta 47 ali imran 48 Madu 49 Al isra ayat 1 50 penyakit menular 51 jual beli 52 sedekah 53 surat al-'Ankabut ayat 69 54 Yunus ayat 40 55 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 56 An nahl ayat 125 57 obat 58 ali imran 190 59 ghafir ayat 67 60 al baqarah ayat 32 61 Maryam 62 al+hujurat+ayat+12 63 Al-Maidah ayat 2 64 bintang tsurayya 65 Almaidah ayat 2 66 Al baqarah ayat 168 67 Ali imran ayat 104 68 ali imran ayat 191 69 puasa 70 YUnus ayat 57 71 riba 72 al maidah ayat 91 73 Yunus 40 74 Yunus 57 75 Wabah+penyakit 76 At taubah ayat 122 77 aisyah 78 asmaul husna 79 Jihad 80 al imran 159 81 Al hujurat ayat 11 82 bintang 83 al maidah ayat 88 84 al maidah ayat 33 85 al bayyinah ayat 5 86 al baqarah ayat 30 87 Al baqarah ayat 222 88 LUQMAN 89 ali imran 110 90 shalat 91 at taubah ayat 103 92 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 93 al baqarah ayat 188 94 al baqarah ayat 177 95 an nahl ayat 90 96 al isra ayat 70 97 AT Taubah ayat 105 98 pendidikan 99 Al mujadalah ayat 58 100 al imran

Hasil pencarian tentang Ayat+11+al+baqarah+b+arab

Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'ân itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan...orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat bagian al-Qur'ân
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?"...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa...Arab, meskipun tidak fasih, yang mustahil dituduh dapat membuat al-Qur'ân,
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Allahlah yang telah mengutus kepada bangsa Arab yang tidak mengenal baca-tulis seorang Rasul dari kalangan...Rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dari keyakinan dan perilaku...buruk dan mengajarkan mereka al-Qur'ân dan pemahaman agama.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 198
Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
(Kitab) lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di...dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan...berta'alluq kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
Orang-orang kafir melontarkan tuduhan terhadap al-Qur'ân dengan mengatakan, "Sesungguhnya al-Qur'ân itu...Untuk mewujudkan itu, Muhammad telah dibantu oleh kelompok lain yang terdiri atas Ahl-al Kitâb"....Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
"Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Selain itu, verba "mahana"--seakar dengan kata sifat "mahîn": m-h. n--dalam bahasa Arab dapat pula berarti...Kalimat "mahana al-rajulu al-ibila" berarti 'orang itu memerah susu unta'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
orang-orang kafir Mekah ketika mereka mengatakan, "Seorang pemuda berkebangsaan Romawi telah mengajarkan al-Qur'ân...Sebab pemuda yang mereka maksud itu adalah orang asing yang tidak memiliki kecakapan berbahasa Arab,...sementara al-Qur'ân menggunakan bahasa Arab fasih dan benar....Bahkan kefasihan kalian sendiri, wahai orang-orang yang keras kepala, tidak mampu menandingi al-Qur'ân
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....Pada saat diturunkannya al-Qur'ân, huruf-huruf itu menarik orang-orang Arab untuk mau mendengarkannya...Saat itu, orang-orang musyrik Arab saling berpesan kepada sesama mereka untuk tidak mendengarkan al-Qur'ân...Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,