Paling Sering Dicari

1 Islam 2 al mulk ayat 2 3 Al Baqarah ayat 30 4 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 5 Allah 6 al maidah ayat 2 7 yunus 8 surga 9 riba 10 Ayat nabi nuh 11 ar rahman 12 tolong menolong 13 YUNUS 5 14 Sabar 15 al imran 104 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 al baqarah ayat 275 18 ali imran 133 19 Al-Baqarah ayat 152 20 al hijr ayat 9 21 al baqarah ayat 233 22 Munafik 23 Al Hujurat Ayat 13 24 QS. Al-Baqarah ayat 124 25 surah+al+baqoh+ayat+222 26 ayat 145 27 dimana Allah 28 Nabi saw 29 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 30 pendidikan 31 ali imran ayat 159 32 Yusuf 87 33 al-Hujurat ayat 13 34 Belajar 35 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 36 luqman 13 37 khalifah 38 Maryam ayat 54 - 65 39 Ayat 42 40 Bertaubat kami hapus 41 ali imran 103 42 An naml ayat 19 43 al hijr 44 az zukhruf ayat 11 45 Pecahan 46 puasa 47 Q.S. Fathir ayat 2 48 ibrahim 1 49 bekerja 50 Surat Ar-rahman ayat 19 51 Surat+albaqaroh+1-13 52 gunung 53 QS. al-Luqman ayat 10 54 balasan perbauatan buruk 55 AT TAHRIM AYAT 6 56 Menjaga kesehatan 57 Ali imron ayat 102 58 AN NISA AYAT 29 59 Ali imran 139 60 IMAN 61 luqman 62 Allah Tuhan 63 katakan 64 annur ayat 3 65 ali imran 8 66 Nabi Isa adalah anak Allah 67 Surat an Nisa ayat 142 68 waktu 69 Tafsir tentang teknologi 70 yunus 57 71 anak Allah 72 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 73 rezeki 74 an nahl ayat 97 75 Tuhan tiga 76 Surah Ali-Imran ayat 114 77 ashshof ayat 61 78 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 79 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 80 Al baqarah ayat 31 81 bersyukur atas rezeki 82 Surah an nisaa ayat 101 83 Kandungan+surat+Al+anfal 84 luqman 19 85 Al+baqarah+ayat+32 86 al jumuah ayat 2 87 Telah menceritakan kepada kami Abdah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdush shamad berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mutsanna berkata; Tsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi shallallahu 'ala 88 ali imran 96 89 Surah nisaa+ayat+101 90 Al Hijr 94 91 al+ahzab+ayat+33 92 an-nur ayat 32 93 ar rum ayat 21 94 Sekejap 95 an nisa ayat 9 96 Surat Al Baqarah ayat 195 97 surah al-hasyr ayat 18 98 bersyukur 99 surat+at+thaa+haa+ayat+114 100 kemarau

Hasil pencarian tentang BUANG+HAJAT

Begitu juga bila kalian kembali dari tempat buang hajat atau bersentuhan dengan perempuan, sedangkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menginginkan yang selain itu) selain istri-istri sendiri dan sahaya wanita tawanan mereka untuk pelampiasan hajat
--dengan penuh amarah--berkata, "Sungguh, jika kamu tidak berhenti memaki-maki kami, kamu akan kami buang
sedangkan kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar (atau seseorang di antaramu datang dari tempat buang...air) yakni tempat yang disediakan untuk buang hajat artinya ia berhadas (atau kamu telah menyentuh perempuan
Bunuh saja Yûsuf atau buang ia ke suatu daerah yang jauh dari ayahnya dan tidak bisa dijamah oleh ayah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 43
Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh
membunuh dan merampas harta, hukum potong bagi yang merampas harta tetapi tanpa membunuh sedangkan hukum buang...Termasuk dalam hukum buang hukuman lain yang sama pengaruhnya dalam memberikan pelajaran seperti tahanan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 6
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang
Aku pergi dari rombongan untuk membuang hajat besarku....bersiap-siap untuk berangkat, akan tetapi ternyata kalungku putus/jatuh, lalu aku kembali lagi ke tempat buang...hajat tadi untuk mencarinya.
Begitu pula kepada orang Islam sendiri yakni orang yang sedang buang air, yang sedang berada dalam kamar
terjadi beberapa kelainan, di antaranya mengendurnya otot pencerna sehingga sulit mengontrol proses buang
kaki secara silang bagi orang yang merampok di jalan dan merampas harta tetapi tidak membunuh, hukum buang
apa-apa melainkan kami mempunyai tetangga-tetangga Yahudi; mereka lalu membasuh dubur mereka setelah buang
bertambah parah dengan menyentuh air (atau dalam perjalanan) musafir (atau kamu kembali dari tempat buang
air, atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kalian mendapatkan air, atau ketika kalian selesai buang