Paling Sering Dicari

1 ILMU 2 Tafsir Quraish Shihab dan halalnya mengenai QS.an Nisa ayat 136 3 al ikhlas 4 muslim 151 5 niat 6 kurban 7 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 159 10 surat hud 11 sedekah 12 akhlak 13 Maryam 14 Injil 15 dalil+kitab+injil 16 Zabur 17 Surat at tin 18 zina 19 rumah 20 hadits tentang shalat tahajjud 21 ali imran 190 22 Masa remaja 23 Asmaul husna 24 Minyak bumi 25 (فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَذۡرَؤُكُمۡ فِیهِۚ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ) [Surat Asy-Syura 11] 26 Ishaq 27 Ali imran 152 28 ali imran 133 29 ali+imran+ayat+159 30 Keuntungan 31 Tajwid+surat+al+anbiya 32 Aisha menyusukan salim 33 iman 34 Bekerja 35 Nuh+ayat+12 36 Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. 37 Surat+Ghafir+ayat+64 38 thaha ayat 44 39 an-nisa ayat 59 40 suarh alzalzalah ayat 8 41 ibrahim 42 gunung qaf 43 at taubah ayat 105 44 al+isra+ayat+23 45 turunnya zabur untuk nabi daud 46 ali imran 159 47 an nisa ayat 9 48 Cerita hikmah 49 tafsir al maraghi surat al anfal ayat 72 50 al+baqarah+ayat+231 51 turunnya injil untuk nabi isa 52 hadist tentang hari akhir 53 tafsir surat alkahfi ayat 19 tentang utusan 54 makanan halal 55 Hamparan 56 Surat Ali Imran ayat 146 57 pembunuhan 58 Minyak 59 al maidah ayat 3 60 al anfal ayat 33 61 fussilat ayat 9 62 an-nisa ayat 9 63 kayu india 64 an nahl ayat 125 65 Hadits yang berkaitan dengan Q.s Ali Imran ayat 159 66 ali imran 64 67 an nisa ayat 59 68 Surat+an+nisa+ayat+78+-+79 69 Az zumar ayat 53 70 al hujurat ayat 10 71 rasul rasul 72 Tajwid+surat+al+anbiya ayat 105 73 al mulk ayat 2 74 Puasa tarwiah 75 al maidah ayat 32 76 Tuliskan tafsir Quraish Shihab dan Jalalalyn mengenai Q.S An Nisa ayat 136! 77 Ulil amri 78 Imam mahdi 79 lalat 80 Ali imran 104 81 Hadist nabi tentang tumbuhan 82 Al furqan ayat 20 83 Hari kiamat 84 Nikah 85 tentang tawassul 86 tujuh perkara membinasakan 87 Nuh+ayat+11 88 Al-imran 89 Surat al baqarah ayat 249 90 hutang 91 Al-Maidah ayat 6 92 yunus ayat 41 93 al talaq ayat 4 94 SHALAT JENAZAH 95 Al-Baqarah+ayat+172 96 Hadits tentang 73 golongan 97 al hasyr ayat 7 98 Al-Baqarah+Ayat+278 99 barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan selain allah 100 malam

Hasil pencarian tentang Bagi+kaum+berakal

terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 128
Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi...kaum yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 35
Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan...buat orang-orang yang berakal.
(Tiada lain ini) Alquran ini (hanyalah peringatan) yakni nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya...bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk yang berakal selain malaikat.
tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata) yang jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi...orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 190
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi...orang-orang yang berakal,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 54
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 28
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
Hal itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mengetahui perbedaan antara petunjuk
(Pada yang demikian itu) yakni sumpah itu (terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal) Jawab dari
mereka menyiratkan sesuatu yang harus diperhatikan dan diambil pelajarannya oleh setiap orang yang berakal...Ingat, penduduk Madyan dihancurkan dan dijauhkan dari rahmat Allah seperti pendahulu mereka, kaum Tsamûd
Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul (pengajaran bagi...orang-orang yang mempunyai akal) orang-orang yang berakal (Ini bukanlah) Alquran ini bukanlah (cerita...menerangkan (segala sesuatu) yang diperlukan dalam agama (dan sebagai petunjuk) dari kesesatan (dan rahmat bagi...kaum yang beriman) mereka disebutkan secara khusus dalam ayat ini mengingat hanya mereka sajalah yang
(Dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang...tidak berakal; serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan lain sebagainya.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya..., dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal
menyeru kaumnya untuk mengesakan dan menaati Allah, serta memperingatkan mereka bahwa keimanan lebih baik bagi...mereka daripada kekufuran, apabila mereka termasuk orang-orang yang berilmu dan berakal.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 68
Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka....Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud.
(Ini) yakni Alquran ini (adalah penjelasan yang cukup bagi manusia) artinya diturunkan untuk disampaikan...dzal sehingga jadilah bacaannya liyadzdzakkara artinya, supaya mengambil pelajaran (orang-orang yang berakal...) yang berakal sehat.
bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian) saudara bagi...Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Kalian, wahai kaum Muslimin, lebih menakutkan bagi kaum munafik dan Yahudi daripada Allah, karena mereka
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat dan jernih
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka....Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
terkadang datang membawa udara dingin, dan terkadang datang membawa udara panas (terdapat tanda-tanda pula bagi...kaum yang berakal) yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah, karenanya mereka
Maka tidaklah pantas bagi kalian setelah ini, hai orang-orang yang berakal, kalau kalian mengira bahwa...patung-patung itu akan membawa manfaat bagi kalian, lalu kalian menyekutukan Allah.
Kami lakukan semua itu sebagai bentuk kasih sayang Kami kepadanya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang...yang berakal agar mereka tahu bahwa kesabaran membuahkan kemenangan.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 5
Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
berikan kepada Musa Alkitab) yaitu Taurat (sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu) yakni kaum...Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan lain-lainnya (untuk menjadi pelita bagi manusia) kedudukan lafal...Alkitab; itu adalah bentuk jamak dari lafal Bashirah yang artinya cahaya hati, maksudnya pelita hati bagi...manusia (dan petunjuk) dari kesesatan bagi orang yang mengamalkannya (dan rahmat) bagi orang yang beriman
(Maka tidakkah menjadi petunjuk) yakni tidak jelas (bagi mereka) orang-orang kafir Mekah (berapa banyak...(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda) pelajaran-pelajaran (bagi orang-orang yang...berakal) yakni bagi mereka yang berakal.
(bagi orang-orang yang berakal) artinya yang mempergunakan pikiran mereka.