Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Ali Imran 6 Haji 7 darah 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 pikun dan beruban 19 Tuhan 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 ali imran 159 22 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 23 Al ahzab ayat 21 24 al hujurat ayat 13 25 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 26 al imron+ayat+110 27 surat an-nisa 28 Yusuf 29 surah yunus ayat 57 30 belajar 31 Luqman 32 ali imran 134 33 hadits mencatat transaksi 34 at taubah ayat 105 35 Kisah nabi 36 hadits abu Daud 1378 37 al+insyirah+ayat+5 38 1. Jangan mudah mengobral sumpah 39 Ibrahim 40 +surat+at+taubah+ayat+24 41 qs al-a'raaf 7:172 42 hadist tentang kesadaran lingkungan 43 al+insyirah+ayat+6 44 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 45 akhlak 46 sabar 47 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 48 Yunus 59 49 ra'd ayat 2 50 Ali imran 104 51 Ali Imran ayat 185 52 Al imran 53 mimpi 54 al mujadilah ayat 11 55 Peristiwa dimasa lalu 56 al+kahfi+ayat++4 57 adz zariyat ayat 49 58 an nisa ayat 5 59 al alaq ayat 2 60 al maidah ayat 90 61 al ikhlas 62 surat al-a'la 63 Ahmad 64 ali imran 14 65 Darah manusia 66 Surat Al antabul ayat 20 67 bekerja 68 An nisa ayat 58 69 AL MAIDAH AYAT 38 70 Ali Imran ayat 26. 71 al+baqarah+ayat+69 72 Ilmu 73 zakat 74 an nisa ayat 59 75 quraisy ayat 2 76 al isra ayat 32 77 al+baqarah+ayat+70 78 berfikir 79 al maidah ayat 8 80 Surat Ar-Rad ayat 11 81 dalil sumpah 82 al-ikhlas 83 Al Hajj ayat 54 84 an-nahl ayat 90 85 yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 86 An-Nahl ayat 125 87 al fajr ayat 27 88 ali imran 164 89 al baqarah ayat 147 90 an nisa ayat 58-59 91 ali imran 110 92 al an am ayat 97 93 Hadits langit 94 QS. Ali Imran (3): 67 95 Terjemahan bahasa Indonesia Ibnu Majah nomor 222 96 Tidak dapat berkata apa-apa 97 surah al mujadilah ayat 11 98 Al-azab ayat 21 99 Sombong 100 Surat An Nisa Ayat 03

Hasil pencarian tentang Berusaha

-deskripsi"> Bisa juga diartikan berusaha mengadakan kerusakan di bumi atau berusaha
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ada di langit dan di bumi, Dialah yang menciptakan malam agar kalian dapat beristirahat setelah letih berusaha...Dia jualah yang menciptakan siang terang benderang agar kalian dapat berusaha dan memperoleh kemaslahatan
Dan aku telah berusaha keras memberikan nasihat yang dapat menyelamatkan kalian dari hukuman Allah....Sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk dan berupaya menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan berusaha...Mereka juga membuat makar terhadap Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan berusaha membunuhnya
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 22
Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
Dari kejahatan yang berusaha membuat kerusakan diantara manusia.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
Fir'aun dan kaumnya berusaha mengejar Banû Isrâ'îl yang berhasil disusul di saat matahari terbit.
Kami menjadikan siang sebagai waktu berusaha agar kalian dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kalian perlukan
-deskripsi"> Meskipun ia telah berusaha mencari sebab yang dia kira dapat menyelamatkannya
Sesungguhnya dahulu mereka tidak memperkirakan datangnya saat perhitungan itu, sehingga mereka tidak berusaha
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha
mendatangkan wanita-wanita itu dan bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi pada diri kalian ketika kalian berusaha...Aku telah berusaha untuk memperdayanya dengan cara merayu, tapi ia tetap berpegang teguh pada kesuciannya

-deskripsi"> Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kamu.

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 51
Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk
"tafsir-deskripsi"> Yakni aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan penyampai dari Allah serta berusaha
-deskripsi"> Baik dalam beribadah maupun dalam bergaul dengan manusia, di mana ia berusaha

-deskripsi"> Ia (setan) tidak pernah berhenti berusaha menggelincirkan kamu di malam...maupun siang hari, dan berusaha mencari jalan untuk mencerai-beraikan kamu.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 38
Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan
orang-orang kafir bepergian) artinya bergerak ke mana mereka sukai (di dalam negeri) untuk berniaga dan berusaha
sehingga rasa takut kepada manusia lebih besar daripada rasa takut kepada Allah, oleh karenanya mereka berusaha...rencana membersihkan orang yang bersalah dan melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah serta berusaha
tafsir-deskripsi"> Mereka menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi mereka, oleh karenanya mereka berusaha...menambah perbekalan menuju tempat yang kekal, di mana orang-orang tedahulu maupun yang datang setelahnya berusaha
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 5
Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan
Mereka menjawab, "Kami akan benar-benar berusaha meminta ayah untuk melepaskan Benyamin pergi bersama
Fir'aun, dengan berkata seperti ini, tengah berusaha memanas- manasi kaumnya.
yang diterima oleh orang-orang Mukmin di akhirat itu, hendaknya orang-orang yang berbuat di dunia itu berusaha
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 19
Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang
merasa haus dan tak akan pernah merasakan teriknya matahari seperti yang dirasakan oleh orang yang berusaha
Sekarang, barangsiapa berusaha mendengarkannya, ia akan dapati panah-panah api yang akan menembus dan
(Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang beramal) menurut suatu pendapat, bahwa