Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 ar-rum ayat 21 10 rumah 11 Maryam 12 kemudahan 13 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 14 Adam 15 Dua masa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 surah al-maidah ayat 8 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 Jihad 21 cinta 22 miskin 23 Al Isra ayat 73 24 surat+al+imranayat+110 25 Ta ha+ayat+14 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 Kafir 28 Aliimram+ayat+105 29 Surga 30 sabar 31 al-mukminun+ayat+34 32 ilmu 33 surat al mujadalah ayat 11 34 al isra ayat 36 35 Manusia 36 Iman 37 Ikhlas 38 al isra ayat 7 39 al a'raf ayat 52 40 Jika allah menganugerahi rahmat 41 al ahzab ayat 21 42 Berdebat 43 matahari 44 puasa 45 Al-Imran (3 : 130) 46 Al-Imran ayat 130 47 hadist tentang perilaku konsumen 48 Hadits Muslim Nomor 3035 49 al baqarah ayat 275 50 ayat al-Baqarah 219 51 injil 52 surat an nazi'at 53 berserah diri 54 Nikah 55 surat Toha ayat 14 56 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 57 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 58 al baqarah ayat 269 59 Susah payah 60 Metode pendidikan 61 Bahasa kaumnya 62 al jumuah ayat 10 63 keinginan berhasil 64 Gelap 65 AL Hasyr ayat 7 66 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 67 maryam ayat 30-35 68 al-baqarah ayat 164 69 al anam ayat 83 70 Hud ayat 5 tema apa 71 surat al-zalzalah 72 ayat+menyembunyikan+ilmu 73 Ditanya 74 durhaka 75 pikun dan beruban 76 Dongeng 77 Zina 78 Tanah 79 Surat Al-Baqarah Ayat 256 80 surah al kautsar ayat 1-3 81 al ikhlas 82 al bayyinah ayat 5 83 dalil hidayah 84 Ali imran ayat 191 85 Laut 86 Abu Daud 1397 87 al+qiyamah+ayat+1-2 88 Kurang ilmu 89 Perubahan zat 90 Surat Ali imran ayat 64 91 ar rum ayat 56 92 Surat Al Kahfi ayat 97 93 Surat yunus+ayat+8 94 SURah FATHIR AYAT 28 95 arah 96 perempuan 97 surat saba surah yang ke berapa 98 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 99 Membunuh 100 Rezeki

Hasil pencarian tentang Celaka+

(Tidak ada yang masuk ke dalamnya) atau memasukinya (kecuali orang yang celaka) sekalipun lafal Al-Asyqaa...ini menunjukkan arti yang paling celaka, akan tetapi makna yang dimaksud ialah orang yang celaka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Celaka, dan celakalah kamu, wahai pendusta! Lalu celaka, dan celakalah kamu selamanya!
Celaka, dan celakalah kamu, wahai pendusta! Lalu celaka, dan celakalah kamu selamanya!
Setelah mendengar ejekan terhadap mereka, dengan meneriakkan "celaka…!"...dan yakin bahwa mereka pasti celaka, mereka berkata, "Kami benar-benar telah berbuat zalim ketika kami
penimbangan dilakukan, maka manusia terbagi menjadi dua golongan; orang yang berbahagia dan orang yang celaka...Orang yang berbahagia adalah orang yang berat timbangan kembaikannya, sedangkan orang yang celaka adalah
tafsir-deskripsi"> Ayat 38 dan 39 menunjukkan bahwa manusia dan jin terbagi dua ada yang berbahagia dan ada yang celaka..., di masing-masing ayat tersebut disebutkan sifat golongan yang berbahagia dan golongan yang celaka serta
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 12
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 15
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 14
Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zaIim".
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
Dan orang yang celaka, yang terus menerus berbuat durhaka dan bersikap kafir akan menjauhinya.
-deskripsi"> Dia adalah orang yang paling celaka di antara mereka.

Ada yang membuat gembira pelakunya dan ada pula yang membuat celaka.
(Akan menjauhinya) yakni peringatan itu akan ditinggalkan dan diabaikan begitu saja (orang yang celaka
Masing-masing dari mereka berhadap-hadapan saling mencela dan berkata, "Celaka!
Masing-masing dari mereka berhadap-hadapan saling mencela dan berkata, "Celaka!
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 106
Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan
memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia, serta celaka
Orang-orang yang celaka, tempat mereka adalah neraka.
Tsamûd telah mendustakan nabi mereka dengan sikap angkuh dan melampaui batas, ketika orang yang paling celaka
Tsamûd telah mendustakan nabi mereka dengan sikap angkuh dan melampaui batas, ketika orang yang paling celaka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 105
itu, tidak ada seorangun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka
(Adapun orang-orang yang celaka) menurut pengetahuan Allah swt.
(Ketika bangkit) artinya bersegera (orang yang paling celaka di antara mereka) orang tersebut dikenal
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 117
sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 123
petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka
tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu (niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi) atau celaka
kepada ibuku (dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong) orang yang merasa tinggi diri (lagi celaka