Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 jihad 4 ilmu 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al ikhlas 9 pemimpin 10 Al Maidah Ayat 2 11 sabar 12 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 13 Salam 14 zakat 15 akhlak 16 Ali imran ayat 190 17 Ayat+47 18 muhammad 19 al hijr 9 20 Surat+Maryam+Ayat+94 21 al maidah ayat 48 22 al-maidah ayat 2 23 Al quran 24 al maidah ayat 1 25 AT TAUBAH AYAT 60 26 hujan 27 ali imran 190 28 an-nisa ayat 58 29 Hijr 19 30 Maksiat 31 nikah 32 al-qiyamah ayat 2 33 Albaqarah ayat 2017 34 jual beli 35 Ali imran 31 36 Itulah perumpamaan 37 khalifah 38 al ahzab ayat 21 39 Surat+Maryam+Ayat+76 40 Ali imran 110 41 konflik beragama 42 Tentang kesehatan jiwa 43 Cahaya 44 an nisa ayat 58 45 surat saba ayat 3 46 al Baqarah ayat 285 47 iman 48 al hajj ayat 62 49 al baqarah ayat 22 50 ali imran 159 51 pendidikan 52 Al+alaq+ayat+96 53 Hadits+at+huru 54 Al hijr 55 Sedekah 56 al+insan+ayat+46 57 An nisa ayat 29 58 ali imran 19 59 Hak persamaan hukum 60 Al anfal ayat 2 61 ghafir ayat 60 62 minyak 63 Hadis tentang pendidikan 64 al baqarah ayat 256 65 Surah Al-Fatihah ayat 2 66 islam 67 Sholat 68 Ali Imran 104 69 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 70 Surat Yaasin ayat 36 71 al bayinah ayat 6 72 al-ahzab ayat 33 73 Bisikan syaitan 74 an nisa ayat 23 75 yunus ayat 10 76 Yusuf 77 haji 78 al+mukminun+ayat+109 79 al alaq ayat 1-5 80 al Hijr ayat 9 81 Al Baqarah ayat 282 82 ali imran 64 83 ali imran ayat 153 84 Suri tauladan nabi Muhammad 85 Surat+Maryam+Ayat+80 86 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 87 surat al maidah ayat 5 88 al baqarah ayat 83 89 Luqman ayat 18 90 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 91 surah al insirah ayat 5 dan 6 92 At Taubah ayat 103 93 ar rahman 72 94 Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis riwayat muslim yang artinya: “Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qu 95 surat+al-+mujadilah+ayat+33 96 berbicara 97 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 98 angin 99 Hadis+tentang gadai 100 AN nahl ayat 90

Hasil pencarian tentang Doa+memakai+pakaian

terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 21
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 31
Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai...pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian...Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
Nabi Ibrahim sengaja di dalam doanya ini memakai ungkapan min yang menunjukkan makna sebagian karena...Kabulkanlah doaku) semua doa yang telah disebutkan tadi.
(Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian) sebagai penutup karena kegelapannya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 19
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
kemegahannya) berikut para pengikutnya yang banyak jumlahnya; mereka semuanya menaiki kendaraan seraya memakai...pakaian emas dan sutra.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 50
Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka,
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian) Kami telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi...) guna menutupi (auratmu dan pakaian perhiasan) pakaian yang digunakan sebagai perhiasan....(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
(Dialah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang....Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian...Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 81
Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian...yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
(Pakaian mereka) baju-baju mereka (adalah dari aspal) yang sangat mudah menyala (dan tertutuplah) ditutuplah
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
mereka pun mati, (kemudian mereka dihidupkan-Nya kembali), yakni setelah delapan hari atau lebih, atas doa...beberapa lamanya mereka hidup tetapi bekas kematian tanda-tandanya terdapat pada diri mereka, tidak memakai...pakaian kecuali nanti berbalik menjadi kain kafan, dan peristiwa ini menjadi buah tutur sampai kepada
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
Sekujur tubuh mereka dibalur dengan cairan sejenis tir, hingga seolah-olah seperti pakaian yang melekat
(Apakah mereka hendak mencari agama yang lain dari agama Allah) dengan memakai 'ya' artinya orang-orang...yang berpaling tadi dan ada pula yang memakai 'ta' sehingga berarti kamu (padahal kepada-Nya tunduk...segala apa yang di langit dan di bumi, baik suka) tanpa menaruh keberatan (maupun terpaksa) yakni dengan memakai...sarana yang membuat mereka tunduk kepada-Nya (dan kepada-Nya mereka dikembalikan) dengan memakai ta
dengan kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".
Ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang pendek-pendek dan selalu memakai pakaian
Ahmiratun, dan lafal Aswiratun ini pun adalah bentuk jamak dari kata tunggal Siwaarun (emas dan mereka memakai...pakaian hijau dari sutra halus) sutra yang paling halus (dan sutra tebal) sutra yang paling tebal....lafal Araaiki adalah bentuk jamak dari kata Ariikah, yaitu pelaminan yang dihiasi dengan berbagai macam pakaian