Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 Hijrah 4 ghaib 5 12 orang anak Yakub 6 an-nur ayat 58 7 rezeki 8 menggauli+binatang 9 zakat 10 menunggu 11 Tauhid asma wasshifat 12 al baqarah ayat 30 13 Yusuf 108 14 Manusia 15 keterangan 16 sabar 17 Hadis Ibnu Majah 1934 18 al baqoroh ayat 124 19 Bohong 20 surat al kafirun ayat 6 21 haji 22 luqman ayat 14 23 bahasa arab 24 Larangan mengikuti tradisi lokal 25 tafsir surat al-an'am ayat 160 26 ilmu 27 al qashasah ayat 26 28 kisah nabi syuaib 29 Ayat tentang batasan pergaulan 30 al hadid ayat 20 31 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 32 jin+petir+qs 33 shalat 34 demi masa 35 Takdir 36 ghaffir ayat 44 37 Dan pakaianmu bersihkanlah 38 Hadits qudsi tentang taubat 39 surat+albaqarah+ayat+153 40 Surat Thoha ayat 13-14 41 bintang 42 Tentang lemahnya seitan 43 hati 44 al adiyat ayat 1-3 45 Surah qaf ayat 16 46 AL-BAQOROH AYAT 30 47 Al baqarah ayat 235 48 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 49 upah 50 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 51 Ar-Rum ayat 21 52 al- dzariyat ayat 49 53 gunung 54 Al-maidah ayat 6 55 Al-Jaatsiyah ayat 22 56 Saba 57 al imran 159 58 Rezeki dan kekayaan 59 surah yunus ayat 57 60 Berfikir 61 al baqarah ayat 275 62 akhirat 63 Dunia adalah 64 berselisih 65 ali imran 159 66 al an am ayat 82 67 Jujur 68 Sedikit tidur 69 Surat al-Muthaffifîn 14 70 Urusan 71 al baqarah ayat 158 72 tangan 73 gagak 74 Al-An'am ayat 82 75 Ya Allah 76 al baqarah ayat 186 77 yasin ayat 40 78 an+nisa+ayat+11 79 al zalzalah ayat 7-8 80 abu daud 81 surat an nur ayat 23 82 al isra ayat 78 83 ali imran 92 84 at thalaq ayat 6 85 surat al-baqarah ayat 283 86 al baqarah ayat 16 87 Al-Luqman ayat 13 88 surat+al+maidah+ayat+33 89 Warna 90 Al Hasyr ayat 7 91 Tidak dapat berkata apa-apa 92 Warna kulit 93 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 94 Albayyinah ayat 7 95 Yusuf 96 menuntut ilmu 97 Yahudi 98 petir qs 99 hud ayat 114 100 az zariyat ayat 56

Hasil pencarian tentang Doa+permudahkan+urusan

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 147
Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami...yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sesungguhnya Engkau mengetahui keadaan kami, kelemahan kami, dan rasa butuhnya kami kepada Engkau dalam semua urusan...daripada diri kami sendiri, oleh karena itu karuniakanlah kepada kami permintaan kami dan kabulkanlah doa
Berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan...Kami.” Di mana dalam doa tersebut mereka menggabung antara sikap berlepas diri dari kemampuan mereka..., menghadap kepada Allah agar Dia memperbaiki urusan mereka, berdoa dengannya, dan merasa yakin dengan
tafsir-deskripsi"> Sangat sering merendahkan diri dan berdoa, ia sangat sering kembali kepada Allah dalam segala urusan...Oleh karena itu, ikutilah jejak langkah Nabi Ibrahim semuanya, selain dalam hal doa Ibrahim untuk bapaknya
tafsir-deskripsi"> Yakni Dialah Allah Tuhan yang segala ibadah sepatutnya hanya ditujukan kepada-Nya, seperti doa...

-deskripsi"> Sedikit maupun banyak, terkait dengan urusan dunia maupun akhirat.
Nabi Musa ‘alaihis salam berdoa dengan menyebutkan keadaan mereka, dan ini adalah doa bil haal (dengan...menyebutkan keadaan), dimana doa ini lebih dalam daripada doa dengan perkataan sebagaimana doa Nabi
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
dengan kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 14
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar....Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.

-deskripsi"> Doa kaum mukmin....

-deskripsi"> Dia memberikan keimanan dalam hati mereka, lalu mengabulkan doa mereka
Doa orang-orang Mukmin di dalam surga-surga ini adalah berupa penyucian (tasbih) dan pengagungan terhadap...Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
-deskripsi"> Yaitu dengan doa Nabi Dawud 'alaihis salam, mereka dirubah rupanya menjadi...

-deskripsi"> Dengan doa Nabi Isa 'alaihis salam, mereka dirubah rupanya menjadi babi
(doa yang benar) artinya kalimat-Nya, yaitu kalimat laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah)....(Dan doa orang-orang kafir itu) penyembahan mereka terhadap berhala-berhala atau makna yang dimaksud...adalah doa yang sesungguhnya (hanyalah sia-sia belaka) tidak ada artinya.
Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia tidak peduli dengan selain mereka, dan bahwa seandainya tidak karena doa...mereka kepada-Nya, baik doa ibadah maupun doa masalah, maka Dia tidak peduli dan tidak mencintai mereka
Doa ini mengena kepada seluruh kaum mukmin yang terdahulu dari kalangan para sahabat, sebelum mereka...dimana kaum mukmin dapat memperoleh manfaat dari keimanan sebagian mereka dari sebagian yang lain dan doa...Oleh karena itulah, dalam doa ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan penafian ghil (dengki dan dendam...untuk menghilangkan rada iri dan dendam dari hati mereka terhadap saudara mereka kaum mukmin karena doa...Selanjutnya mereka tutup doa mereka dengan dua nama Allah Yang Mulia yang menunjukkan sempurnanya rahmat
(Doa mereka di dalamnya) sewaktu mereka meminta apa yang mereka inginkan di dalam surga hanya tinggal...Dan penutup doa mereka ialah) huruf an di sini adalah kata penafsir (alhamdulillaahi rabbil aalamiin)

-deskripsi"> Kalimat “Fad'uuh" (maka berdoalah kepada-Nya), mencakup doa ibadah...dan doa mas’alah....

-deskripsi"> Yakni niatkanlah dalam semua ibadah, doa dan amal saleh untuk mencari
Buktinya bahwa doa seseorang akan sampai pada Allah dan dikabulkan pada saat ia berdoa....Maka jika Allah telah memperkenankan dan mengabulkan doa mereka, hendaknya mereka itu membalasnya dengan
maksudnya mendekatkan diri kepada-Nya (di sisi Allah dan) sebagai jalan untuk (memperoleh selawat) yakni doa-doa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 34
Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.
Manusia tidak bosan-bosan memohon doa kepada Allah demi kebaikan dunia.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 38
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".