Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 hari+kiamat 3 kiamat 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hari kiamat 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 Ali imran 159 11 dalil+kitab+injil 12 ilmu 13 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 14 Al Hujurat ayat 13 15 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 16 Al imran 17 kontrol diri 18 Ibrahim ayat 7 19 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 20 al ikhlas 21 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 22 Al sajdah ayat 29 23 an-nisa' ayat 100 24 ali+imran+191 25 Surat Al sajdah ayat 29 26 al hadid ayat 22 27 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 28 Zina 29 ali+imran+190-191 30 Al hadid ayat 3 31 Sombong 32 jujur 33 Al-luqman+ayat+13-17 34 Al isra ayat 13 35 at taubah ayat 105 36 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 37 Menyesatkan 38 BOHONG 39 Membunuh Rasul 40 dalil+kitab+taurat 41 beriman pada hari kiamat 42 Ali imran ayat 9 43 Al baqarah ayat 2 44 at Taubah ayat 103 45 ibrahim 7 46 ali imran 103 47 al bayyinah ayat 5 48 Makan 49 hadist+al-hujurat+ayat+12 50 riba 51 Hukum bacaanya 52 annahl ayat 90 53 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 54 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 55 harta 56 sihir 57 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 58 yusuf 111 59 Yusuf 60 kontrol+diri 61 an-najiah ayat 17 62 Al-Baqarah ayat 2 63 An nisa ayat 125 64 al ahzab ayat 59 65 Amal tanpa ilmu 66 Surah taha ayat 15 67 Pertengkaran 68 Al kahfi ayat 109 69 Cintailah arab 70 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 71 Az zumar ayat 62 72 Menerangkan kejadian alam semesta 73 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 74 kebijaksanaan 75 Ali imran ayat 159 76 ali imran 77 Harakat al-Baqarah ayat 2 78 Al an'am ayat 82 79 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 80 Khalifah 81 Ali imran ayat 138 82 Al isra ayat 55 83 ali imran 18 84 Membunuh para 85 Surat albaqoroh 86 Al+imran 87 Ayat+tentang+kontrol+diri 88 Tulislah dalil bahwa kitab zabur diturunkan Kepada nabi Dawud 89 Al-Maidah+ayat+3 90 arti surat an nas ayat ke 6 91 sud+tin+dikiaskan+dengan+tempat+tinggal+nabi.... 92 Tentang mata 93 Ali imran 104 94 al isra ayat 7 95 sunnah 96 Hadits muslim nomor 2789 97 Thaha+ayat+109 98 Surat+al+ghafir+ayat+65 99 Ayat 11 dengan singkat 100 Al baqarah ayat 177

Hasil pencarian tentang Filsafat+islam

Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
niscaya kalian akan kikir dan keluarlah) karena kekikiran kalian (kedengkian kalian) terhadap agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu...ketika ia dicela karena masuk Islam.
Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam.