Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 al baqarah ayat 30 8 Luqman 9 ali imran 104 10 al baqarah ayat 2 11 an nisa ayat 58 12 perjanjian 13 ali imran 14 almuminun+ayat+gg-100 15 Riba 16 yunus 17 ilmu 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 islam 20 yusuf 3 21 yunus 5 22 belajar 23 al maidah ayat 2 24 SYAITAN 25 Al imran 103 26 hadits+tentang+menjaga+keturunan 27 ali imran 159 28 al maidah ayat 3 29 Masjid 30 yunus+ayat+85-86 31 Surat an naba 32 Al Baqarah ayat 1 33 maha pengasih 34 harta 35 almuminun+ayat+99-100. 36 ali imran 145 37 al ahzab ayat 72 38 sehat 39 an nisa ayat 29 40 Al anbiya ayat 30 41 yunus 57 42 penyayang 43 ibrahim ayat 28 44 perpindahan tempat 45 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 46 Tumbuhan 47 kiamat 48 al maidah ayat 87-88 49 Zina 50 ali imran 54 51 ALI+IMRAN+159 52 ali imran 110 53 Ali imran 103 54 Surat annisa 55 Sholat 56 Shalat 57 pembunuhan 58 pentingnya akal 59 sihir 60 Jalan keluar 61 Tajjwid qs al anfal ayat 30 62 tafsir+ar-rum+ayat+41 63 ali imran 19 64 al hijr 22 65 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 66 al maidah ayat 8 67 Penyembuhan penyakit 68 Penyakit 69 Istri yang ber iman 70 jujur 71 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 72 surat Al-Hasyr Ayat 7 73 ar+rahman+ayat+3 74 surat nuh 75 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 76 AT TAUBAH AYAT 103 77 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 78 ali+imran+198 79 bersikap merasa paling bisa segalanya 80 Pemimpin 81 luqman 15 82 al baqarah ayat 282 83 An-Nur ayat 59 84 an nisa ayat 59 85 ar+rahman+4 86 Hadits menggauli istrinya 87 Cahaya 88 at tahrim ayat 6 89 an nahl ayat 78 90 HAK MILIK 91 al hujarat ayat 13 92 al+maidah+ayat+90 93 at-+thur+16 94 yusuf 21 95 jadilah mumin yg tangguh 96 az zumar ayat 68 97 An-Nahl ayat 36 98 hud ayat 6 99 Al Imran 100 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih).

Hasil pencarian tentang Hadist+nabi+tentang+tumbuhan

(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang (bumi, berapakah banyaknya...Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) jenisnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan berilah) jadikanlah (buat mereka) buat kaummu (suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini) menjadi...Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
(Kami menjadikan api itu untuk peringatan) yakni mengingatkan tentang neraka Jahanam (dan sebagai bekal...diambil dari lafal Aqwal Qaumu, yakni kaum itu kini berada di padang pasir yang tandus, tiada tumbuh-tumbuhan
peringatan (kamu) menjadi mubtada (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih berbantah-bantahan tentang...hal yang kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk...agama keduanya (maka kenapa kalian berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni...perihal Nabi Ibrahim.
(Maka mereka berbantah-bantahan di antara mereka tentang urusannya) yakni mengenai Nabi Musa dan saudaranya...itu (dan mereka merahasiakan percakapan) mereka yang menyangkut Nabi Musa dan Nabi Harun.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
Dalam berbagai berita tentang nabi-nabi dengan kaum mereka, tentang surga dan neraka yang telah Kami
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah...halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad saw....(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka...permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki kepada Nabi
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya....(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
(Dan mereka akan bertanya kepadamu) yakni orang-orang yahudi (tentang Zulkarnain) yang namanya adalah...Iskandar; dia bukan seorang Nabi (Katakanlah, "Aku akan bacakan) aku akan kisahkan (kepada kalian mengenainya...) tentang perihalnya (sebagai kisah)".
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada...Dialah yang menurunkan air hujan dari awan hingga membuat bumi menjadi hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya Nabi Lûth telah mengingatkan kaumnya tentang azab Kami yang pedih.
(Dan istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum...) merasa gembira dengan akan dibinasakannya kaum Luth (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang...kelahiran Ishak dan menyusul sesudah) (Ishak Yakub) yaitu anak Nabi Ishak yang sempat melihat Nabi Ibrahim
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...ia adalah seorang yang sangat membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...mereka berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad saw....Kemudian disebutkan tentang alam semesta dan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di dalamnya, tentang...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta
(Sesungguhnya telah menanyakan hal itu) artinya hal-hal serupa itu (suatu kaum sebelum kamu) kepada nabi-nabi...mereka, maka mereka diberi penjelasan tentang hukum-hukumnya (kemudian jadilah mereka) mereka menjadi