Paling Sering Dicari

1 pengampun 2 al ikhlas 3 Surah Al Baqarah ayat 144 4 az+zumar+ayat+62 5 Sholat 6 ali imran 7 Surat Shad ayat 24 8 Ali+imran+96 9 daun 10 Al maidah ayat 2 11 ali imran 134 12 haji umrah 13 tafsir surah albaqarah ayat 4 14 Surah Al Baqarah ayat 170 15 Ali Imran ayat 13 16 Tafsir+ Abdullah bin Abbas, Al+Maida+ayat+48 17 Al Baqarah ayat 275 18 Surat Al Baqarah ayat 187 19 bumi 20 asmaul husna 21 Haji dan umroh 22 ali imran ayat 7 23 Rezeki 24 takdir 25 al-ikhlas 26 surah al alaq ayat 1-5 27 Annisa ayat 18 28 haji 29 tauhid rububiyyah 30 Jadi tulisan bahasa Indonesia 31 Yusuf 53 32 Ali imran 31 33 Menjaga lisan 34 at taubah ayat 105 35 sabar 36 Sedekah 37 ar rum ayat 21 38 Surat Annisa ayat 59 39 al-hujarat ayat 13 40 al maidah ayat 6 41 an nisa ayat 29 42 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 43 al imran 130 44 cinta 45 ali imran 159 46 yusuf ayat 111 47 Surat Ali 'Imran Ayat 134 48 latin surat al imran yt 97 49 neraka 50 an nasr 1 51 surah an-nisa ayat 136 52 al-isra' ayat 36 53 Ibrahim 54 Tafsir+Mujahid bin Jabrbin+Abbas,+Al+Maida+ayat+48 55 Menilik nasib 56 patung 57 surga 58 Hubungan matahari dan tumbuhan 59 an Nisa ayat 65 60 al+baqarah+ayat+1 286 61 sinar 62 maksiat 63 Ahmad 64 jihad 65 Hadits tentang tasamuh(toleransi beragama) 66 nikmat 67 al anfal ayat 2 68 Ikhlas 69 malaikat 70 Zakat 71 Tertawa 72 al mujadalah ayat 11 73 surat at tahrim ayat 6 74 Adam 75 Ayat shafa dan marwah 76 luqman 77 Tersenyum 78 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 79 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 80 ali imran 110 81 al baqoroh ayat 276 279 82 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 83 an nahl ayat 90 84 An-nisa ayat 10 85 harum 86 al-imran ayat 135 87 bersyukur 88 Al Mujadalah ayat 11 89 al imran 90 al baqarah ayat 213 91 yunus 92 Niat ibadah 93 Niat 94 Ibrahim 7 95 ali+imran+ayat+159 96 al baqarah ayat 43 97 ridha 98 Ali imran 96 99 ali imran 19 100 Ali Imran ayat 134

Hasil pencarian tentang Hikmah

(Demi Alquran yang penuh hikmah) yang padat dengan hikmah-hikmah, susunan kata-katanya amat mengagumkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang mengandung hikmah...) yang padat akan hikmah-hikmah.
benar-benar tinggi) yang jauh lebih tinggi daripada Kitab-kitab sebelumnya (dan amat banyak mengandung hikmah...) artinya sangat padat dengan hikmah-hikmah.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi.
Pada malam yang penuh keberkahan itu, semua perkara yang mengandung hikmah dijelaskan....Dan al-Qur'ân itu sendiri adalah puncak hikmah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang berguna.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya tanpa mengandung hikmah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
Dia akan mengajarkan kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.
Yang datang kepada mereka itu merupakan hikmah yang amat besar.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu).
tiba di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 4
Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah
Hikmah-Nya tidak ada yang menandingi dan pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.
Dia menciptakan langit dan bumi sesuai dengan hikmah-Nya.
menyesatkan itu kembali pada diri mereka sendiri (Allah telah menurunkan kepadamu kitab) Alquran (dan hikmah...) maksudnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya (dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 14
Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan