Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 taubat 11 ibrahim+ayat+3 12 Perhiasan 13 Jual beli 14 ilmu 15 kitab+zabur 16 al isra ayat 55 17 zakat 18 ibrahim 19 Ali Imran 20 Pakaian menutup aurat 21 al+maidah+ayat+38 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 ibrahim 7 24 al Baqarah ayat 219 25 al maidah ayat 2 26 imran 27 Yusuf 28 Pertengkaran 29 al furqan ayat 1 30 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 31 al isra ayat 82 32 Ali imran 159 33 Zina 34 Langit 35 niat 36 kitab injil 37 Luqman 38 Yunus 39 Bentuk molekul 40 menutup aurat 41 surat al jumu'ah 42 Surat al baqarah ayat 214 43 injil 44 al maidah ayat 8 45 jaringan tumbuhan 46 Al hajj ayat 5 47 jihad 48 al-Maidah ayat 3 49 surat an-naba' 50 at taubah ayat 103 51 Keberagaman tumbuhan 52 al ikhlas 53 at taubah ayat 105 54 al hasyr ayat 7 55 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 56 yunus ayat 57 57 al+qaff+ayat+30 58 al maidah ayat 3 59 Ar rad ayat 11 60 Ar rum ayat 21 61 ali+imran+31 62 Kerusakan 63 an nisa ayat 64 64 at taubah ayat 33 65 al imran 66 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 67 an nisa ayat 59 68 zabur 69 wanita 70 Hadits abu Daud 1116 71 ar-rum ayat 41 72 ali imran 102 73 bumi langit bulan matahari 74 Surat al isra ayat 2 75 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 76 berserah diri 77 surat an nur ayat 54 78 Ketaatan 79 Rahasia 80 an nisa ayat 4 81 Riba 82 Surat sad ayat 24 83 ali imran 134 84 ayat kursi 85 Akhlak 86 ali imran 104 87 pekerjaan 88 Kepatuhan syariah 89 ali imran 190 90 ar rum ayat 41 91 Perang badar 92 muhammad 93 an nur ayat 32 94 aL aNKABUT AYAT 20 95 an+nisa+ayat+6 96 hukum 97 hadits ibnu majah 225 98 Minta ampun 99 takwa 100 kitab Taurat

Hasil pencarian tentang Hikmah

(Demi Alquran yang penuh hikmah) yang padat dengan hikmah-hikmah, susunan kata-katanya amat mengagumkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang mengandung hikmah...) yang padat akan hikmah-hikmah.
benar-benar tinggi) yang jauh lebih tinggi daripada Kitab-kitab sebelumnya (dan amat banyak mengandung hikmah...) artinya sangat padat dengan hikmah-hikmah.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi.
Pada malam yang penuh keberkahan itu, semua perkara yang mengandung hikmah dijelaskan....Dan al-Qur'ân itu sendiri adalah puncak hikmah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang berguna.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya tanpa mengandung hikmah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
Dia akan mengajarkan kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.
Yang datang kepada mereka itu merupakan hikmah yang amat besar.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu).
tiba di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 4
Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah
Hikmah-Nya tidak ada yang menandingi dan pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.
Dia menciptakan langit dan bumi sesuai dengan hikmah-Nya.
menyesatkan itu kembali pada diri mereka sendiri (Allah telah menurunkan kepadamu kitab) Alquran (dan hikmah...) maksudnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya (dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 14
Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan