Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 Haji 5 al Muthoffifin ayat 18 6 darah 7 anak 8 hewan 9 al ankabut ayat 45 10 Ali Imran 11 Al maidah ayat 2 12 Maryam 13 al hujurat ayat 13 14 riba 15 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 16 surat an-nisa 17 YUNUS 18 belajar 19 Menuntut ilmu 20 an nahl ayat 125 21 surah yunus ayat 57 22 Hadits Muslim Nomor 3444 23 Tuhan 24 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 25 al imron+ayat+110 26 Luqman 27 Al Maidah ayat 8 28 Tidak dapat berkata apa-apa 29 Al ahzab ayat 21 30 Ahmad 31 Ali Imran 110 32 Al imran 33 pikun dan beruban 34 Peristiwa dimasa lalu 35 dalil sumpah 36 Darah manusia 37 al baqarah ayat 198 38 AL MAIDAH AYAT 38 39 quraisy ayat 2 40 Kisah nabi 41 an nahl ayat 43 42 sabar 43 Ilmu 44 al+baqarah+ayat+69 45 bekerja 46 al+baqarah+ayat+70 47 Yusuf 48 at taubah ayat 105 49 Surat Ar-Rad ayat 11 50 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 51 mimpi 52 zakat 53 berfikir 54 hadits mencatat transaksi 55 qs al-a'raaf 7:172 56 hadist tentang kesadaran lingkungan 57 +surat+at+taubah+ayat+24 58 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 59 Ibrahim 60 Yunus 59 61 Ali imran 104 62 An nisa ayat 58 63 ali imran 159 64 al+insyirah+ayat+5 65 al alaq ayat 2 66 Bergelimang dosa 67 al+insyirah+ayat+6 68 Ali Imran ayat 26. 69 hadits abu Daud 1378 70 al jumuah ayat 10 71 adz zariyat ayat 49 72 ra'd ayat 2 73 Surat Al antabul ayat 20 74 yunus 101 75 Q.S Al-Baqarah ayat 267 76 Surat ali imron 103 77 al+ahzab+ayat+38 78 al+mutaffifin+ayat+1 79 al+ahzab+ayat+21 80 ali imran 38 81 Al-imran 82 asy-syura ayat 51 83 al insyirah ayat 5 84 yunus ayat 3 85 rezeki 86 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 87 AL FATIHAH AYAT 5 88 Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat 89 as shaf 4 90 Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka 91 Al Mujadalah ayat 5 92 Menyeru 93 Bersikap tenang 94 Celaka 95 Mengatakan datangnya dari allah 96 Neraka 97 Surat ar rab 42 surst ke? 98 Al-Jaatsiyah ayat 13 99 Hadis tentang qord 100 إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوْسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ (رواه البخاريّ) ـ Sumber: https://www.nu.or.id/syariah/istighotsah-definisi-macam-dan-

Hasil pencarian tentang Kami+akan+mengajarimu+

Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah (supaya jika yang seorang lupa) akan kesaksian disebabkan kurangnya...akal dan lemahnya ingatan mereka, (maka yang lain (yang ingat) akan mengingatkan kawannya), yakni yang...sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya (Allah mengajarimu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Akan tetapi kaumnya telah merajalela dalam kebatilan....pasti akan mengeluarkanmu beserta orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, dan akan kami usir...Tidak akan kami selamatkan kalian dari siksa ini, kecuali kalau kalian mengikuti agama kami yang telah...Lalu Syu'ayb menjawab, "Apakah kami akan kembali kepada agamamu, padahal kami tidak menyukainya karena...Tidak mungkin itu akan terjadi."
Maka, kami pun akan menerima apa yang ditakdirkan-Nya....Kami tidak akan tertipu oleh kebaikan yang kami terima, dan tidak akan merasa takut oleh musibah yang...bakal ditimpakan kepada kami....Sungguh, hanya Allah sendirilah yang mengatur segala urusan kami....Demikianlah, orang-orang yang benar-benar beriman hanya akan bersandar kepada-Nya."
Kami mengokohkan hati mereka untuk beriman dan tabah menghadapi berbagai kesulitan hidup....Mereka saling berikrar, ketika berdiri di hadapan kaumnya, dengan mengatakan, "Wahai Tuhan kami, Engkaulah...Kami tidak akan mempertuhankan sesuatu selain Engkau dan kami akan memegang teguh kepercayaan ini dan...tidak akan meninggalkannya....Demi Engkau, ya Allah, jika kami mengatakan sesuatu yang lain, maka perkataan kami itu akan sangat jauh
(Sekali-kali tidak) hal itu tidak akan diberikan kepadanya (Kami akan menulis) Kami memerintahkan untuk...menuliskan (apa yang ia katakan itu dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab baginya) Kami akan
Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, "Kalian tidak akan bisa memperkirakan apa yang akan menimpa kami...Kami akan menunggu siksa dari Allah yang akan menimpa dan membinasakan kalian, atau menyiksa kalian dengan...kekalahan di tangan kami....Maka tunggulah apa yang akan diputuskan oleh Allah, kami pun akan menunggu pula bersama kalian."
(Kembalilah kepada ayah kalian, dan katakanlah, "Wahai ayah kami!...Sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan kami tiada menyaksikan) terhadapnya (melainkan berdasarkan apa...kami sewaktu kami memberikan janji kepadamu (dapat menjaganya.) seandainya kami mengetahui apa yang...akan terjadi kemudian, yaitu bahwasanya dia akan mencuri, niscaya kami tidak akan membawanya ikut bersama...kami.
(Demikianlah) sebagaimana Kami lakukan terhadap orang-orang yang mendustakan (Kami berbuat terhadap orang-orang...yang berdosa) artinya, Kami akan melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang berdosa yang kelak...akan datang, yaitu Kami pasti akan membinasakan mereka.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 65
Mereka berkata: "Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan....Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan...kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban
Dan apabila Kami menghendaki, maka Kami akan memberi petunjuk kepada setiap jiwa....Tetapi keputusan sudah Aku tetapkan bahwa Kami akan mengisi neraka jahanam dengan penghuni dari golongan...jin dan manusia semuanya, karena Kami tahu bahwa kebanyakan mereka akan lebih memilih kesesatan daripada
mendengar kebatilan dari orang-orang bodoh, mereka menghindarinya untuk membersihkan diri, dan berkata, "Kami...punya perbuatan-perbuatan kami yang benar dan tidak akan kami tinggalkan....Dan kalian pun punya perbuatan-perbuatan kalian yang batil yang dosanya akan kalian tanggung sendiri....Kami akan membiarkan dan tidak mencampuri urusan kalian, karena kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 50
Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia...berkata: "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari Kiamat itu akan datang....Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya...Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan...Kami rasakan kepada mereka azab yang keras.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 63
Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami...tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara...kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya
Manakala ditimpa suatu azab, mereka--karena begitu mudah berubah sikap sesuai situasi--akan merengek...kesakitan, "Wahai Mûsâ, mohonkanlah untuk kami perkenan Tuhanmu, yang telah berjanji memberimu ayat-ayat...dan mengabulkan doamu, agar menghilangkan azab-azab yang menimpa kami ini....Jika Dia menghilangkan azab itu dari kami, kami berjanji akan tunduk dan patuh kepadamu dan kami pun...akan melepaskan Banû Isrâ'îl pergi bersamamu, seperti yang kamu inginkan."
(Dari bumi itulah) dari tanah (Kami menjadikan kalian) dengan menciptakan nenek moyang kalian Adam daripadanya...(dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian) kalian akan dikuburkan di dalamnya sesudah mati (dan...daripadanya Kami akan mengeluarkan kalian) pada hari berbangkit (pada kali) untuk kali (yang lain) sebagaimana...Kami mengeluarkan kalian pada permulaan penciptaan kalian.
Para ahli sihir berkata, "Siksaan yang akan kamu lakukan kepada kami, sebagaimana ancamanmu, tidak akan...membahayakan kami....Sebab, kami akan kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan ganjaran-Nya, suatu ganjaran dan akhir yang baik
Mûsâ berkata lagi, "Keluarlah kamu dari kelompok kami dan jauhilah kami!...Kau akan mendapat balasan di dunia sebagai orang terhina dan dijauhi manusia....Dan kamu tidak akan dapat menghindarinya."...Mûsâ kemudian mencemooh Sâmiriy dan tuhanya seraya berkata, "Lihatlah sekarang apa yang akan kami perbuat...Kami akan membakar dan menghamburkannya ke laut."
(Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya ke mari) artinya kami akan berupaya sekuat...tenaga dengan meminta kepada ayahnya untuk dapat membawanya (dan sesungguhnya kami benar-benar akan
(Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami") kami akan dikembalikan kepada-Nya.
Kami bersumpah, jika orang seperti itu Kami beri kesenangan setelah ditimpa kesusahan yang berat, sebagai...wujud kebaikan Kami, ia pasti akan mengatakan, "Kesenangan yang aku dapatkan ini memang hakku, dan aku...tidak yakin bahwa hari kiamat akan datang....Pada hari kiamat, Kami benar-benar akan mengganjar orang-orang kafir sesuai dengan amal perbuatannya,...dan benar-benar akan membuat mereka merasakan azab kejam yang bertumpuk-tumpuk.
Pembalasan Allah pada hari kiamat nanti akan sangat teliti dan adil....Kami akan menanyakan orang-orang yang Kami datangkan para rasul apakah pesan-pesan Kami telah sampai...Kami juga akan menanyakan para rasul, apakah mereka telah menyampaikan segala apa yang diturunkan oleh
Mereka membalas ancaman Fir'aun dengan berkata, "Kami tidak akan tetap ingkar bersamamu setelah kami...Dan kami tidak akan memilihmu dengan meninggalkan Tuhan Mûsâ yang telah menciptakan kami....Sesungguhnya kekuasaanmu tidak akan lebih panjang dari kehidupan yang singkat ini.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 18
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti...(menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami
(Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, "Wahai ayah kami!...Kami tidak akan mendapat sukatan) gandum lagi, jika ayah tidak mengizinkan saudara kami Bunyamin untuk...menghadap kepadanya (sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat sukatan...) menurut suatu qiraat dibaca yaktal artinya, supaya mendapat sukatan (dan sesungguhnya kami akan benar-benar
Sesungguhnya kami yakin, di bumi mana pun kami berada, kami tidak akan dapat mengalahkan Allah dan kami...juga tidak akan dapat mengalahkan-Nya untuk lari dari ketentuan-Nya pergi ke langit.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 88
Pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan berkata: "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu...hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami...Berkata Syu'aib: "Dan apakah (kamu akan mengusir kami), kendatipun kami tidak menyukainya?"
Azab itu bisa jadi akan menimpa mereka pada saat kamu masih hidup, atau saat mereka kembali kepada Kami...Apabila Kami memperlihatkan kepadamu sebagian azab yang Kami janjikan itu saat kamu masih hidup, maka...itu pasti akan terjadi....Dan apabila Kami mematikanmu sebelum itu, maka hanya kepada Kamilah mereka akan kembali....Saat itu mereka kami hitung berdasarkan perbuatan yang pernah mereka lakukan.
(Mereka menjawab, "Kami akan tetap) kami akan terus (menyembah patung anak lembu ini) (hingga Musa kembali...kepada kami").
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu) kami tidak akan memilih kamu (daripada...bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami) bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa...(dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami) yakni Allah yang telah menjadikan kami....(Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia saja) dinashabkannya lafal Al-Hayaatad...Dun-yaa menunjukkan makna Ittisa', maksudnya peradilan di dunia dan kelak kamu akan mendapat balasan