Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 kurban 4 hujan 5 ibrahim 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 surat ali' imran ayat 185 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 maryam 12 ar-rum ayat 21 13 dosa 14 cinta 15 Nikah 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 matahari 18 Ar Rahman 19 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 20 sabar 21 AL Baqarah ayat 286 22 al infitar ayat 6 7 23 perempuan 24 al mujadalah ayat 11 25 surat al imran ayat 185 26 al ahzab ayat 21 27 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 28 Aliimram+ayat+105 29 Nabi Ismail 30 ibrahim ayat 7 31 al-mukminun+ayat+34 32 al isra ayat 7 33 ikhlas 34 al+anam+ayat+14 35 Zina 36 AN NAML AYAT 88 37 ayat kursi 38 Hadits Muslim Nomor 3035 39 al imran 200 40 Saba 13 41 Gunung 42 ali imran 43 Ali+Imron+ayat+133-135 44 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 45 Rezeki 46 Nabi Ibrahim 47 ayat al-Baqarah 219 48 Syirik 49 asy+syuara+ayat+181+182+183 50 annisa ayat 12 51 al hasyr ayat 7 52 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 53 Surat al mujadalah ayat 11 54 Al-A'râf ayat 20 55 al an'am ayat 71 56 Mencela pemberian 57 ar rum ayat 56 58 Surah Taha ayat 5 59 al anfal ayat 53 60 Iman 61 ombak 62 gandum 63 Tentang kematian 64 surah yusuf 65 65 Al ikhlas ayat 1-4 66 Surat Al-Baqarah Ayat 256 67 berlayar 68 Gelap 69 Sediakanlah potongan besi 70 kacang adas 71 adil 72 surat ar rum 21 73 surat al-an'am ayat 59 74 Annisa ayat 29 75 lima 76 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 77 Al Jasiyah ayat 18 78 kurma 79 Fajar 80 Surat yunus+ayat+8 81 permainan 82 lidah 83 hutang 84 ASY SYUARA+ayat+222 85 ATTAKASUR AYAT 1-2 86 ali imran 159 87 yusuf 88 ali imran 26 89 al-Hujurât ayat 6 90 empat puluh tahun 91 ASY+SYUARA+ayat+222 92 ar rum ayat 21 93 al-baqarah ayat 164 94 ayat tentang serakah 95 Hadist ibnu majah 2172 96 al qashash ayat 77 97 al anbiya ayat 30 98 delapan puluh 99 Hadits ahmad jauhi kufur 100 al bayyinah ayat 5

Hasil pencarian tentang Kultum+menyambut+hari+raya+idul+fithri

-deskripsi"> Dengan bertakbir pada hari Idul Fithri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, saat ini mereka lalai akan siksaan akhirat yang akan menyambut mereka....Tetapi nanti, mereka pasti mengetahui azab yang akan menyambut mereka apabila telah melihatnya dengan...mata kepala sendiri, pada hari kiamat.
(Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia) (dan mereka tidak mempedulikan hari yang berat) yaitu...hari yang penuh dengan penderitaan, yakni hari kiamat....Maksudnya, mereka tidak beramal untuk menyambut kedatangannya.
(Dan meninggalkan kehidupan akhirat) karena itu mereka tidak beramal untuk menyambut hari akhirat.
(Berkatalah ia) Nabi Musa, ("Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya) yakni hari...raya Firaun dan kaumnya, yang pada hari itu mereka berhias diri dan berkumpul-kumpul (dan hendaklah
[[88 ~ AL-GHASYIYAH (HARI PEMBALASAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 26 ayat ~ Surat ini diawali dengan gaya...bahasa yang memancing kita untuk mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi di hari kiamat....Disebutkan, misalnya, bahwa manusia pada hari itu terbagi menjadi dua golongan....Pertama, mereka yang tidak menyambut kedatangan hari itu dengan penghormatan, kemudian mereka masuk ke...Dan, kedua, mereka yang menyambut hari itu dengan rasa gembira dengan rahmat dan perkenan Tuhan yang
(Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum) yaitu pada waktu...matahari mencapai sepenggalah atau waktu dhuha di hari raya mereka.
(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Mûsâ menjawab, "Waktu kita adalah pada hari raya kalian, ketika kalian berhias diri dan bersuka ria,...sehingga pada hari itu orang-orang berkumpul di waktu duha, untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...akbar) yaitu hari raya kurban (bahwa) sesungguhnya (Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik) dan...juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari...raya kurban di Mina.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 59
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 114
putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari...turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah
Sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang di antara kelompok kalian yang melanggar pada hari Sabtu..., yaitu dengan memancing ikan pada hari itu....Padahal, hari itu adalah hari libur dan hari raya bagi kalian....Kalian tidak boleh bekerja pada hari itu.
permohonan mereka dan berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami yang hari...turunnya menjadi hari raya bagi orang-orang yang beriman, baik yang telah lalu maupun yang datang kemudian
Allah menjelaskan kepada umat manusia mengenai keesaan-Nya melalui bukti-bukti yang terdapat di alam raya...Kemudian Dia memberi mereka bukti-bukti ketuhanan melalui alam raya ciptaan-Nya, sehingga--dengan adanya...Karena begitu banyak dan jelasnya bukti-bukti keesaan Tuhan di alam raya ini, seakan-akan mereka dihadapi...Hal itu kami lakukan agar di hari kiamat nanti mereka tak lagi beralasan dengan mengatakan, 'Sesungguhnya
Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang...dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya.
Sehubungan dengan masalah ini ada berbagai pendapat mengenainya (dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari...yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari Arafah, atau hari berkurban hingga...akhir hari-hari Tasyriq; mengenai masalah ini pun ada beberapa pendapat (atas rezeki yang telah Allah...berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya
agar mereka menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari...raya kurban atau salah satu dari tiga hari tasyrik berikutnya.
Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada hari raya haji....agung, yaitu ibadah kurban, dan karena ia menjadi sebuah sunnah yang berlaku sepanjang zaman sampai hari
dengan Fir’aun untuk bertemu, Beliau berkata, “Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari...raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu duha.” (Terj.
Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hal itu bagi kami) artinya pada hari...turunnya hidangan itu (menjadi hari raya) yang kami hormati dan kami muliakan (bagi orang-orang sezaman

-deskripsi"> Hari yang ditentukan itu adalah hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu...di mana mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban dan banyak mengumandangkan takbir pada hari-hari
Ibrahim membuat berhala-berhala itu) sesudah mereka pergi meninggalkannya menuju ke tempat pertemuan di hari...raya mereka (menjadi puing-puing) dapat dibaca Judzaadzan dan Jidzaadzan, artinya hancur terpotong-potong
tentang ketentuan Allah untuk mereka, sehingga mereka percaya kepada para rasul, kitab-kitab suci dan hari...Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap
dikurbankan, yaitu seperti dicap dengan besi panas pada punggungnya, sehingga menambah semaraknya suasana hari...raya.
Lalu mereka keluar pada hari raya mereka dan meletakkan makanan mereka di depan latar berhala-berhala
Mereka akan diberi balasan yang buruk di hari kiamat kelak....Semua makhluk di alam raya ini akan kembali kepada Allah. Dialah Pemilik semua makhluk itu.
para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada malam Idul

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan shalat ‘Idul Adh-ha.
akurat, yang diatur oleh Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala apa yang terjadi di seluruh alam raya...(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun.