Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 al maidah ayat 2 3 riba 4 ali imran 159 5 Keanekaragaman tumbuhan 6 Al+Hujurat+ayat+11-12 7 niat 8 Al+hujurat+ayat+12 9 pemimpin 10 al maidah ayat 8 11 ali imran 103 12 Tauhid 13 Zakat 14 al hujurat ayat 13 15 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 16 mengambil tanah qs 17 sedekah 18 al maidah ayat 32 19 al hadid ayat 3 20 AL BAQARAH AYAT 275 21 al baqarah ayat 256 22 alam semesta 23 hujan 24 Kiamat 25 al-Maidah ayat 88 26 Hadits muslim no 97 27 surah+al-zumar+ayat+68 28 al ikhlas 29 QS. Ali Imran Ayat 64 30 Shalat 31 Tuliskan dalil ananiyah 32 Haji 33 Menuntut ilmu 34 al+hujurat+ayat+13 35 ali+imran+104 36 ali+imran+110 37 iman 38 al baqarah ayat 30 39 al maidah ayat 3 40 Idris 41 Ali imran 110 42 Al+hujurat+ayat+11 43 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 44 Al an'aam ayat 59 45 AL ISRA AYAT 33 46 al imran 47 Surat+al+Baqarah+ayat+245 48 al isra ayat 32 49 al baqarah ayat 282 50 Ali+Imran+Ayat+191 51 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 52 surat al- hujuraat ayat 13 53 Adam 54 Surat an Najm ayat 39-42 55 jual beli 56 surat an-nisa ayat 29 57 Bathin 58 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 59 Surah al qashash ayat 47 60 sholat 61 Surat al maidah ayat 2 62 al+baqoroh+ayat+20 63 al baqarah ayat 222 64 Sapi 65 at taubah ayat 71 66 Akhlak 67 Ali Imran 18 68 al-baqarah ayat 153 69 Al hasyr ayat 7 70 Ali Imran 31 71 al mumtahanah ayat 8 72 Tidaklah seorang pezina 73 rukun iman 74 aisyah 75 ayat alquran sembelih halal 76 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 77 surah al maidah ayat 3 78 ayat tentang syariat 79 al maidah ayat 6 80 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 81 an nisa ayat 11 82 Keanekaragaman buah 83 berbakti kepada orang tua   84 Surat albaqarah ayat 85 85 Mengajarkan+adam 86 fathir ayat 29 87 al-Baqarah ayat 168 88 al hujurat ayat 11 89 dan janganlah kamu memakan riba yang berlebihan 90 al maidah ayat 1 91 al maidah ayat 54 92 albaqarah ayat 256 93 luqman 20 94 surat al anam ayat 162 95 HR Ahmad 20607 96 Ayat doa orang tua 97 al isra ayat 70 98 at-tahrim ayat 6 99 Bahwasannya ketika Nabi Saw berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib maka beliau akan memajukan pelaksaan shalat Isya’. Artinya beliau Saw melakukan shalat Isya’ bersama dengan maghrib”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmi 100 An nisa ayat 10

Hasil pencarian tentang Latin+dan+arab

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu, Muhammad, sebuah firman berbahasa Arab yang dapat dibaca dan dihafal...oleh bangsa Arab, agar mereka dapat memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa...Arab, meskipun tidak fasih, yang mustahil dituduh dapat membuat al-Qur'ân,
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab...) atau memakai bahasa Arab (supaya kalian) hai penduduk Mekah (memahaminya) memahami makna-maknanya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 198
Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya...dan dapat merenungi maknanya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
(Dan kalau Alquran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab) lafal A'jamiina adalah
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan...harapan agar mereka bertakwa dan takut kepada Tuhannya.
(Sesungguhnya Kami mudahkan ia) Kami mudahkan Alquran itu (dengan bahasamu) dengan bahasa Arab supaya...orang-orang Arab dapat memahaminya darimu (supaya mereka mendapat pelajaran) supaya mereka dapat mengambilnya
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan...nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan berikut sifatnya menjadi Haal atau...berta'alluq kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui...Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'ân itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan...penyelamat dari kebingungan dan keragu-raguan bagi orang-orang Mukmin saja, bukan yang lain....Sedang orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
Mengapa mereka selalu ingin melebihi bangsa Arab, agar Allah mengutus nabi dari kalangan mereka, padahal...Allah telah memberikan kepada Ibrâhîm dan keluarganya, kitab, kenabian dan kerajaan yang besar....Dan Ibrâhîm adalah bapak kalian dan bapak mereka.
dinamakan salsabil) yaitu air telaga itu rasanya seperti jahe yang sangat disukai oleh orang-orang Arab..., dan minuman ini sangat mudah diteguknya.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab....Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali...tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 98
Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah...), sebagi suatu kerugian, dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya...Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Dengan bahasa Arab yang jelas) yang terang....Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
dengan mengatakan, "Sesungguhnya al-Qur'ân itu adalah suatu kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad dan...Dengan perkataan semacam ini, orang-orang kafir telah melakukan kezaliman dalam menghukumi dan melakukan...Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang...mengukuhkan (yang tidak ada kebengkokan di dalamnya) tidak ada kekeliruan dan pertentangan (supaya mereka
(Dan pakaianmu bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan...orang-orang Arab yang selalu menguntaikan pakaian mereka hingga menyentuh tanah di kala mereka menyombongkan