Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 ali imran 103 9 Al+hujurat+ayat+13 10 tentang kurban 11 angin 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 al qalam ayat 4 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Sedekah 16 zakat 17 Al Baqarah ayat 285 18 surah al baqarah ayat 2 19 saba 15 20 talak 21 Ibrahim Ayat 7 22 ali imran 23 al hajj ayat 7 24 al baqarah ayat 177 25 ali imran 190 26 Al ahzab ayat 21 27 at tahrim ayat 6 28 ali imran 159 29 an nisa ayat 59 30 Al hujurat ayat 9 31 Melaksanakan haji 32 Terbit 33 maryam 34 al baqarah ayat 285 35 Alat pembelajaran 36 Pendidikan islam sebelum menikah 37 ar rad ayat 11 38 hawa 39 al anfal ayat 60 40 Rumah 41 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 42 Cahaya Allah 43 al maidah ayat 8 44 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 45 Luqman ayat 12 46 Al hujurat ayat 13 47 Al baqarah ayat 229 48 kafir 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 surat+at+tagabun+ayat+1 51 ilmu 52 surat al araf ayat 54 53 upah 54 at taubah ayat 60 55 ali imran 104 56 miskin 57 al ikhlas 58 an nisa ayat 29 59 al-a'raaf+7 60 yunus ayat 3 61 Yusuf 87 62 al-hujurat ayat 9 dan 10 63 Al baqarah ayat 30 64 Muslim itu bersaudara 65 beriman kepada allah 66 riba 67 ali imran 18 68 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 69 al baqarah ayat 282 70 surah+luqman+ayat+17 71 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 72 ali+imran+191 73 al+maidah+ayat+122 74 Ali Imran 8 75 Al-fajr ayat 27-30 76 an nisa ayat 93 77 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 78 Ali imran 60 79 Harta rampasan perang 80 al+isra+ayat+26 81 al-alaq+ayat+2 82 Al ahzab ayat 56 83 iman kepada malikat 84 yusuf 85 yusuf 111 86 Al hujurat ayat 11 87 at-tahrim ayat 6 88 istri 89 an nisa ayat 58 90 al-alaq+ayat+3 91 Materi pendidikan islam 92 belajar alquran dan mengajarkannya 93 Surah as saba' ayat 44 94 surat+al-anbiya+ayat+22 95 Matahari di bawah arsy 96 tilawah per ayat 97 adam 98 al-alaq+ayat+4 99 Surah+as+saba'+ayat+44 100 Al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang Lelaki+baik

(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun...saudara lelaki Nabi Musa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki...Kalian benar-benar kaum yang sangat bodoh dan dungu, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang baik
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 165
Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain
Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...untuk wanita yang baik....mungkin dapat terbayang suatu kekejian dapat terjadi pada diri seorang wanita yang terjaga, istri seorang lelaki...yang baik lagi terpercaya, yaitu Rasulullah?...Orang-orang yang baik itu bebas dari tuduhan yang dilontarkan orang-orang yang keji.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth...) anak laki-laki Nabi Harun saudara lelaki Nabi Ibrahim (masing-masing) dari mereka itu (Kami lebihkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 81
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah
Sesungguhnya lelaki itu telah diberikan retorika yang baik dan argumentasi yang kuat sehingga dapat menarik
Sesungguhnya Allah telah memilih dan menyucikanmu) dari sentuhan lelaki (dan mengutamakanmu atas wanita-wanita
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 43
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka;
keturunannya) yakni keturunan Nabi Nuh (yaitu Daud dan Sulaiman) Sulaiman anak Daud (Ayub dan Yusuf) anak lelaki...Demikianlah) seperti mereka yang telah Kami beri pahala (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan...lisan, niscaya Allah akan memberikan pengampunan bagi segala dosa dan pahala yang besar atas perbuatan baik
Dijelaskannyalah perihal perbudakan dan pembunuhan anak-anak lelaki Banû Isrâ'îl yang Fir'aun lakukan...Sebabnya terpulang kepada kejahatan Fir'aun yang telah memperbudak dan membunuh anak-anak lelaki Banû
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 8
Dan orang-orang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang
yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan Dia memberikan anak-anak lelaki
anak-anak perempuan) karena ada sebagian tukang tenung yang mengatakan bahwasanya akan lahir seorang anak lelaki...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) penyelamatan atau penyiksaan (ada cobaan) baik berupa pemberian
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 72
Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya
kekuatan Kami (dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa) dikatakan Adar Rajulu Ya-idu Qawiyyu artinya lelaki
Sementara mereka menjadikan sesuatu yang mereka sukai sebagai milik mereka, yakni anak-anak lelaki.
mereka sendiri dengan kekafiran dan menzalimi Banû Isrâ'îl dengan memperbudak dan membunuh anak-anak lelaki
Kaum lelaki mereka kamu bunuh dan kaum wanitanya kamu jadikan tawanan.
mengatakan ucapan ini, yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya (orang-orang yang Kami terima dari mereka amal baik...diungkapkan dalam ayat yang lain, yakni firman-Nya, "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 32
orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)....Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang...itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
yang ditashilkan nomor duanya serta memasukkan alif di antara keduanya, menurut dua bacaan (mendatangi lelaki
dia adalah seorang lelaki yang saleh, hal ini berarti Maryam pun serupa dengannya dalam hal memelihara
Ia menindas sekelompok mereka, yaitu Banû Isrâ'îl, membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak
Ketika tersebar berita bahwa Mûsâ membunuh seorang lelaki Mesir, datanglah dari ujung kota seorang yang
termasuk salah seorang rasul-rasul) menurut suatu pendapat bahwa Nabi Ilyas itu adalah anak saudara lelaki