Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ibrahim 42 3 Ali Imran ayat 159 4 jihad 5 ilmu 6 ali imran 7 ali imran 67 8 An nisa ayat 58 9 iman 10 zina 11 nikah 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 151 15 Akhlak 16 al baqarah ayat 111 17 Puasa 18 Sedekah 19 At taubah ayat 36 20 zakat 21 Al maidah ayat 8 22 waktu 23 QS. Ali Imran (3): 67 24 Perang 25 aurat 26 al maidah ayat 1 27 Ali+imran+97 28 benda kecil 29 gunung 30 yusuf 108 31 ali imran 191 32 al ahzab ayat 21 33 ali imran ayat 67 34 al ikhlas 35 penyakit 36 Ali Imran 197 37 menuntut ilmu 38 Ali+Imran+190 39 Kandungan 40 Pasar modal 41 luqman 34 42 shalat 43 matahari 44 q.s An- nisaa ayat 59 45 jual beli dan riba 46 Al imran 47 Al-A’raf+ayat+129 48 Kafir 49 al baqarah ayat 83 50 AN-NUR ayat 37 51 Hutang 52 Luqman 11 53 Makhluk kecil 54 Jual beli 55 Al MUJADALAH AYAT 11 56 luqman 57 kurma 58 riba 59 al hijr 41 60 ali imran 97 61 anggota badan tanggu 62 ibrahim ayat 7 63 An Nahl ayat 125 64 khalifah 65 yusuf 66 An-Nisa+ayat+8+ 67 Lingkungan pendidikan Islam 68 sholat 69 Rukun Maqam 70 An Nisa ayat 125 71 Al bayyinah ayat 5 72 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 73 Utang 74 Katakanlah 75 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 76 kejadian manusia 77 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 78 Anda nisa 32 79 surah ibrahim 80 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 81 nyamuk 82 Dosa syirik 83 Rasulullah SWT mengetuk makan riba wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan itu sama sama dikutuk 84 al baqarah ayat 283 85 belalang 86 al hasyr ayat 18 87 Al-A’raf ayat 55 88 Ayat+tentang+disiplin 89 Bani Quraizhah 90 ali imran 142 91 al hijr 9 92 ayat 12 al baqarah 93 Ali Imran 200 94 kutu 95 Percaya diri 96 an-nahl ayat 125 97 niat 98 ali+imran+ayat+159 99 al humazah ayat 1 100 ibnu majah

Hasil pencarian tentang Makan

Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 27
Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
(Dan kalian tidak mengajak) diri kalian atau orang lain (memberi makan) (orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 73
Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 43
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan...dan tidak memberi makan?"
yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 57
tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 19
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan...dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan...kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 72
binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 91
Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan
Sebagiannya untuk kalian naiki dan yang lain lagi untuk kalian makan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 67
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.