Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 al maidah ayat 1 4 Hadist tentang muamalah 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 al baqarah ayat 30 11 iman 12 Ali imran 31 13 pinjaman 14 Menuntut ilmu 15 Hukum 16 Kecurangan 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 an nisa ayat 58 19 ali+imran+191 20 adil 21 Hadits Muslim 22 al ahzab ayat 21 23 ali+imran+190 24 al maidah ayat 2 25 al baqarah ayat 4 26 Sedekah 27 al baqarah ayat 285 28 Ar Rahman 29 Hadist tentang mu'amlah 30 Al+maidah+ayat+135 31 akhlak 32 zabur 33 zakat 34 an nisa ayat 59 35 tanggung jawab 36 al+maarij+ayat+35 37 ibrahim 38 Al hasyr ayat 7 39 Al-Imran 182 40 annisa ayat 9 41 Surat+al+ghafir+ayat+60 42 Surat+al+ghafir+ayat+40 43 jual beli 44 al hujurat ayat 9 45 ali imran ayat 7 46 at tahrim ayat 6 47 al anfal ayat 2 48 khalifah 49 surat+al hijr+AYAT+36 50 pendidikan 51 Sabar 52 al ankabut ayat 51 53 ali imran 190 54 al maidah ayat 3 55 2154 hadist muslim 56 Tolong menolong 57 Hadits tentang filsafat 58 ali imran 92 59 an nisa ayat 1 60 yusuf 87 61 al baqarah ayat 2 62 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 63 Az Zariyat ayat 56 64 tentang murabahah 65 Niat 66 surat+ibrahim+AYAT+44 67 Pinjaman uang 68 ilmu 69 Tentang masjid 70 Surat+Ibrahim+Ayat+52 71 nikah 72 yusuf ayat 87 73 ali imran 7 74 ikhlas 75 gunung 76 pemimpin 77 an nahl ayat 72 78 Anggur 79 al+maarij+ayat+32 80 Al-Baqarah ayat 151 81 Pemerintahan 82 al ikhlas 83 al+maarij+ayat+30 84 An nisa ayat 4 85 membayar hutang 86 hukum pidana 87 Al qashash ayat 77 88 an nisa ayat 29 89 al+maarij+ayat+44 90 al+muzzammil+ayat+21 91 maryam+ayat+37 92 shaad+ayat+41 93 Hari kiamat 94 al a'raf ayat 31 95 ali+imran+50 96 Hadits tentang muamalah 97 Al hujurat ayat 15 98 al+maarij+ayat+45 99 surat an nur ayat 4 100 al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang Makanan+halal

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan
kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah makanan...yang baik-baik yang sebelumnya halal.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek
rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan...yang halal dan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
dan anggur yang telah Kami karuniakan, kalian dapat membuat minuman yang buruk dan memabukkan atau makanan...lainnya yang baik dan halal.
Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan berupa bahan-bahan makanan....Itu semua halal hukumnya, bukan pekerjaan yang kotor.
(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik) artinya yang enak-enak (Dan makanan-makanan orang-orang...yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan makanan...yang baik dan halal....Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,
Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai...memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang halal
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Telah Kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal(1) yang Kami ciptakan di bumi bagi mereka,...memberikan petunjuk Kami hanya pada orang-orang yang beriman dan Kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal...Maka, wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk memakan makanan yang enak dan...Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik....demi sempurnanya ibadah kalian. {(1) Al-Qur'ân telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal makanan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Dengan maksud mencari alasan atas sikap musyrik dan pengharaman makanan yang diharamkan Allah, serta...yang telah engkau sampaikan, orang-orang Quraisy itu berkata, "Sikap musyrik dan pengharaman kami atas makanan...yang halal itu adalah atas izin dan perkenan Allah.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan....(Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari...Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.