Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 7 Jual beli 8 al ikhlas 9 riba 10 Menghargai pendapat orang lain 11 Mimpi 12 zakat 13 yunus 14 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 15 bekerja 16 al hujurat ayat 13 17 surah al maidah ayat 89 18 al+ikhlas 19 akhlak 20 ibrahim 7 21 hadits+surat+an+nahl 22 ali imran ayat 130 23 Menerima harta dengan nafsu serakah 24 Al Maidah ayat 1 25 gunung 26 al baqarah ayat 30 27 AL MUJADALAH AYAT 11 28 Menuntut ilmu 29 penciptaan manusia 30 syari'ah 31 yunus+ayat+85-86 32 jujur 33 yusuf 3 34 At-taubah+ayat+103 35 Pemimpin 36 Penyakit 37 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 38 Babi 39 al A'raf ayat 54 40 az zariyat ayat 56 41 al imran 186 42 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 43 surat al wakiah 44 Ali imran 45 45 neraka 46 Sedekah 47 yusuf 47 48 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 49 niat 50 ibrahim ayat 28 51 ibrahim 52 52 Surat+Ali+Imran+ayat+190 53 mencatat dengan jujur 54 al maidah ayat 6 55 Mengutamakan kepentingan bersama 56 al-baqarah ayat 286 57 ALI IMRAN 102 58 ibadah 59 al an'am ayat 38 60 Hud ayat 7 61 ALMAIDAH AYAT 2 62 An nisa ayat 58 63 al maidah ayat 87-88 64 Ali Imran 159 65 laut 66 hujan 67 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 68 An nahl ayat 90 69 obat 70 sakit 71 al hijr 94 72 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 73 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 74 Wasiat 75 Penyembuhan penyakit 76 at taubah ayat 71 77 Al alaq ayat 1-5 78 PEMBERI ILMU 79 Murka alloh 80 Ahmad 4355 81 Hadits ahmad 82 Berbicara 83 AL MAIDAH AYAT 2 84 ukuran 85 Al Imran 85 86 Musibah 87 al mu'minun ayat 99-100 88 Batu 89 Ar-Rum ayat 21 90 sesungguhnya allah maha esa 91 Ditakdirkan sesat oleh Allah 92 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 93 mendidik anak dengan kasih sayang 94 masjid 95 akal 96 Munafik 97 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 98 anak 99 ibrahim 24-25 100 surat+alkahfi+150

Hasil pencarian tentang Melihat

(Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kepada Rabbnyalah mereka melihat) mereka akan melihat Allah swt. di akhirat.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 5
Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 20
Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan
(Dan apabila kamu melihat di sana) maksudnya, kamu diizinkan untuk melihat surga (niscaya kamu akan melihat
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 23
Kepada Tuhannyalah mereka melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 84
padahal kamu ketika itu melihat,
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 7
karena dia melihat dirinya serba cukup.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 35
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 198
Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.
(Tetapi kalian tidak melihat) kalian tidak mengetahui hal tersebut, lafal Tubshiruuna ini diambil dari...lafal Bashiirah yang artinya melihat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 218
Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 179
Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 15
Ataukah kamu tidak melihat?
terjemahan ayat Surat At-Takasur Ayat 6
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 14
Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
(Yang melihat kamu ketika kamu berdiri) untuk melakukan salat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 44
Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan
(Berkata pulalah ia) yaitu penghuni surga yang mengatakan demikian kepada temannya ('Maukah kamu melihat...maksudnya bersama-sama untuk melihat apa yang dialami temannya di dalam neraka?
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 10
Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya...aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat
Mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal dahulunya aku adalah orang yang melihat?")...yakni di kala ia hidup di dunia melihat tetapi di kala ia dibangkitkan hidup kembali buta.
Di hadapan kalian, mereka seolah-olah dapat itu melihat kalian, padahal sesungguhnya mereka tidak melihat
Ketika waktu subuh datang, mereka melihat para malaikat dalam bentuk manusia yang elok rupawan....Mereka gembira melihat itu dengan harapan mereka dapat melakukan kejahatan mereka yang keji, yaitu melampiaskan
Jika kamu melihat, wahai orang yang melihat dengan cermat, tatkala orang-orang kafir itu ketakutan di
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 36
dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 225
Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 201
Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 19
Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 175
Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).