Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 rezeki 6 ramadhan 7 jiwa 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 ali imran 13 al maidah ayat 3 14 Al Anfal ayat 39 15 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 16 al maidah ayat 2 17 Doa nabi adam 18 penciptaan manusia 19 rumput rumputan 20 al-baqarah ayat 183 21 al hujurat ayat 13 22 Sholat 23 langit 24 ali imran 190 25 doa ziara kubur 26 Bumi 27 Yunus 57 28 ali+imran+190 29 hati 30 hewan 31 Berpuasa 32 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 33 umrah 34 an nisa ayat 58 35 al lahab 36 ibrahim 37 al maidah ayat 32 38 Ali Imran 185 39 al maidah ayat 1 40 Al baqarah ayat 183 41 Takwa 42 maryam+20 43 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 44 Quran 45 Surat al an am 46 pohon 47 Allah berbicara kepada nabi muhammad 48 Kematian 49 al anam ayat 141 50 Hadis tentang qunut 51 luqman 13 52 cinta 53 RUMPUT 54 AR RUM AYAT 50 55 kasih sayang 56 mudatsir+ayat+5 57 al baqarah ayat 155 58 Imran 59 ilmu tumbuh tumbuhan 60 Anjing 61 Al+hujurat+ayat+56 62 ali+imran+113 63 ibrahim 32 64 yunus 40 65 kerajaan 66 al anfal ayat 11 67 at tahrim ayat 6 68 ali imran 159 69 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 70 Adam 71 ali imran 110 72 Ad dhuha ayat 2 73 surat+al-'alaa+ayat+2 74 Riba 75 surat Al baqarah ayat 183 76 Thalut sungai 77 Harta 78 hadist tentang qunut shubuh 79 dikembalikan 80 Saham 81 ali imran 31 82 surat al baqoroh 83 ar rahman 84 Al+ahzab+ayat+65 85 al maidah ayat 5 86 alam 87 Bersyukur 88 al-baqarah+ayat+186 89 yusuf 90 Tafsir surat alfatihah 91 al-mujadalah ayat 11 92 an nisa ayat 29 93 yunus 38 94 yunus 62 95 zina 96 Ali+Imran+159 97 utusan 98 al hujurat ayat 10 99 maryam+21 100 ibrahim ayat 40

Hasil pencarian tentang Memberi+kabar+gembira+kepada+orang+mukmin+dan+memberi+peringatan+kepada+orang+kafir

Wahai Muhammad, kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah, memberi kabar gembira berupa surga kepada...orang-orang Mukmin dan memberitahukan berita duka untuk orang-orang kafir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira...dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 11
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang...takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya....Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada...orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Kami telah memudahkan al-Qur'ân dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira berupa perkenan...dan nikmat Allah kepada orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya....Juga, agar kamu memberi peringatan berupa murka Allah dan siksa-Nya kepada orang yang ingkar dan membangkang
(Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira) tentang surga terhadap...orang yang beriman (dan memberi peringatan) kepada orang yang kafir dengan adanya siksaan neraka....(Siapa yang beriman) kepada rasul-rasul itu (dan mengadakan perbaikan) terhadap amal perbuatannya (maka...tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati) di akhirat kelak.
(Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada) jalan (yang lebih lurus) lebih adil dan lebih besar...(dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan dia) Alquran itu (dengan bahasamu) bahasa Arab (agar kamu dapat memberi...kabar gembira dengan Alquran itu kepada orang-orang yang bertakwa) yaitu orang-orang yang beruntung...memperoleh iman (dan agar kamu memberi peringatan) menakut-nakuti (dengannya kepada kaum yang membangkang...Luddan adalah bentuk jamak dari lafal Aladdun artinya banyak membantah dengan kebatilan, mereka adalah orang-orang...kafir Mekah.
Sebelum al-Qur'ân, Allah telah menurunkan Tawrât sebagai teladan dan rahmat bagi orang-orang yang mengamalkannya...Kitab suci al-Qur'ân itu diturunkan dengan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim...dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beristikamah menjalankan kebaikan.
Tidak patut bagi manusia untuk merasa heran dan mengingkari wahyu Kami yang Kami turunkan kepada salah...seorang laki-laki di antara mereka (Muhammad), untuk memberi peringatan kepada mereka tentang azab Allah...dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin di antara mereka bahwa mereka disediakan kedudukan...Dan tidak pantas bagi orang-orang yang ingkar itu untuk mengatakan bahwa Muhammad, Rasul Kami, adalah
(Supaya dia memberi peringatan) dengan Alquran itu; lafal Liyundzira dapat pula dibaca Litundzira artinya...supaya kamu memberi peringatan dengan Alquran itu (kepada orang-orang yang hidup) hatinya, maksudnya...tanggap terhadap apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka; mereka adalah orang-orang mukmin (dan supaya...pastilah ketetapan) azab (terhadap orang-orang kafir) mereka diserupakan orang mati, karena mereka tidak...tanggap terhadap apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka.
Dan tetaplah selalu memberi peringatan....Sebab peringatan itu dapat menambah penglihatan dan keyakinan orang-orang Mukmin.
Sesungguhnya Kami mengutusmu, wahai Nabi, kepada seluruh umat manusia dengan membawa agama yang benar...Kamu hanyalah seorang pemberi kabar gembira berupa surga yang disediakan untuk orang-orang Mukmin, dan...pemberi peringatan akan siksa api nerakan kepada orang-orang kafir....satu umat pun dari umat-umat terdahulu yang tidak didatangkan oleh Allah seorang yang memperingatkan kepada
(Dan sebelumnya) sebelum Alquran (telah ada kitab Musa) kitab Taurat (sebagai petunjuk dan rahmat) bagi...orang-orang yang beriman kepadanya; lafal Imaaman dan Rahmatan keduanya merupakan Hal....Hal dari Dhamir yang terkandung di dalam lafal Mushaddiquun (untuk memberi peringatan kepada orang-orang...yang lalim) yakni orang-orang musyrik Mekah (dan) dia adalah (memberi kabar gembira kepada orang-orang...yang berbuat baik) yakni orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 70
supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah...(ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
Kami tidak mengutus para rasul kecuali untuk memberi kabar gembira kepada orang yang mempercayai kebaikan...dan pahala, dan memberi ancaman kepada orang yang mengingkari adanya azab....seruan mereka lalu mengerjakan amal saleh, tidak akan mempunyai rasa takut terhadap bencana yang menimpa dan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 3
Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya"....Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum...datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi...peringatan telah datang kepada orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 48
Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan...Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi...peringatan) yakni para Rasul yang memberi peringatan kepada para penduduknya.
(Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran) yakni petunjuk (sebagai pembawa berita gembira...) bagi orang yang mau menerima kebenaran itu (dan sebagai pemberi peringatan) kepada orang yang tidak...(Dan tidak ada) (suatu umat pun melainkan telah ada) telah lewat (padanya seorang pemberi peringatan)...nabi yang memberi peringatan kepada mereka.
Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...berdakwah dengan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum...mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan(1). (1) Pada ayat suci...ini terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin...agama, dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya.
Satu lagi nikmat yang kalian sukai, hai orang-orang Mukmin yang berjuang, yaitu pertolongan dan kemenangan...Berilah, hai Muhammad, kabar gembira berupa balasan tersebut kepada orang-orang Mukmin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 53
Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan...(kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim".
(Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi) atas orang-orang yang kamu diutus kepada mereka...(dan pembawa kabar gembira) bagi orang yang percaya kepadamu, yaitu diberi surga (dan pemberi peringatan...) kepada orang yang mendustakanmu, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 7
Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya...Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
Di sinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan...peringatan....Akan tetapi yang mengambil faedah dari petunjuk-petunjuk itu hanyalah orang-orang yang beriman yang telah...Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, asalkan mereka ikhlas mencarinya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 54
Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan...cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 2
kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi...peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta...dan tidak kuat lagi!...Atas dasar apa kalian memberi kabar yang aneh ini?'