Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 dalil+kitab+zabur 7 al-baqarah ayat 155 8 Cari t Opik dmn 9 sabar 10 Surat fatir ayat 3 11 surat an nas 12 Keuntungan+jual+beli 13 surat ibrahim 14 Ali+imran+ayat+134 15 al-baqarah ayat 216 16 musibah 17 hijrah 18 Al isra ayat 32 19 an nisa ayat 59 20 ilmu 21 Al-Isro ayat 26-27 22 bekerja 23 Injil 24 Obat 25 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 26 Yunus 57 27 saba 28 hutang 29 qs yusuf 30 asmaul husna 31 ali imran 31 32 al maidah ayat 48 33 Al ikhlas 34 Seratus 35 Jinn 36 ali imran 185 37 Ali imran 110 38 hadist+al-hujurat+ayat+12 39 az zumar ayat 53 40 pendidikan 41 ali imran 159 42 Surat Ali Imran ayat 159 43 al hijr ayat 9 44 kiamat 45 at taubah ayat 105 46 Wasiat 47 ibrahim 48 Harta 49 Sedekah 50 jenazah 51 Jual beli yang dilarang 52 hadis tentang manusia 53 cepat 54 Berobat dengan yang halal 55 lalat 56 kematian 57 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 58 Surah Al Isra Ayat 55 59 surat 3 ayat 5 60 Iblis 61 Melihat 62 al jin ayat 26 63 Al-Baqarah ayat 201 64 Maryam 56  65 ar rahman 66 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 67 al hijr ayat 22 68 ayat kursi 69 putus amal 70 Al Mujaadilah ayat 13 71 ibrahim+26 72 LUQMAN 73 an-nisa+ayat+21 74 yang belajar al quran dan mengamalkannya 75 batu hitam 76 niat 77 hari+kiamat 78 riba 79 assyura ayat 38 80 QS+An-Nisa+ayat+29 81 Wanita keji 82 Hadits tentang kitab taurat 83 Hadis berfikir kritis 84 wanita 85 umur 86 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 87 al mu'minun ayat 5-7 88 Yusuf 89 al maidah ayat 46 90 al imran 130 91 Kebajikan 92 maryam 93 Al Baqarah ayat 30 94 surat+an-nisa+ayat+161 95 An nahl ayat 125 96 berkembang 97 luqman+14 98 al hasyr ayat 18 99 al imran 100 maryam 58

Hasil pencarian tentang Memuaskan+hati

terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 7
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan) yaitu berada di dalam surga; atau dengan kata lain kehidupan
Sesungguhnya balasan di akhirat nanti lebih mulia dan memuaskan bagi mereka yang beriman kepada Allah
berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat dari sisi Allah kepada Muhammad selain al-Qur'ân, yang dapat memuaskan...Apabila al-Qur'ân tidak dapat memuaskan kalian, maka tunggulah keputusan Allah antara aku dan kalian
dalam berbagai perkara (dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan") yaitu penjelasan yang memuaskan
Dari itu, menyerahlah kalian setelah mendapati bukti yang memuaskan kalian ini, jika kalian memang benar-benar
Janganlah kamu menyusahkan dirimu demi memuaskan para pembangkang dari kalangan orang-orang Yahudi dan
(Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang) tenteram (hati mereka dengan mengingat Allah)...(Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram) yakni hati orang-orang yang beriman
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 63
dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)....Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 28
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah....Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 7
yang (membakar) sampai ke hati.
(dalam menyesatkan kemudian) mereka (tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati...sebagaimana orang-orang yang takwa pun berhati-hati terhadap godaan mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 110
Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali...bila hati mereka itu telah hancur.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka) maksudnya apa yang...tersimpan di dalam hati mereka (dan apa yang mereka nyatakan) melalui lisan-lisan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
cegahan terhadap perkataan mereka yang demikian itu (sebenarnya telah menodai) telah menutupi (atas hati...mereka) sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu (apa yang selalu mereka usahakan itu) yakni kedurhakaan-kedurhakaan...yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 45
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan...akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati
Mereka mendustakan dan mengingkari mukjizat yang membuktikan kebenaran misi kerasulan Mûsâ, padahal hati...Tapi mereka tidak mau tunduk lantaran sikap tinggi hati mereka dalam kebatilan dan sikap mereka yang...Maka perhatikanlah, Muhammad, nasib orang-orang yang suka membuat kerusakan hingga sampai hati mengingkari
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik...dan munafik, yang dimaksud adalah hati orang Mukmin, maka sesungguhnya imannya itu dapat memberi manfaat
(Sesungguhnya kalian lebih ditakuti) lebih disegani (dalam hati mereka) dalam hati orang-orang munafik
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian....Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka) dengan kekuasaan-Nya.
(Demikianlah Kami memasukkannya) artinya seperti itulah gambarannya bila Kami memasukkan ke dalam hati...orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan (ke dalam hati orang-orang yang berdosa) yaitu
dilancarkannya itu melalui bisikan (yang biasa bersembunyi) karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati...manusia bila hati manusia ingat kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 89
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 23
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 28
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
(Yang naik) maksudnya panasnya naik membakar (sampai ke hati) lalu membakarnya; rasa sakit yang diakibatkan...memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori, lalu membakar hati