Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Almaidah ayat 48 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 hujan 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 huud+40 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 Ibrahim ayat 7 16 dunia 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Aman 19 Urusan 20 al-baqarah ayat 168 21 al-maidah ayat 3 22 an-nur+ayat+36 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 al-insyirah ayat 5 25 hewan 26 Surga 27 ar rum ayat 21 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 Memohon ampun 30 an nisa ayat 59 31 al baqarah ayat 124 32 menghindari perkelahian 33 An nahl ayat 120 34 kemuliaan 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 Anjing 37 petunjuk 38 al baqarah ayat 261 39 mengharapkan pertemuan 40 AL+AHZAB+AYAT+70 41 al ahzab ayat 70 42 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 43 orang tua 44 ikhlas 45 QS.Al imran ayat 79 46 ali imran ayat 26 47 ibrahim 32 48 Bersyukur 49 ali imran ayat 185 50 al bayyinah ayat 8 51 surat Al furqan ayat 20 52 lukman+ayat+15 53 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 54 surat al baqarah ayat 11 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 surat Al furqan ayat 9 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 Al+hijr+ayat+48 61 yasin ayat 80 62 al haj ayat 41 63 SURAT 2 AYAT 168 64 al-an’am ayat 121 65 contoh waqaf la waqafu fih 66 LUKMAN+AYAT+17 67 AL BAQARAH AYAT 43 68 al fatihah ayat 1 69 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 70 Surat AlBaqarah ayat 27 71 al a'raf ayat 20 72 menjaga diri 73 rumah 74 bertakwa 75 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 76 huud+39 77 munafik 78 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 79 LUKMAN+AYAT+18 80 Ar Rahman ayat 33 81 al+fatihah+ayat+2 82 Zakat fitrah 83 Cinta 84 al anfal ayat 17 85 ali+imran+147 86 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 87 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 88 hutang 89 surat al-araf 31 90 Ali imran ayat 190-191 91 al hijr ayat 9 92 LUKMAN+AYAT+19 93 Nabi Yahya 94 an-nisa ayat 29 95 Al+waqiah+ayat+37 96 al anfal ayat 63 97 ar rad ayat 11 98 al baqarah ayat 28 99 q.s al qalam ayat 68 100 keamanan

Hasil pencarian tentang Muhammad+37+

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[45 ~ AL-JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 37 ayat ~ Surat ini diawali dengan dua huruf...ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mereka malah menyikapinya dengan meminta Muhammad
Ayat: 37), ia mengira permohonannya itu boleh karena anaknya yang kafir termasuk keluarganya yang dijanjikan
[[37 ~ ASH-SHAFFAT (ROMBONGAN YANG BERSAF-SAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 182 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Dilanjutkan, kemudian, dengan kisah beberapa rasul terdahulu sebagai pelipur lara bagi Nabi Muhammad
belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian, "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, "Hanyasanya aku memerintahkan kalian untuk memiliki satu sikap...Setelah itu, pikirkanlah mengenai hal-ihwal kawan kalian (Muhammad) yang berada di tengah-tengah kalian...Sama sekali Muhammad tidak menderita penyakit gila saat menyampaikan pesan-pesan suci ini....Sungguh, Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan siksa yang pedih yang ada di hadapan
Orang-orang kafir berkata dengan angkuh, "Mengapa Muhammad tidak mendatangkan kepada kita bukti dari...Bagaimana mungkin mereka mengingkari al-Qur'ân, padahal al-Qur'ân itu telah didatangkan oleh Muhammad...Muhammad sungguh tidak mengada-ada dalam hal itu!
tentang urusan) agama, menyangkut masalah halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad...(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka...permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki kepada Nabi Muhammad
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 184
Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila....Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 3
peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad...lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian...Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya:
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad...saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 68
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad...), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang
(Ataukah mereka mengatakan, bahwa dia membuat-buatnya) yakni Nabi Muhammad telah membuat-buat Alquran...Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buatnya.
(Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian) yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad saw....Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling
-deskripsi"> Nabi Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang manusia...Karena itu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang...Di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah berita bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi tentulah dia...iuga membacakan ayat ini ketika terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya Nabi Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al
(Kamu sekali-kali bukanlah) hai Muhammad (orang gila, berkat nikmat Rabbmu) yang telah mengaruniakan...Ayat ini merupakan jawaban terhadap perkataan orang-orang kafir, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah
sebelum datangnya al-Qur'ân, kemudian beriman kepadanya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya tentang Muhammad...dan kitab sucinya, maka sesungguhnya mereka telah beriman kepada Muhammad dan kitab sucinya itu.
Padahal mereka, sebenarnya, memiliki bukti yang membenarkan Muhammad saw. melalui pengetahuan para cerdik...bahwa--seperti termaktub dalam kitab suci mereka--al-Qur'ân benar-benar akan diturunkan kepadanya (Muhammad
Mereka bahkan kadang-kadang berkata, secara bohong dan mengada-ada, "Muhammad mendapatkan pelajaran dari...manusia biasa," dan pada kesempatan lain berkata, "Muhammad adalah orang yang tidak waras."
(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian) dia bukan bapak Zaid...Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad...saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai syariat Nabi Muhammad.
Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sama seperti suaminya sangat keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad...disebut sebagai pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memperburuk citra Nabi Muhammad...bakar di sini maksudnya pembawa duri, yakni karena ia biasa menaruh duri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad