Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 Cari t Opik dmn 7 dalil+kitab+zabur 8 sabar 9 Surat fatir ayat 3 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 Keuntungan+jual+beli 13 Ali+imran+ayat+134 14 al-baqarah ayat 216 15 asmaul husna 16 surat an nas 17 qs yusuf 18 Al isra ayat 32 19 Al-Isro ayat 26-27 20 bekerja 21 hutang 22 musibah 23 Injil 24 Obat 25 an nisa ayat 59 26 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 27 Yunus 57 28 hijrah 29 saba 30 umur 31 Ali imran 110 32 ibrahim 33 pendidikan 34 Jinn 35 Surat Ali Imran ayat 159 36 Harta 37 az zumar ayat 53 38 al hijr ayat 9 39 at taubah ayat 105 40 ali imran 159 41 Sedekah 42 Al ikhlas 43 hadist+al-hujurat+ayat+12 44 Seratus 45 kiamat 46 Wasiat 47 ali imran 31 48 ali imran 185 49 Ilmu 50 al maidah ayat 48 51 hadis tentang manusia 52 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 53 Al Mujaadilah ayat 13 54 assyura ayat 38 55 an nahl ayat 97 56 Al-Baqarah ayat 201 57 an-nisa+ayat+21 58 al mu'minun ayat 5-7 59 ayat kursi 60 Kebajikan 61 Ali Imran 104 62 yang belajar al quran dan mengamalkannya 63 al hijr ayat 22 64 Hadits tentang kitab taurat 65 Jual beli yang dilarang 66 maryam 67 hari+kiamat 68 Cari nadzwa 69 putus amal 70 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 71 kematian 72 wanita 73 al imran 130 74 Yusuf 75 Peristiwa+hari+kiamat 76 al maidah ayat 46 77 surat yasin 78 surat+an-nisa+ayat+161 79 ar rahman 80 An nahl ayat 125 81 al hasyr ayat 18 82 berkembang 83 Wanita keji 84 surat 3 ayat 5 85 Iblis 86 menikah adalah sunnah 87 maryam 58 88 ibrahim+26 89 Hadis berfikir kritis 90 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 91 LUQMAN 92 Surah Al Isra Ayat 55 93 Maryam 56  94 batu hitam 95 riba 96 Berobat dengan yang halal 97 shalat 98 al hujurat ayat 13 99 jenazah 100 al jin ayat 26

Hasil pencarian tentang Muslim+itu+bersaudara

terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 10
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara....Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 47
Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...beribadah kepada Allah di tempat lain, karena pada dasarnya semua arah dan kawasan di bumi itu adalah...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia...) menjadi orang-orang muslim.
Orang-orang yang beriman hidup di dalam kenikmatan itu dengan hati penuh gembira....Mereka semua adalah bersaudara bagai satu keluarga yang saling berjumpa dengan wajah penuh ceria dan
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang...Bagaimana mungkin kalian membuat keputusan yang zalim seperti itu?
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang...Bagaimana mungkin kalian membuat keputusan yang zalim seperti itu?
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...Bila terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim secara salah atau tidak sengaja, kalau si korban itu tinggal...Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim. (1) Tetapi, kalau si terbunuh itu berasal dari golongan yang memiliki perjanjian damai dengan...Karena, dengan adanya perjanjian itu, mereka tidak akan menggunakan diyat itu untuk menyakiti orang Muslim
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara.
Oleh karena itu, Kami memalingkan kamu agar tidak memenuhi seruan mereka....Kalau bukan karena itu, niscaya kamu akan condong kepada seruan mereka demi mengharap dari mereka iman...yang sempurna kelak ketika mereka menjadi orang-orang muslim pertama.
Kehidupan mereka itu memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka...dengan orang-orang Muslim....Buktinya, orang-orang musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi...orang-orang Muslim untuk mendatangi al-Masjid al-Harâm....Mereka itu akan mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang berat di akhirat.
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
rasa dendam yang berada dalam hati mereka) maksudnya semua perasaan dengki (sedangkan mereka merasa bersaudara
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...manusia pada saat itu.
Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan...Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka
yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim...(mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan) dari siksaan (dan mereka itu adalah orang-orang yang
Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka...melanggarnya, karena sebagian besar dari mereka tidak mempercayai kemuliaan dan kesucian perjanjian itu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu....larangan itu....Dengan latar belakang itu turunlah ayat ini.
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Dari itu, janganlah kalian lebih dulu menyerang atau membunuh mereka yang ikut berperang dan mereka yang...tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan itu....Di samping itu, Islam mengajak umat manusia untuk beriman melalui pemberdayaan rasio guna merenungi ciptaan-ciptaan...Melihat itu, Rasul memerintahkan mereka--secara sembunyi-sembunyi--untuk berhijrah ke Habasyah untuk...kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim.
Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang Muslim dengan maksud permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya...itu, maka balasannya adalah neraka Jahanam.
orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya, dan orang Muslim...Apakah kedua orang itu sama? Tentu tidak sama.
(Apa saja yang kalian tebang) hai orang-orang muslim (dari pohon kurma) milik orang kafir (atau yang...kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah) yakni Allah...orang-orang fasik) yakni orang-orang Yahudi, karena mereka telah menentang, bahwa menebang pohon yang berbuah itu
Ketika mereka diuji setelah mengatakan seperti itu, sebagian dari mereka enggan ikut bersama-sama kaum...muslim melakukan kebaikan seperti berjihad dan lain sebagainya.
(Adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang Mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan...mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran), karena sesungguhnya sebagaimana yang...telah disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, bahwa anak muda itu telah dicap oleh Allah menjadi orang
orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa perolehan kalian dari harta orang-orang kafir dalam peperangan, itu...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Bagian Allah dan rasul-Nya yang diambil dari seperlima bagian itu, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang...Ketahui dan pahamilah aturan itu jika kalian benar-benar beriman kepada Kami dan kepada apa yang Kami
terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim