Paling Sering Dicari

1 luqman ayat 18 2 hewan 3 Al maidah ayat 1 4 al maidah ayat 3 5 al isra ayat 36 6 Hujan 7 luqman 18 8 ali imran 31 9 yusuf ayat 87 10 albaqoroh+ayat+130 11 maryam 8 12 Akhlak 13 an naas ayat 1-3 14 hukum 15 surat luqman ayat 18 16 ali+imran+191 17 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 18 Al Imran 130 19 mutiara 20 pohon 21 annisa ayat 59 22 saba 18 23 al baqarah ayat 30 24 Al baqaraH ayat 43 25 Thalut 26 Zina 27 Surat+Ibrahim+ayat+24 28 shad ayat 29 29 ALI IMRAN 30 berpikir 31 Musa 32 ali imran 190 33 Niat 34 yunus 35 ali imran 133 36 al ikhlas 37 al anfal ayat 2 38 Bersabar 39 surah+al-ambiya+ayat+30 40 ALI IMRAN 191 41 an nisa ayat 29 42 Luqman 43 ali imran 159 44 luqman ayat 15 45 iman 46 Kafir sebagai penolong 47 al baqarah ayat 2 48 yusuf 87 49 Hadits Malik Nomor 1501 50 Jalut 51 al-muthaffifin ayat 1-6 52 Al Hujurat ayat 13 53 Yusuf 54 ali+imran+190 55 saba 28 56 Tentang tumbuhan 57 Judi 58 an nisa ayat 1 59 ali imran ayat 7 60 luqman 15 61 al-ahzab ayat 56 62 at taubah ayat 103 63 al+ankabut+ayat+45+beserta+hukum+bacaan 64 Ali+imran+120+hukum++tajwid 65 anak 66 Arsy 67 tulang 68 maryam 69 al-Maidah ayat 8 70 al-Baqarah ayat 185 71 Memperhatikan akhirat 72 surat yusuf ayat 87 73 Al Baqarah ayat 23 74 lebah 75 Surat+Luqman+ayat+17 76 al maidah ayat 2 77 riba 78 QS. Luqman (31):18 79 ar rum ayat 22 80 al hijr ayat 9 81 Tentang kreatif 82 kerusakan 83 Surat+ghafir+ayat+29 84 Musibah 85 al hijr 94 86 cerai 87 Dalil menutup aurat dengan mendekati 88 Tabah hati 89 ali imran 185 90 keadilan 91 ar rad ayat 11 92 Sunnatullah 93 Surat+Yasin+34 94 al-Baqarah ayat 283 95 an nisa ayat 32 96 jaringan tumbuhan 97 kebebasan 98 al maidah ayat 38 99 Kesabaran 100 annisa ayat 9

Hasil pencarian tentang Negeri+yang+dijanjikan

terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 2
dan hari yang dijanjikan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 5
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 53
Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 7
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
kesesatannya atau dalam kebatilannya (dan bermain-main) di dalam dunia mereka (sampai mereka menemui hari yang...dijanjikan kepada mereka) yaitu azab yang dijanjikan kepada mereka pada hari kiamat nanti.
Nikmat seperti inilah yang dijanjikan untuk kalian pada hari kiamat.
"Apa yang dijanjikan Hûd itu tak akan pernah terjadi," kata mereka melanjutkan.
(Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara lalim) dengan sesuka-Nya terhadap...negeri-negeri tersebut (sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan) orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 40
Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
Dan di langit terdapat rezeki kalian dan ketentuan yang telah dijanjikan kepada kalian.
Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir, "Apakah tempat kembali seperti ini, yang dijanjikan...untuk orang-orang kafir, merupakan tempat yang baik?...Ataukah surga yang kenikmatannya abadi dan telah dijanjikan untuk orang-orang Mukmin yang bertakwa sebagai
Dan negeri-negeri kaum Lûth yang terbalik itu, Dialah yang membaliknya.
(Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang mengikutinya) beserta para pengikutnya....Menurut suatu qiraat, lafal qabilahu dibaca qablahu sehingga artinya, orang-orang kafir yang sebelumnya...(dan negeri-negeri yang dijungkirbalikkan) penduduknya dijungkirbalikkan berikut negeri-negeri tempat...tinggal mereka; yang dimaksud adalah negeri-negeri tempat tinggal kaum Nabi Luth (karena kesalahan yang
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 53
dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 18
Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa...negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan.
Setelah menyelesaikan pekerjaan sesuai masa yang telah dijanjikan, dan secara sah menjadi suami putri...Syu'ayb, Mûsâ membawa istrinya kembali ke negeri Mesir....Ia berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Tetaplah kalian di sini....Aku akan mendatangi api itu agar aku mendapat keterangan mengenai jalan yang akan kita tempuh, atau membawa
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 134
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 22
Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 45
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu
Ini adalah pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang kembali kepada-Nya dan memelihara syariat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 8
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 100
Itu adalah sebahagian dan berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu...(Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah
(Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth) anak saudara Nabi Ibrahim yang bernama Haran yang tinggal di negeri...Iraq (ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia) dengan menjadikan sungai-sungai...dan pohon-pohon yang banyak padanya, yaitu negeri Syam....Nabi Ibrahim tinggal di negeri Palestina sedangkan Nabi Luth di Mu'tafikah; jarak antara kedua negeri
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 83
Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
(Yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri-negeri lain) dalam hal kekuatan dan keperkasaannya
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 32
Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi
(Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan kepada mereka semuanya) yaitu...kepada orang-orang yang mengikutimu.
Seketika mereka hidup kembali, menunggu apa yang telah dijanjikan kepada mereka.