Paling Sering Dicari

1 Al hajj ayat 54 2 Jihad 3 Taubat 4 surat al ahzan ayat 70 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 Al-Hajj ayat 54 8 al ahzab ayat 21 9 ali imran 159 10 al+maidah+ayat+28 11 Surat Al-Baqarah Ayat 111 12 luqman 13 At Tahrim ayat 6 14 ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 15 sabar 16 Al-Baqarah ayat 111 17 Tafsir surat al kafirun 18 ali imran 110 19 Jika Allah menghendaki 20 SURAT MENGUBAH TUBUH KAERENA KECANTIKAN 21 bumi 22 ibrahim ayat 7 23 yusuf 111 24 al maidah ayat 2 25 akhlak 26 PEMIMPIN 27 kesabaran 28 tumbuhan 29 zakat 30 ali imran 14 31 al imran 130 32 Surat Al-Baqarah Ayat 251 33 al mukminun ayat 12 34 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 35 NEGARA 36 al ikhlas 37 Al+hujurat+ayat+56 38 al-Qur’an mempergunakan istilah an-nafs (artinya jiwa) dan istilah al-ruh (ruh) 39 al furqan ayat 2 40 AYAT RIYA' 41 al mulk ayat 15 42 al imran 15 43 QS. An-Nahl Ayat 91 44 surat an-nisa 59 45 rezeki 46 al maidah ayat 1 47 at talaq ayat 4 48 Hadits Muslim Nomor 2661 49 al baqarah ayat 233 50 maryam 51 al-anfal ayat 9 52 an nisa ayat 34 53 Kehidupan 54 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 55 QS HUD AYAT 54 56 Penyakit hati 57 al maidah ayat 5 58 Hikmah 59 surat al-hajj 54 60 al baqarah ayat 30 61 Hati 62 iman 63 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 64 al maidah ayat 32 65 al baqarah ayat 102 66 rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji. 67 Ampunilah 68 hewan tanah 69 yunus 70 pemikiran islam 71 Q.S Ar-Rum ayat 39 72 al+baqarah+ayat+2 73 luqman 33 74 Al-An’am ayat 165: 75 riba 76 yusuf 77 perkawinan 78 Al hajj ayat 5 79 Surat Al-Hajj ayat 54 80 arti surah almaidah ayat 28 81 al isra ayat 23 82 Surah Ibrahim 83 ilmu 84 sedih 85 Kematian 86 sakit hati 87 saba 13 88 Pendidikan 89 an nisa ayat 29 90 Surat Ali Imran 91 Surat+ali+imron+ayat+191 92 an nisa ayat 4 93 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minun+ayat+78 94 yunus 62 95 nafas 96 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 97 al+isra+ayat+26 98 al baqarah ayat 168 99 al furqan ayat 63 100 surah ke 4 ayat 9

Hasil pencarian tentang Perhitungan+Allah+sangat+akurat

Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak...Perhitungan peredaran itu, terutama pada bulan, terjadi demikian telitinya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Itulah sistem yang sangat sempurna dan akurat, yang diatur oleh Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala...apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun...Sedang peredaran bulan mengilhami perhitungan bulan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 202
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat...perhitungan-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 39
Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan...cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.
pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah...sangat cepat perhitungan-Nya)....Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo
Allah berbuat begitu untuk membalas tiap orang sesuai dengan perbuatan yang pernah ia lakukan di dunia...Perhitungan Allah pada hari kiamat sangat cepat, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu-Nya
diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan pendekatan diri kepada Allah...Dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang berhak mendapatkannya, karena Dia sangat cepat perhitungan
Yang menciptakan tujuh langit yang serasi dan akurat....Kamu tak melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah, Tuhan yang rahmat-Nya meliputi seluruh
semua orang yang ingkar, "Aku adalah pemberi peringatan tentang azab yang keras dengan bukti-bukti yang akurat
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
Pada hari itu Kami akan menanyakan dan memberitahukan mereka, perhitungan segala perbuatan untuk diberi...balasan yang sangat adil.
Takutlah kepada hari perhitungan yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat, ketika seseorang tidak dapat
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
yang diperingatkan dan pahala yang dijanjikan kepada kalian setelah kebangkitan kembali, pertemuan dan perhitungan...Hari itu, kalian tidak akan dapat mencegah Allah sesuai dengan janji-Nya kepada kalian....Maka, kalian pasti tidak berdaya menolak pertemuan dan perhitungan itu.
Dan perhitungan untuk mereka ada pada Allah.
Sebagian Ahl al-Kitâb beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan rasul- rasul sebelumnya...Kamu lihat mereka tunduk kepada Allah, tidak menggantikan bukti-bukti nyata dengan kesenangan dunia,...Bagi mereka balasan yang setimpal dari Allah di akhirat kelak....Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 39
(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada...merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah....Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 62
Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya....Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 96
menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan...Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 113
Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
Setelah itu, kalian akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk perhitungan dan pembalasan.
Temanku itu," katanya melanjutkan, berkata, "Apakah kamu mempercayai adanya kebangkitan setelah mati, perhitungan
Inilah hari perhitungan dan pembalasan terhadap semua amal perbuatan."
Dialah yang ampunan-Nya amat kuinginkan, agar--saat perhitungan nanti--segala kealpaan dan kekhilafanku
Sesungguhnya aku, ketika di dunia, yakin akan menghadapi perhitungan ini.
(Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh) yakni Sangat
(Dan ia mendapatkan Allah di sisinya) yakni di sisi amalnya (lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan...amal-amal dengan cukup) Allah memberikan balasan amal perbuatannya itu hanya di dunia (dan Allah adalah...sangat cepat perhitungan-Nya) di dalam memberikan balasan-Nya.
Dialah yang mewafatkan aku jika ajal telah tiba, dan kemudian menghidupkan aku kembali untuk memperoleh perhitungan
Ketahuilah bahwa hanya Dia yang mempunyai hak mengadakan perhitungan dan memutuskan permasalahan antar...Dia adalah secepat-cepat yang melaksanakan perhitungan dan pembalasan.
mematikan jika ajal telah tiba, dan menghidupkan kalian kembali pada hari kiamat untuk mendapatkan perhitungan...Kendatipun adanya nikmat dan bukti-bukti itu, ternyata manusia masih tetap ingkar kepada Allah.