Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 al furqan ayat 67 13 orang tua 14 an-nur+ayat+36 15 al-insyirah ayat 5 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-baqarah ayat 168 19 Urusan 20 hewan 21 hujan 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 huud+40 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Ibrahim ayat 7 27 dunia 28 al-maidah ayat 3 29 Al furqon ayat 67 30 ali imran ayat 26 31 Bersyukur 32 Surga 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 al bayyinah ayat 8 35 surat Al furqan ayat 20 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 lukman+ayat+15 38 surat al baqarah ayat 11 39 ali imran ayat 185 40 Saba 13 41 surat Al furqan ayat 9 42 menghindari perkelahian 43 petunjuk 44 kemuliaan 45 AL+AHZAB+AYAT+70 46 QS.Al imran ayat 79 47 al baqarah ayat 261 48 mengharapkan pertemuan 49 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 50 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 51 an nisa ayat 59 52 al baqarah ayat 124 53 al-maidah ayat 48 54 Surat al maidah ayat 48 55 Al+hijr+ayat+48 56 ar rum ayat 21 57 An nahl ayat 120 58 ibrahim 32 59 al ahzab ayat 70 60 Memohon ampun 61 Al+Anbiyâ+ayat+73 62 Anjing 63 ikhlas 64 LUKMAN+AYAT+18 65 Ar Rahman ayat 33 66 Tadabbur asy syuara ayat 174 67 Cobaan 68 al anfal ayat 63 69 mencintai iptek 70 bertakwa 71 Al imran 72 Surat annisa ayat 56 73 keamanan 74 al maidah ayat 2 75 LUKMAN+AYAT+19 76 an-nisa ayat 29 77 al baqarah ayat 30 78 MARYAM 79 an nisa ayat 1 80 Ali imran ayat 190-191 81 surat al-ahzab ayat 5 82 Almujadilah surah ke berapa 83 Muslim 84 hud ayat 61 85 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 86 ali imran 190-191 87 Kuda 88 ali imran 185 89 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 90 q.s al qalam ayat 68 91 kabut 92 Sedekah 93 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 94 SURAT AL KAHFI AYAT 19 95 menjaga lisan 96 an-nisa ayat 36 97 surat+Asy+syuara+ayat+157 98 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 99 ISLAM KONTOL 100 pendidikan

Hasil pencarian tentang Putra

mereka) bentuk jamak dari lafal Ba'lun artinya suami (atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra...mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara...mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mereka, sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah membunuh 'Isâ al-Masîh putra...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....telah membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang mirip 'Isâ putra
-deskripsi"> Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan ‘Uzair putra Allah, Nasrani yang...mengatakan Al Masih putra Allah, dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat adalah putri-putri
anak seperti orang Yahudi mengatakan Uzair putera Allah dan orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat putra-putra
(Dan Sulaiman telah mewarisi Daud) yakni kenabian dan ilmunya tidak kepada putra-putra Nabi Daud yang
menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat dari-Nya) maksudnya dengan kelahiran seorang putra...yang diciptakan dengan satu kalimat (nama Almasih Isa putra Maryam) disebut namanya dengan menisbatkannya
(Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Almasih itu)...yakni Nabi Isa (adalah putra Allah."
apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra...Allah dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya dari mengambil
(Sungguh, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu ialah Almasih putra Maryam...dapat menolak) menghalangi (akan) siksa (Allah walau sedikit pun, jika Dia hendak membinasakan Almasih putra
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra
Orang yang bersifat seperti itu adalah 'Isâ putra Maryam.
takut telah hilang dari dalam diri Ibrâhîm dan ia mendengar berita gembira akan kedatangan seorang putra
-deskripsi"> Yakni yang disifati dengan sifat-sifat tersebut adalah Isa putra Maryam.
apa yang mereka sembah selain Allah) dia pergi ke tanah suci (Kami anugerahkan kepadanya) dua orang putra
ini tercantum dalam Zabûr yang diturunkan kepada Dâwûd dan dalam Injîl yang diturunkan kepada 'Isâ putra
Kami menerima janji itu dari kamu, dari Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ dan 'Isâ putra Maryam.
Ingatlah, wahai Muhammad, yang terjadi ketika para pengikut setia 'Isâ berkata, "Hai 'Isâ putra Maryam
Tatkala Allah menjadikan 'Isâ putra Maryam sebagai permisalan yang diciptakan seperti Adam--yang diciptakan
Setelah nabi-nabi itu, Kami mengutus 'Isâ putra Maryam yang mengikuti jejak mereka dan mempercayai Tawrât
Hârûn berkata kepada Mûsâ, "Wahai putra ibuku, jangan tergesa-gesa memarahiku!
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan
'Isâ putra Maryam mengabulkan permohonan mereka dan berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan
Ingatlah ketika 'Isâ putra Maryam berkata, "Wahai Bânû Isrâ'îl, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Ingatlah (Ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam!
Melalui malaikat, Kami sampaikan kabar gembira bahwa ia, dari suaminya, akan melahirkan seorang putra
(Dan Kami iringi jejak-jejak mereka) maksudnya jejak para nabi itu (dengan Isa putra Maryam, membenarkan
istriku adalah seorang yang mandul) tidak beranak (maka anugerahilah aku dari sisi Engkau) (seorang putra
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama 'Isâ putra
Yang dimaksud di sini adalah Ishâq, yaitu putra Ibrâhîm dari istrinya yang lain, Sârah.