Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al ikhlas 8 Bumi 9 Aman 10 Surat yasin 11 al-insyirah ayat 5 12 Hadits Abu Daud Nomor 4432 13 surat thaha ayat 180 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 BAHASA ARAB 16 al maidah ayat 3 17 al bayyinah ayat 8 18 al fatiha ayat 1 19 akhlak 20 Ayat 43 21 Larangan mengikuti tradisi lokal 22 Iman 23 laut 24 ciri ciri pasngan yang baik 25 awan 26 ali imran 64 27 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 28 Ali Imran 110 29 pendidikan 30 annisa ayat 58 31 Surat Al-Insan Ayat 20 32 Hadis Ibnu Majah 1934 33 al baqarah ayat 219 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 35 Sedekah 36 Bersyukur 37 AL HUJURAT AYAT 11 38 An-nisa ayat 58 39 dunia 40 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 41 Ar-Rahman ayat 19 42 surat Al furqan ayat 20 43 al hasyr ayat 7 44 saba 15 45 Tafsir kepuasan kerja 46 ali imran 159 47 surat Al furqan ayat 9 48 Ayat Pendidikan 49 allah+maha+tahu 50 surat an-nisa ayat 29 51 Ayat kisah 52 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 53 Zakat fitrah 54 ayat twntang ahklak 55 Dunia adalah 56 AR RAHMAN 1 57 annisa ayat 65 58 Maksiat 59 Yunus 60 Menolong diri sendiri 61 Hadits Ahmad Nomor 20194 62 gunung 63 kafir+dibutakan+allah+qs 64 Rezeki dari allah 65 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 66 Nabi Yahya 67 al baqarah ayat 2 68 kriteria pasangan 69 Prof yunus uns 70 al baqarah ayat 124 71 az+zalzalah+ayat+2 72 buah buahan 73 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 74 al baqarah ayat 4 75 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 76 kalimat allah isa 77 albaqarah ayat 267 78 Surat+Al-Baqarah 79 surah Ar-Ra’du ayat 11 80 Surat Al-Baqarah ayat 10 81 Isteri dan anak adalah ujian 82 Al Imran ayat 7 83 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 84 1934 hadis Ibnu majjah 85 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 86 Surat Thoha ayat 13-14 87 Hadist abu daud 2437 88 surah al imran 110 89 menyukai 90 sayur 91 Al Baqarah ayat 30 92 al maidah ayat 8 93 surah+al+imran+110 94 zakat qardh 95 Tafsir surah Al qashas ayat 77 96 ali imran ayat 103 97 Hadits Abu Daud No. 1241 98 tafsir Al-quran onlime 99 An Nisa ayat 29 100 surat al-ahzab ayat 5

Hasil pencarian tentang SURah+FATHIR+AYAT+28

orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Faatihah ayat...Ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan mereka dan dekatnya mereka dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala...

-deskripsi"> Ayat ini dan dua ayat sebelumnya menerangkan beberapa golongan orang...Adapun Ash-habul jahiim adalah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah....Tinggallah golongan yang disebutkan dalam surah Fathir, yaitu al muqtashiduun (yang pertengahan), yaitu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

Fathir: 11)

-deskripsi"> Besar atau kecil.
semuanya, mereka mati dalam keadaan meninggalkan kesenangan yang banyak dari kehidupan dunia (lihat ayat...26-28 surah ini) dan Allah mewariskannya kepada Bani Israil yang sebelumnya diperbudak oleh mereka.
Fathir: 2) Oleh karena itulah di ayat ini Dia berfirman, “Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Fathir: 6) Inilah kebiasaan setan terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai walinya, ia mengajak
Fathir: 45) Dan penundaan itu bukanlah berarti meremehkan atau karena lemah.
Fathir: 2)

-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan tentang
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
-deskripsi"> Dhamir (k. ganti nama) ‘hu’ yang artinya ‘dia’ di ayat ini bisa...kembalinya kepada surah ini dan bisa juga kembalinya kepada kandungannya yang berupa nasihat

Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga berfirman di ayat lain, “Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan...Luqman: 28)

sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.