Paling Sering Dicari

1 Ilmu 2 Ali imran 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 shalat 6 jual beli 7 al+anbiya+ayat+35 tajwid 8 akal 9 Luqman 10 riba 11 makanan halal 12 sedekah 13 perjanjian 14 ali imran 159 15 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 16 zina 17 almuminun+ayat+gg-100 18 ali imran 104 19 an nisa ayat 58 20 pikiran 21 AL MAIDAH AYAT 3 22 Tumbuhan 23 sihir 24 al baqarah ayat 30 25 Kami 26 zakat 27 ali imran 19 28 Al imran 103 29 Hak dan kewajiban suami istri 30 Surat an naba 31 an naba ayat 27 32 ali imran 110 33 belajar 34 SYAITAN 35 yunus 57 36 niat 37 Pembunuhan 38 yunus 39 al ahzab ayat 21 40 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 41 jahe 42 penyayang 43 Tajjwid qs al anfal ayat 30 44 asmaul husna 45 ali imran 54 46 kiamat 47 al maidah ayat 8 48 surat+fushshilat+ayat+33 49 Islam 50 pentingnya akal 51 An+nahl ayat 72 52 Musa api 53 tafsir+ar-rum+ayat+41 54 ali imran 191 55 maha pengasih 56 masjid 57 luqman 10 58 al maidah ayat 1 59 az zumar ayat 68 60 sehat 61 surga 62 MUSA 63 al hujarat ayat 13 64 Al imran 104 65 Alam semesta 66 almuminun+ayat+99-100. 67 al baqarah ayat 2 68 luqman+14 69 al imran ayat 130 70 ar+rahman+4 71 maha suci 72 al maidah ayat 2 73 ali imran ayat 103 74 bidadari 75 ar rum ayat 41 76 rezeki 77 Langit 78 Takdir 79 susu 80 Sifat sholat 81 yasin+ayat+56 82 perdagangan 83 Pekerjaan yang lebih baik 84 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 85 azab 86 Doa memakai pakaian 87 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 88 Allah bersumpah 89 surat+maryam+ayat+86 90 al hujurat ayat 13 91 al+isra+ayat+2 92 kehidupan 93 berfikir 94 al imran 95 yusuf 96 zaitun 97 at tahrim ayat 6 98 obat 99 Jangan+jadikan+Yahudi+Nasrani+dan+orang+musyrik+perwalian 100 al+hijr+72

Hasil pencarian tentang Segala+milik+Allah+akan+kembali+ke+pada+Nya

Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu...itu berasal dari Allah, berkata, "Diri kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya....Untuk-Nya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia dan kami harus bersabar jika mendapatkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yaitu jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) sebagai...milik-Nya, makhluk-Nya dan hamba-hamba-Nya....(Ingatlah, bahwa kepada Allahlah kembali semua urusan) semua urusan dikembalikan.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala kegaiban di langit dan bumi....Tidak ada satu hal pun yang luput dari pengetahuan-Nya....Maka seandainya permohonan kalian untuk kembali ke dunia dikabulkan, kalian akan kembali lagi melanggar...segala larangan-Nya....Sesungguhnya Allah Mahatahu setiap kecenderungan yang ada di dalam dada.
Dengan mengancam, orang-orang munafik berkata, "Demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, kelompok...terunggul kita akan mengusir kelompok orang-orang Mukmin yang hina."...Padahal, keunggulan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, bukan mereka yang mengancam
Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah....Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat....Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
Allahlah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang Mukmin supaya bertambah keyakinan mereka...Hanya milik Allahlah tentara langit dan bumi, dan Dia yang mengatur semua itu sesuai dengan kehendak-Nya...Allah Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana dalam mengatur segala sesuatu.
Barangsiapa yang menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya, dan menyerahkan segala urusannya kepada-Nya..., serta selalu berbuat baik dalam setiap perbuatannya, maka sebenarnya dia telah berpegang pada tali...terkuat yang akan mengantarkannya kepada keridaan Allah....Dan kepada-Nyalah tempat kembali segala urusan.
(Kepunyaan-Nyalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi) sebagai milik-Nya....(Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya) tidak membutuhkan hamba-hamba-Nya (lagi Maha Terpuji)...terhadap kekasih-kekasih-Nya.
musibah) bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi') artinya sesungguhnya kita ini milik...Allah; maksudnya menjadi milik dan hamba-Nya yang dapat diperlakukan-Nya sekehendak-Nya, ('wa innaa...ilaihi raaji`uun') artinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kita akan kembali, yakni ke akhirat, di sana...kita akan diberi-Nya balasan....Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi saw. padam, maka beliau pun mengucapkan istirja`,
(Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali) yakni kembali dari peperangan Bani Mushthaliq...(ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir) yang dimaksud orang-orang kuat adalah diri mereka...(Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah) yakni kemenangan itu milik Allah (bagi Rasul-Nya dan bagi
Katakan pula kepada mereka, wahai Muhammad, "Hak memberi segala macam syafaat hanya milik Allah....Tak seorang pun dapat memperolehnya kecuali atas perkenan-Nya....Kemudian hanya kepada-Nya pulalah kalian akan dikembalikan, lalu Dia akan menghisab seluruh amal perbuatan
Dengan ketentuan dan perintah-Nya, Dia menurunkan wahyu kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya untuk memberi...pada hari pertemuan semua makhluk....Mereka akan selalu mendengar seruan yang menggetarkan, "Milik siapakah kerajaan dan kekuasaan pada hari...Mereka juga selalu mendengar jawabannya yang pasti, "Milik Allah, Penguasa Tunggal yang akan mengadili...semua hamba-Nya, Sang Mahaperkasa atas mereka."
Dengan ketentuan dan perintah-Nya, Dia menurunkan wahyu kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya untuk memberi...pada hari pertemuan semua makhluk....Mereka akan selalu mendengar seruan yang menggetarkan, "Milik siapakah kerajaan dan kekuasaan pada hari...Mereka juga selalu mendengar jawabannya yang pasti, "Milik Allah, Penguasa Tunggal yang akan mengadili...semua hamba-Nya, Sang Mahaperkasa atas mereka."
Sungguh, pada gilirannya, kemenangan akan berada di pihakmu dan Islam akan menjadi jaya....Sesungguhnya kejayaan itu seluruhnya milik Allah....Kemenangan ada dalam genggaman-Nya dan Dia akan memenangkanmu menghadapi mereka....Allah Maha Mendengar akan kebohongan-kebohongan yang mereka buat terhadapmu dan Maha Mengetahui apa yang...Dan Dia akan membalas segala perbuatan mereka itu.
penggantian kiblat atau tentang salat sunah di atas kendaraan selama dalam perjalanan dengan menghadap ke...arah yang dituju, turunlah ayat, (Dan milik Allahlah timur dan barat) karena keduanya merupakan ujung...titah-Nya, (maka di sanalah) di arah sanalah (wajah Allah) maksudnya kiblat yang diridai-Nya....(Sesungguhnya Allah Maha Luas) maksudnya kemurahan-Nya meliputi segala sesuatu (lagi Maha Mengetahui)...tentang pengaturan makhluk-Nya.
Allah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan....Hanya kepada-Nyalah segala sesuatu akan kembali pada hari kiamat.
(Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan di bumi) sebagai milik, makhluk dan...hamba-Nya....dari mukhatab ke ghaib....Maksudnya, bila hal itu akan terjadi (lalu diterangkan-Nya kepada mereka) pada hari itu (apa yang telah...segala sesuatu) terhadap semua perbuatan kalian dan selainnya (Maha Mengetahui.)
Dia mengetahui kekafiran, ketundukan, kemaksiatan dan ketaatan yang ada pada kalian....Maka janganlah kalian melanggar perintah-Nya....Semua manusia ketika kembali kepada Allah pada hari kiamat akan diberitahukan segala apa yang mereka...Dan Dia akan membalas itu semua. Sebab ilmu Allah meliputi itu semua.
(Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah) yakni mau menaati-Nya (sedangkan dia orang yang...berbuat kebaikan) mengesakan-Nya (maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh)...yakni bagian dari tali yang paling kuat sehingga tidak dikhawatirkan akan putus....(Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan) maksudnya segala urusan itu akan kembali kepada-Nya
(Kepunyaan Allahlah segala yang di langit dan di bumi) baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan...hamba (dan kepada Allah kembalinya segala urusan).
Maka menghadaplah kalian kepada-Nya untuk berdoa dan tulus beribadah....Segala puji benar-benar milik Allah, Tuhan semua makhluk.
Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, "Kalau benar demikian, mengapa Allah menyiksa kalian karena...dosa yang kalian perbuat dan memasukkan kalian ke dalam neraka Jahanam?...Sebab kalian, seperti manusia lainnya, adalah makhluk ciptaan Allah: seluruh amal perbuatan kalian akan...Hanya Allah yang mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki-Nya, karena langit dan bumi serta...semua yang ada di antara keduanya adalah milik Allah, dan semua akan kembali kepada-Nya.
Hanya milik Allahlah, bukan milik yang lain, kerajaan langit dan bumi....Dia bebas melakukan apa saja terhadap segala sesuatu yang ada di kedua tempat itu, menghidupkan dan mematikan...Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Persia dan mengatakan kepada orang-orang muslim, "Kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan...Allah mewujudkan janji-Nya, sehingga Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia pada waktu yang telah...ditentukan-Nya....Segala urusan dan keputusan adalah milik Allah sebelum dan sesudahnya....berkt pertolongan Allah yang menguatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya.
Persia dan mengatakan kepada orang-orang muslim, "Kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan...Allah mewujudkan janji-Nya, sehingga Romawi mendapatkan kemenangan atas Persia pada waktu yang telah...ditentukan-Nya....Segala urusan dan keputusan adalah milik Allah sebelum dan sesudahnya....berkt pertolongan Allah yang menguatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya.
Dia menciptakan segala sesuatu yang telah ada dan yang akan ada....Hanya Dialah yang mengendalikan segala urusan dan segala sesuatu, maka hanya kepada-Nya sajalah segalanya...akan kembali.
Kerabat dan anak-anak kalian yang kalian jadikan penolong tidak akan berguna jika mereka menjadi musuh...Allah dan musuh kalian....Di hari kiamat, Allah akan memutuskan perkara di antara kalian semua, lalu memasukkan musuh-musuh-Nya...ke dalam neraka dan kekasih-kekasih-Nya ke dalam surga....Allah melihat segala sesuatu yang kalian kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 64
Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu...kembali mempersekutukan-Nya".
Musuh-musuh Allah berkata kepada kulit-kulit mereka, "Mengapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan...Kulit mereka menjawab, "Kami dijadikan dapat berbicara oleh Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat...Dia menciptakan kalian pada mulanya dari ketiadaan....Hanya kepada-Nya kalian akan kembali setelah kebangkitan, kemudian Dia membalas perbuatan yang pernah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 164
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang...yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan