Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 hujan 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 Urusan 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 al-insyirah ayat 5 20 Ibrahim ayat 7 21 hewan 22 dunia 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 Aman 25 al-baqarah ayat 168 26 orang tua 27 QS.Al imran ayat 79 28 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 29 al-maidah ayat 48 30 Surat al maidah ayat 48 31 ali imran ayat 185 32 al bayyinah ayat 8 33 ibrahim 32 34 surat al baqarah ayat 11 35 ikhlas 36 Al+hijr+ayat+48 37 ali imran ayat 26 38 Al+Anbiyâ+ayat+73 39 surat Al furqan ayat 20 40 Bersyukur 41 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 42 lukman+ayat+15 43 Memohon ampun 44 surat Al furqan ayat 9 45 ar rum ayat 21 46 Surga 47 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 48 Anjing 49 an nisa ayat 59 50 menghindari perkelahian 51 petunjuk 52 kemuliaan 53 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 54 al ahzab ayat 70 55 al baqarah ayat 124 56 An nahl ayat 120 57 al baqarah ayat 261 58 mengharapkan pertemuan 59 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 60 AL+AHZAB+AYAT+70 61 Surat Al-Baqarah Ayat 20 62 golongan 63 ali imran 190-191 64 Al-Israa’ ayat 24 65 8 malaikat 66 Surat+Al-Baqarah 67 al furqan ayat 67 68 Ayat menuntut ilmu 69 Surat Al-Baqarah ayat 10 70 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 71 an-nisa+ayat+29 72 Al-Baqarah ayat 256 73 al a'raf ayat 31 74 wahai jiwa 75 pendidikan 76 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 77 bermain 78 an nisa ayat 1 79 an nisa ayat 58 80 Ibrahim ayat 43 81 ali-imran ayat 43 82 Sedikit sekali berterimakasih 83 Tadabbur asy syuara ayat 174 84 Cobaan 85 Kitab sunan ibnu majah 86 ali imran 185 87 ali+imran+188 88 ummul kitab 89 lisan 90 an-nisa ayat 36 91 olah raga 92 Surat Al ikhlas 93 Keras hati 94 luqman 95 Ibrahim ayat 3 96 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 97 bohong 98 zakat qardh 99 ibrahim ayat 33 100 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu.

Hasil pencarian tentang Selalu+dalam+kebenaran+

orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan merasa ragu) yakni ragu-ragu (hatinya) akan kebenaran...agama Islam (karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya) artinya mereka selalu bingung di dalam
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di antara orang-orang yang Kami siapkan surga untuk mereka, adalah meraka yang selalu mengajak kepada...kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum-hukum mereka
Tetapi mereka itu tidak akan dapat menyesatkan siapa pun selain diri mereka sendiri, karena Allah selalu...mengawasimu, dan akal pikiranmu selalu tertuju kepada kebenaran....dapat mendatangkan mudarat sedikit pun kepadamu, karena Allah telah menurunkan al-Qur'ân sebagai ukuran kebenaran..., menanamkan sifat bijak di dalam hatimu, dan mengajarkanmu syariat dan ketentuan-ketentuan yang hanya
sumpah (orang-orang yang berdosa) orang-orang kafir (mereka tidak berdiam) mereka tidak tinggal di dalam...kubur (melainkan sesaat saja) maka Allah berfirman: (Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan)...dari kebenaran atau dari perkara yang hak, yang dimaksud adalah tentang hari berbangkit....Maksudnya sebagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran maka mereka pun dipalingkan pula dari masa yang...sebenarnya mereka tinggal di dalam kubur.
Telah datang untuk kalian bukti- bukti yang menjelaskan kebenaran dari Tuhan sebagai penguat risalah...Pesan-pesan Tuhan kalian agar selalu mengadakan perbaikan antar sesama dan selalu berlaku adil juga telah...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian....Yang demikian itu lebih baik jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kebenaran yang nyata.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 55
Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; "mereka tidak berdiam (dalam...Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran).
Jika kamu melihat mereka pada saat berdiri untuk diadili di hadapan Tuhan mereka, dan mengetahui kebenaran...Yaitu ketika Allah mengatakan, "Bukankah hal yang kalian saksikan sekarang ini adalah kebenaran yang...Dengan perasaan tunduk, menjawab, "Ya, itu adalah kebenaran."...Setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, "Masuklah ke dalam neraka, akibat kekufuran yang dulu selalu
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 41
Dan sesungguhnya dalam Al Quran ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan-peringatan), agar mereka selalu...Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
Sesungguhnya Kami telah menerangkan kepada umat manusia, di dalam al-Qur'ân ini, berbagai tamsil ibarat...yang mengingatkan mereka kepada kebenaran dengan harapan agar mereka selalu ingat dan mengambil pelajaran
(Sesungguhnya mereka selalu ingin menjerumuskanmu) dirimu (ke dalam kekacauan sejak dahulu) yaitu semenjak...kamu datang di Madinah (dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu) mereka selalu...berupaya untuk menipumu dan membatalkan agamamu (hingga datanglah kebenaran) yaitu pertolongan Allah
ibadah mereka hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas, agar mereka menjauhi kebatilan, beristikamah dalam...kebenaran dan agar mereka selalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat.
Namun demikian, orang-orang kafir selalu dalam keadaan ragu dengan kebenaran ini.
Wahai orang-orang yang beriman, tidak seharusnya kalian selalu berharap bahwa orang-orang Yahudi akan...mempercayai agama kalian dan tunduk kepada kalian, karena telah terkumpul bermacam keburukan dalam kelompok-kelompok...mereka yang membuat mereka jauh dari beriman kepada kebenaran....Kemudian mereka sengaja mengubahnya, padahal mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 186
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu...berada dalam kebenaran.
Dijelaskan pula mengenai kewajiban mempertahankan kebenaran dan balasannya di akhirat berupa surga, seruan...Peringatan bagi orang-orang Mukmin untuk selalu mewaspadai orang-orang munafik yang berada di tengah-tengah...mereka agar orang-orang munafik itu tidak mendengarkan kelemahan mereka, juga disebut dalam surat ini...Kemudian disebutkan pula larangan bagi orang-orang Mukmin untuk bersikap lemah dalam memerangi orang-orang...munafik, karena orang-orang Mukmin mempunyai kedudukan lebih tinggi dan Allah selalu menyertai mereka
Bunda 'Isâ adalah wanita biasa yang selalu benar dalam setiap ucapannya dan mempercayai Tuhannya....Kemudian perhatikan pula bagaimana mereka berpaling dari kebenaran, padahal kebenaran itu sangat jelas
Cinta itulah yang memalingkan diri mereka dari kebenaran dan membutakan mata hati mereka dalam memandang...Allah membiarkan orang-orang itu dalam kekufuran yang menjadi pilihan mereka....berlaku pada manusia untuk membiarkan orang-orang seperti itu dan tidak memberikan petunjuk karena mereka selalu...melakukan kebatilan dan larut dalam kepalsuan.
Allah (tauhid) dan menyampaikan janji dan ancaman dengan dukungan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran...Karena itulah, orang-orang yang selalu menolak dan memusuhi kebenaran, Allah kunci hati mereka dalam
Siapakah) yakni tiada seorang pun (yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan...dari kebenaran.
Kelima, mereka selalu memurnikan tawhid dan membuang segala bentuk kemusyrikan dalam sembahan....Tetapi jika dianiaya, mereka akan membunuh atas dasar kebenaran. Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Seandainya Allah tidak memberikan kepada kebenaran pembela-pembela yang akan selalu mempertahankan dan...kesewenang-wenangan orang-orang zalim, niscaya kebatilan akan menyebar dan tiran- tiran akan semakin leluasa dalam...Dan jika keadaannya terus begitu, para tiran itu akan berhasil membungkam suara kebenaran, merusak gereja...menolong siapa saja yang menolong agama-Nya, dan akan memuliakan siapa saja yang menjunjung tinggi kebenaran
Mereka juga mendukung penguasa-penguasa mereka dalam memerintahkan kebenaran....Oleh karena itu, mereka selalu tidak berbuat dosa sedapat mungkin.
Setiap mukjizat yang datang menyusul mukjizat-mukjizat sebelumnya selalu lebih besar dari yang sebelumnya...Karena, memang, mukjizat-mukjizat itu amat jelas membuktikan kebenaran rasul, dapat menjelaskan sendiri...Dan ketika mereka tetap berada dalam kesewenang-wenangan, Kami pun menimpakan berbagai macam musibah
(Mereka selalu tidak dapat mendengar) kebenaran (dan mereka selalu tidak melihat) kebenaran itu karena...kebencian mereka yang sangat terhadap kebenaran itu sehingga digambarkan seolah-olah mereka tidak mampu
Mereka bagaikan kayu yang tersandar, tak ada kehidupan dalam diri mereka....Mereka selalu mengira setiap musibah ditujukan kepada mereka, karena mereka merasakan betul keadaan yang...Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran kepada kemunafikan tersebut!
-deskripsi"> Dalam ayat ini disebutkan karunia Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada Nabi...

-deskripsi"> Hanif maksudnya, seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan...

-deskripsi"> Baik dalam ucapan, amalnya dan semua keadaannya, karena Beliau adalah
Sebenarnya orang-orang kafir itu enggan mengikut kebenaran, dan selalu memusuhi pengikut kebenaran.

-deskripsi"> Maksudnya perbuatan Allah selalu di atas keadilan, kebenaran, hikmah...(kebijaksanaan), qadha’ dan qadar-Nya terpuji, demikian juga dalam syari’at dan perintah-Nya dan...dalam balasan-Nya.
Sebelum datangnya hari kiamat ini, mereka sungguh telah mengingkari kebenaran....Mereka pun selalu melontarkan praduga-praduga batil yang jauh dari kebenaran.
Wahai Rasulullah, janganlah perbuatan orang-orang kafir yang tingkat kekufurannya selalu berpidah- pindah...Di antara mereka ada orang-orang yang selalu menipu dan mengatakan, "Kami beriman," padahal hati mereka...tidak mengikuti kebenaran....Juga orang-orang Yahudi yang selalu mendengarkan berita-berita dusta dari para pendeta mereka dan mempercayainya...Mereka mengubah apa yang ada dalam kitab Tawrât setelah ditetapkan Allah pada tempatnya, dan berkata