Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 an nisa ayat 29 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 sabar 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 taubat 12 ibrahim+ayat+3 13 Pakaian menutup aurat 14 ilmu 15 ibrahim 16 al isra ayat 55 17 Ali Imran 18 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 19 zina 20 kitab+zabur 21 zakat 22 al+maidah+ayat+38 23 Jual beli 24 injil 25 al Baqarah ayat 219 26 imran 27 menutup aurat 28 jaringan tumbuhan 29 jihad 30 Yusuf 31 al furqan ayat 1 32 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 33 surat al jumu'ah 34 al isra ayat 82 35 Ali imran 159 36 Yunus 37 ibrahim 7 38 al maidah ayat 2 39 Luqman 40 Langit 41 kitab injil 42 Al hajj ayat 5 43 Bentuk molekul 44 Surat al baqarah ayat 214 45 niat 46 al maidah ayat 8 47 Pertengkaran 48 wanita 49 ali+imran+31 50 Perang badar 51 muhammad 52 at taubah ayat 103 53 ar-rum ayat 41 54 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 55 kitab Taurat 56 Keberagaman tumbuhan 57 aL aNKABUT AYAT 20 58 at taubah ayat 105 59 ar rum ayat 41 60 Ar rad ayat 11 61 Hadits abu Daud 1116 62 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 63 yunus ayat 57 64 an nur ayat 32 65 takwa 66 ali imran 104 67 an nisa ayat 3 68 al ikhlas 69 al maidah ayat 3 70 surat an-naba' 71 Ketaatan 72 ali imran 102 73 an+nisa+ayat+6 74 Kerusakan 75 an nisa ayat 59 76 Rahasia 77 an nisa ayat 9 78 Kepatuhan syariah 79 Surat sad ayat 24 80 ali imran 134 81 surat an nur ayat 54 82 an nisa ayat 64 83 Surat al isra ayat 2 84 ali imran 190 85 berserah diri 86 zabur 87 tulang 88 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 89 at taubah ayat 33 90 sholat 91 an nisa ayat 4 92 Riba 93 al hasyr ayat 7 94 al imran 95 pekerjaan 96 al+qaff+ayat+30 97 Tajwid+surat+al+anbiya 98 hadits ibnu majah 225 99 bumi langit bulan matahari 100 Akhlak

Hasil pencarian tentang Sombong

Mereka Kami utus kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang kemudian menolak dengan sombong untuk beriman...Mereka memang kaum yang memiliki sifat sombong, angkuh dan keras.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 18
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 33
kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong yang selalu membangga-banggakan perbuatan baiknya
(Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong) artinya berjalan dengan sombong dan takabur...gunung) maknanya bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat mencapai hal tersebut, mengapa kamu bersikap sombong
dari mereka dengan rasa takabur (dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh) dengan rasa sombong...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) yakni orang-orang yang sombong di dalam
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 26
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
(Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak) dengan langkah-langkah yang sombong.
Dengan zalim dan sombong, Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan kalian itu, hai Mûsâ?"
(Kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur) sombong tidak mau beriman kepada...mukjizat-mukjizat, dan juga mereka tidak mau beriman kepada Allah (dan mereka adalah orang-orang yang sombong
'Isâ al-Masîh tidak akan sombong lalu enggan menjadi hamba Allah....Barangsiapa sombong dan enggan menyembah Allah, maka ia tidak akan lepas dari siksa-Nya pada hari ketika
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
(Kemudian dia berpaling) dari iman (dan menyombongkan diri) sombong tidak mau mengikut Nabi saw.
(Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku, sebagai orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 14
dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 31
Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang
Dahulu, ketika dikatakan Lâ ilâha illâ Allâh kepada mereka, dengan sombong dan angkuh mereka enggan menyatakannya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 46
kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 25
Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 31
Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya
Tetapi Iblîs tidak mau bersujud dan merasa sombong.
Dan berhati-hatilah akan azab Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang kuat dan sombong
Orang-orang yang sombong itu berkata, "Kami tidak memalingkan kalian.
dia dahulu di kalangan kaumnya) maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia (selalu bergembira) yakni sombong
Mereka Kami campakkan ke laut dalam keadaan kafir dan sombong yang tercela.
Orang-orang yang sombong itu berkata, "Kami mengingkari dan menolak apa yang kalian yakini, yaitu seruan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 23
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Sesungguhnya Fir'aun benar-benar orang yang sombong terhadap kaumnya dan sangat berlebih-lebihan dalam
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 83
Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong