Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 al baqarah ayat 30 9 Riba 10 perjanjian 11 an nisa ayat 58 12 ilmu 13 Luqman 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 almuminun+ayat+gg-100 16 Tumbuhan 17 Islam 18 Ali Imran 159 19 al baqarah ayat 2 20 yunus 21 niat 22 SYAITAN 23 al maidah ayat 3 24 yunus 5 25 Surat an naba 26 Hak dan kewajiban suami istri 27 yunus 57 28 Al imran 103 29 hadits+tentang+menjaga+keturunan 30 pembunuhan 31 ali imran 54 32 Ar rum ayat 21 33 Tajjwid qs al anfal ayat 30 34 ALI+IMRAN+159 35 tafsir+ar-rum+ayat+41 36 al hijr 22 37 Al imran 104 38 shalat 39 sehat 40 sihir 41 Sholat 42 al maidah ayat 2 43 perpindahan tempat 44 al ahzab ayat 72 45 ali imran 19 46 Surat annisa 47 surat+fushshilat+ayat+33 48 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 49 Al Baqarah ayat 1 50 zakat 51 obat 52 penyayang 53 An nahl ayat 78 54 kiamat 55 almuminun+ayat+99-100. 56 maha pengasih 57 ali imran 110 58 an nisa ayat 29 59 ali imran 145 60 pentingnya akal 61 Jalan keluar 62 Al anbiya ayat 30 63 hud ayat 6 64 surga 65 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 66 maha suci 67 maryam+93 68 surat+maryam+ayat+86 69 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 70 azab 71 al+hijr+72 72 al+maidah+ayat+90 73 merusak 74 Zina 75 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 76 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 77 ali imran 191 78 Sifat sholat 79 bersikap merasa paling bisa segalanya 80 yusuf 81 Al+maidah+ayat+135 82 Alam semesta 83 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 84 Taubat 85 Ayat 46 86 ikhlas 87 ayat 118 88 susu 89 perumpamaan 90 bidadari 91 harta 92 al baqarah ayat 256 93 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 94 surat yunus 95 zaitun 96 ar+rahman+4 97 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 98 yasin ayat 36 99 az zumar ayat 68 100 al ahzab ayat 21

Hasil pencarian tentang Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Al-Anfal 32)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah...Al-Anfal (dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka) seperti apa yang terjadi terhadap
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkaran) menurut...Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam lafal tadzakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal...., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 3
dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
kemudian naiklah) urusan dan pengaturan itu (kepada-Nya dalam suatu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut...Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun....Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'ân itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan...yang, menurut mereka, dapat dijadikan bahan fitnah.
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân