Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 al ankabut ayat 3 6 darah 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 9 al jumuah ayat 10 10 cinta 11 ibrahim 12 al imran ayat 104 13 ali imran 14 ali imran 159 15 AL IKHLAS 16 yunus 17 AL-BAQARAH AYAT 148 18 ali imran 134 19 al baqarah ayat 111 20 Muslim 4969 21 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 22 AN NISA AYAT 58 23 yusuf 24 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 25 pikun dan beruban 26 an nisa ayat 5 27 an nisa ayat 58-59 28 al baqarah ayat 151 29 al maidah ayat 2 30 Ar rahman 31 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 32 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 33 sabar 34 Sedih 35 Pakaian 36 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 37 Muhammad 38 an+nisa+ayat+59 39 QS. Ali Imran (3): 67 40 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 41 Al Hajj ayat 54 42 menuntut ilmu 43 Asy-syu'ara+ayat+8 44 al araf ayat 185 45 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 46 al baqarah ayat 195 47 hewan 48 al ankabut ayat 45 49 Putus asa 50 albaqarah ayat 2 51 mimpi 52 Surat asyuaro ayat 214 53 ibrahim ayat 7 54 al+kahfi+ayat++4 55 luqman 56 ali imran ayat 67 57 al baqarah ayat 198 58 ali imran 14 59 al baqarah ayat 10 60 al+insyirah+ayat+5 61 al+insyirah+ayat+6 62 Al maidah ayat 18 63 an nisa ayat 29 64 maryam 65 Kisah nabi 66 surah al baqarah ayat 151 67 al mujadilah ayat 11 68 Saba ayat 16 69 1. Jangan mudah mengobral sumpah 70 Surat Ar-Ra’d 71 an nahl ayat 97 72 Peristiwa dimasa lalu 73 al insyirah ayat 5 74 Talak 75 an nur ayat 9 76 Darah manusia 77 al ahzab ayat 59 78 al baqarah ayat 43 79 riba 80 al maidah ayat 8 81 quran 82 +surat+at+taubah+ayat+24 83 akhlak 84 surah fatir ayat 29 85 bekerja 86 Ali Imran ayat 26. 87 al alaq ayat 2 88 Ali Imran ayat 185 89 surat ar rum 21 90 al imron ayat 198 91 al imran 92 Al hujurat ayat 13 93 al+imran+ayat+38 94 al+baqarah+ayat+69 95 Hadits cinta 96 an nisa ayat 59 97 al+baqarah+ayat+70 98 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 99 Al Maidah ayat 1 100 surat al-a'la

Hasil pencarian tentang Takut

-deskripsi"> Yakni takut kepada-Nya dengan mengenal Tuhannya, berharap kepada rahmat-Nya...dan senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan gaibnya, yakni dalam keadaan tidak diketahui manusia...Inilah takut yang hakiki, adapun takut ketika di hadapan manusia, maka bisa saja riya’ dan sum’ah...sehingga tidak menunjukkan takut....Bahkan takut yang bermanfaat adalah takut baik pada saat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Barangsiapa takut kepada Tuhannya, maka ia tidak akan takut kebaikannya dikurangi, serta tidak akan takut
ular yang sangat besar tapi gesit gerakannya (larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh) karena takut...Janganlah kamu takut) oleh ular itu....(Sesungguhnya tidak takut di hadapan-Ku) yakni di sisi-Ku (orang-orang yang dijadikan Rasul) mereka tidak...takut oleh ular dan selainnya.
Pemilihan kawasan itu menjadi tempat tinggal orang-orang Mukmin adalah suatu hak bagi orang yang takut...kepada tempat perhitungan-Ku dan takut kepada ancaman azab-Ku....Karena, barangsiapa yang dipenuhi oleh rasa takut, akan selalu taat.
Katakan kepada mereka, "Ketika tamu-tamu itu menemui Ibrâhîm, ia merasa takut....Para tamu itu berkata, 'Tenanglah dan tidak usah takut. ' Ibrâhîm pun berkata kepada mereka, 'Kami takut
-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat perintah untuk takut hanya kepada-Nya saja dan bahwa...Takutnya seorang hamba kepada Allah sejauh mana keimanannya dan takut yang terpuji adalah takut yang
(Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya) mereka yang takut kepada-Nya (dalam sendirian) sewaktu...Dengan demikian berarti bila mereka berada secara terang-terangan maka lebih takut lagi (mereka akan
(Yang demikian itu) yakni pertolongan dan mewariskan negeri itu (adalah untuk orang-orang yang takut...akan menghadap kepada-Ku) pada hari ia menghadap kepada-Nya (dan yang takut kepada ancaman-Ku.") takut
(Hati manusia pada waktu itu sangat takut) amat takut dan cemas.
Mereka adalah kaum yang lemah dan takut....Kelemahan dan rasa takut itu kemudian mendorong mereka untuk bersikap munafik dan takut terus-menerus
(Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya) mereka takut akan azab-Nya.
atau sifat dari lafal Al Ladziina yang sebelumnya (yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut...kepada-Nya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah) mereka tidak takut
atas kebaikan dan keutamaan, maka Allah menyebutkan orang-orang yang berbuat ihsan dan memiliki rasa takut...

-deskripsi"> Mreka takut jika Allah meletakan keadilan-Nya kepada mereka, sehingga...kebaikan bagi mereka, dan mereka menyangka bahwa mereka belum memenuhi hak Allah Ta’ala, mereka pun takut...Karena mereka kenal Tuhan mereka, dan keberhakan-Nya dimuliakan dan diagungkan serta takut kepada-Nya
hanyalah pemberi peringatan), maksudnya sesungguhnya peringatanmu itu hanyalah bermanfaat (bagi siapa yang takut...kepadanya) yakni takut kepada hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 49
(yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka...merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.
Mûsâ menjadi takut lalu Allah menenangkannya dengan berfirman, "Peganglah ular itu dan jangan takut,
(Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan...sedekah sebelum pembicaraan dengan rasul) karena takut menjadi miskin.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 21
dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut...kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
Sesungguhnya orang-orang yang karena perasaan khasyyah mereka kepada Rabb mereka) disebabkan mereka takut...kepada-Nya (mereka merasa takut sekali) kepada azab-Nya.
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan...dan takut jatuh miskin (ditanya) untuk menjelek-jelekkan pelakunya.
Mûsâ berkata--masih dalam keadaan takut sambil memohon pertolongan–"Ya Tuhan, aku telah membunuh salah...Aku takut mereka akan membunuhku sebagai tindak balasan.
(Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka sekalipun mereka menyendiri) jauh dari khalayak ramai..., (dan mereka terhadap hari kiamat) yakni kengerian-kengeriannya (merasa takut) mereka merasa khawatir
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 39
(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada...merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah.
Yaitu orang-orang yang takut kepada Pencipta dan Penguasa mereka dalam keadaan tidak diketahui orang....Mereka tidak riya atau mengharap pujian seseorang, dan selalu takut akan kedahsyatan hari kiamat.
ibadah yang dilakukan oleh mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala, yaitu rasa takut...Oleh karena itu, kecintaan saja yang tidak disertai dengan rasa takut dan kepatuhan, seperti cinta terhadap...Demikian pula rasa takut saja tanpa disertai dengan cinta, seperti takut kepada binatang buas, maka itu...Tetapi jika suatu perbuatan di dalamnya menyatu rasa takut dan cinta maka itulah ibadah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 28
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka....Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran)
Lalu, di dalam dirinya, ia merasa takut dengan mereka....Para malaikat itu pun berkata, "Jangan takut!"
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 14
Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 13
Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula
maksudnya, aku akan tunjukkan kamu jalan untuk mengetahui-Nya melalui bukti-bukti yang ada (supaya kamu takut...kepada-Nya") karena itu lalu kamu takut kepada-Nya.