Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ILMU 10 al maidah ayat 2 11 Ar rahman 12 al fushilat ayat 33 13 riba 14 al baqarah ayat 275 15 Al imran 16 zakat 17 ibrahim 18 menuntut ilmu 19 sedekah 20 yunus 21 luqman 22 ali imran 133 23 An nisa ayat 4 24 Al Imran 104 25 ali imran 159 26 Al maidah ayat 90 27 ar rahman 33 28 al maidah ayat 1 29 Al-Baqarah ayat 4 30 sedih 31 an nisa ayat 29 32 Sholat 33 al-isro ayat 26 34 shalat 35 sabar 36 Muhammad 37 iman 38 suraT Al-Maidah AYAT 38 39 al baqarah ayat 282 40 al-Baqarah ayat 275 41 banjir 42 Hujan 43 Muhammad 7 44 Yusuf 87 45 nikmat 46 hewan dan tumbuhan 47 Imran 48 Maaf 49 pemimpin 50 surga 51 ikhlas 52 Jual beli 53 Makar 54 khalifah 55 kurma 56 Ghaib 57 bersyukur 58 Minyak+bumi+pertambangan 59 ali imran 14 60 Surat Al -insyirah 61 Surat 19 ayat 12 62 Soal sholat taraweh 63 al hujurat ayat 13 64 fitnah 65 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 66 bumi 67 Luqman ayat 18 68 teman 69 al maidah ayat 3 70 mukmin 71 Ayat sedekah 72 al baqarah ayat 185 73 luqman ayat 15 74 Al isra ayat 23 75 Yusuf 76 ANNISA AYAT 29 77 (Q.S Quraisy;1-4) 78 Nafas 79 Tafsir quraish shihab surah al anaam ayat 82 ,jilit dan tempat +tahun terbitnya 80 ali imran 112 81 yunus 57 82 al-maidah+ayat+142 83 Al-Ankabut ayat 51 84 gaib 85 at tin ayat 4 86 muka 87 ali+imran+ayat+19 88 wasiat 89 luqman+ayat+14 90 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 91 nikah 92 beriman 93 al fathir ayat 15 94 al+maidah+ayat+3 95 Hadist tentang manajemen Sumber daya manusia 96 al ikhlas 97 Injil 98 al isra ayat 7 99 alam semesta 100 hadits sahur

Hasil pencarian tentang Tentang+membuat+pot

terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang...membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul....Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 9
Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka,
(Mereka membantahmu tentang kebenaran) yaitu tentang alternatif berperang (sesudah nyata) sesudah jelas...seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat) kematian itu secara terang-terangan yang membuat
Apakah orang-orang kafir itu mengatakan, "Muhammad telah membuat kebohongan tentang Allah."...akan menguatkan hatimu hingga menjadi tabah menghadapi kejahatan dan tuduhan mereka bahwa kamu telah membuat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 220
tentang dunia dan akhirat....Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah...dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat
Wahai Muhammad, Kami menuturkan kisah tentang mereka kepadamu dengan sebenar-benarnya....Mereka meyakini keesaan Allah di tengah kalangan masyarakat yang menyekutukan Tuhan, sehingga Kami membuat
(Ataukah mereka mengatakan, bahwa dia membuat-buatnya) yakni Nabi Muhammad telah membuat-buat Alquran..., padahal dia tidak membuat-buatnya (sebenarnya mereka tidak beriman) karena kesombongan mereka....Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buatnya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 40
tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya...Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu.
Tidak ada yang lebih zalim kepada dirinya daripada orang-orang yang kafir dan membuat-buat kebohongan...tentang Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya yang dibawa oleh Rasul-Nya.
Orang-orang musyrik yang membuat-buat kebohongan tentang Allah dengan kesyirikan itu menyembah berhala-berhala...Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, "Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang adanya
Minuman itu tidak membuat pusing dan membuat mereka mabuk.
(Hai Ahli Kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim) dan kamu akui bahwa ia pemeluk agamamu...sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah kedua Kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-buat
Kemudian pada ayat selanjutnya Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang kafir, sebagai orang-orang
(Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,) yakni telah melakukan apa yang...membuat kita murka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 284
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat...perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
(Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang kamu) dengan julukan sebagai
dengan siksa-Nya manakala mereka terus menerus melakukan hal itu, dengan menegaskan kerugian orang yang membuat-buat...kebohongan tentang Allah.
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada...Dialah yang menurunkan air hujan dari awan hingga membuat bumi menjadi hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan
(Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya) di dadamu, maksudnya membuat kamu dapat menghafalnya...(dan bacaannya) yakni membuatmu pandai membacanya; atau membuat mudah dibaca olehmu.
Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hari kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia...Kejadian itu mahadahsyat dan membuat takut penghuni langit dan bumi."...Maka, ulangi lagi jawabannya dan katakan dengan tegas kepada mereka, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya
Apakah kalian akan mendebat aku tentang patung-patung yang kalian dan leluhur kalian namakan sebagai...Tidak ada kekuatan daya cipta sedikit pun yang membuat kalian harus menyembahnya."
Ketika mereka mendapati kemampuan dan kekuatan dalam diri Dzû al-Qarnain, mereka memintanya untuk membuat...dinding pembatas yang menghadap Ya'jûj dan Ma'jûj, kaum yang selalu mengintai dan membuat kerusakan...Sebagai imbalan membuat dinding itu, mereka akan membayar pajak kepada Dzû al-Qarnain.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 4
Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 16
Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
Selain membuat indah pembagian yang tidak adil terhadap tanaman dan hewan (unta, sapi dan domba) ciptaan...Allah, khayalan dan angan-angan kosong mereka tentang berhala yang mereka anggap sebagai sekutu-sekutu...Allah, Allah juga membuat indah perlakuan membunuh anak laki-laki ketika lahir, dan mempersembahkannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 24
Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) -- dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat...kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 94
Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan...di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding
(Bahkan) malahan (mereka mengatakan) yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah ("Dia cuma membuat-buatnya...saja.") artinya Muhammad hanya membuat-buat Alquran saja (Katakanlah, "Jika aku membuat-buatnya, maka