Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 tumbuhan 4 malu 5 sabar 6 surat al hujurat ayat 10 7 jaringan tumbuhan 8 aurat 9 an nisa ayat 29 10 al isra ayat 55 11 taubat 12 ibrahim+ayat+3 13 Fenomena bulan 14 Luqman 15 al+maidah+ayat+38 16 ibrahim 17 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 18 Ali Imran 19 al Baqarah ayat 219 20 ilmu 21 al maidah ayat 2 22 kitab+zabur 23 Surat al baqarah ayat 214 24 al furqan ayat 1 25 Memuliakan 26 kitab injil 27 al isra ayat 82 28 al ikhlas 29 jihad 30 Ali imran 159 31 yunus 32 imran 33 Langit 34 daun 35 ibrahim 7 36 injil 37 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 38 jual beli 39 Yusuf 40 Ar rum ayat 21 41 Zina 42 surat al jumu'ah 43 Bentuk molekul 44 ali+imran+31 45 niat 46 al maidah ayat 8 47 Al hajj ayat 5 48 Riba 49 luqman ayat 13 50 ibrahim 41 51 zabur 52 zakat 53 al-Maidah ayat 3 54 Kepatuhan syariah 55 berserah diri 56 al+qaff+ayat+30 57 Hadits abu Daud 1116 58 surat an nur ayat 54 59 Keberagaman tumbuhan 60 luth 61 al hasyr ayat 7 62 taurat 63 an nisa ayat 59 64 Surat al isra ayat 2 65 ar-rum ayat 41 66 Perang badar 67 Hadis+at+taubah+ayat+105 68 Al-an'am ayat 82 69 pekerjaan 70 an nisa ayat 4 71 kitab Taurat 72 at taubah ayat 33 73 Al mulk ayat 15 74 bekerja 75 Sholat 76 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 77 tulang 78 al maidah ayat 3 79 Rahasia 80 aL aNKABUT AYAT 20 81 an nisa ayat 64 82 Kerusakan 83 Surat sad ayat 24 84 pakaian 85 ayat kursi 86 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 87 Minta ampun 88 ali imran 104 89 ali imran 190 90 surat an-naba' 91 pertengkaran 92 muhammad 93 an nahl ayat 125 94 an+nisa+ayat+6 95 al anbiya ayat 107 96 Akhlak 97 surat al fiil 98 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 99 Ketaatan 100 musim dingin

Hasil pencarian tentang Tipu+daya

(Jika kalian mempunyai tipu daya) tipu muslihat untuk melindungi diri kalian dari azab (maka lakukanlah...tipu daya kalian itu terhadap-Ku) perbuatlah tipu daya kalian itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 54
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu....Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 30
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu....Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 42
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?...Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya dan menyalahkan pesan-pesan sucimu?...Maka sesungguhnya orang-orang kafir itulah yang akan tertimpa tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 39
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
(Sesungguhnya mereka) yakni orang-orang kafir (merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya...) yaitu mereka melakukan tipu daya yang jahat terhadap diri Nabi saw.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 28
melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu...daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 22
dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
(Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena...menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan...seperti Isa sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit (dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu...daya.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 21
kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu...daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami....Katakanlah: "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)"....Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu.
(Dan mereka melakukan tipu daya) yaitu para pemimpin mereka (yang amat besar.")...Tipu daya mereka sangat besar, yaitu mereka telah mendustakan Nabi Nuh dan menyakitinya serta menyakiti
(Dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu daya terhadapku) lancarkanlah tipu daya untuk membinasakan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 15
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah.) yakni istidraj Allah terhadap mereka dengan memberi...banyak kenikmatan kemudian Ia menghukum mereka dengan sekonyong-konyong (Tiada yang merasa aman dari tipu...daya Allah kecuali hanya orang-orang yang merugi).
berbuat serong yang kamu lemparkan kepada Yûsuf, padahal kamu sendiri yang melakukannya, itu memang tipu...daya wanita belaka....Sesungguhnya tipu daya kalian, wanita, amatlah kejam.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 79
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 86
dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir".
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 2
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah.
kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu (adalah di antara tipu...daya kalian) hai kaum wanita (sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar.").
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 57
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 46
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 18
Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang
(Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian
(Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?)...(Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya) maksudnya, merekalah yang kalah dan binasa
Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab
Yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak dapat menahan mereka dari azab, dan mereka tidak pula mendapatkan
(Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu-daya) yang dimaksud adalah umat-umat...terhadap nabi-nabi-Nya sebagaimana orang-orang kafir Mekah telah berbuat makar terhadapmu (tetapi semua tipu-daya...itu adalah dalam kekuasaan Allah) tipu daya mereka tidaklah sama dengan tipu daya-Nya, karena Allah...oleh setiap diri) maka untuk itu Dia telah mempersiapkan balasan usaha itu; dan inilah yang dinamakan tipu...daya secara keseluruhan.