Paling Sering Dicari

1 ILMU 2 jihad 3 akhlak 4 zakat 5 zina 6 iman 7 Ali Imran ayat 159 8 iblis 9 ALI IMRAN 10 kejadian manusia 11 ali imran 159 12 An nisa ayat 58 13 al maidah ayat 1 14 al maidah ayat 2 15 At Taubah ayat 36 16 nikah 17 aurat 18 waktu 19 jujur 20 luqman 21 sedekah 22 Ali+imran+97 23 al hujurat ayat 13 24 QS. Ali Imran (3): 67 25 Ibrahim 42 26 al baqarah ayat 151 27 Pasar modal 28 Puasa 29 Ibrahim 7 30 al ahzab ayat 21 31 Kandungan 32 luqman 13 33 al mujadalah ayat 11 34 an nahl ayat 125 35 Menuntut ilmu 36 luqman 34 37 An-Nahl ayat 125 38 Ali Imran 197 39 jual beli 40 Lingkungan pendidikan Islam 41 Perang 42 Al Jaatsiyah ayat 13 43 Musnad Ahmad 5364 44 kafir 45 anggota badan tanggu 46 Rukun Maqam 47 al baqarah ayat 111 48 al hijr 41 49 surat Yunus ayat 57 50 kurma 51 q.s An- nisaa ayat 59 52 Katakanlah 53 Utang 54 ali imran 97 55 penyakit 56 riba 57 Luqman 11 58 Khalifah 59 An-Nisa+ayat+8+ 60 Taubat 61 AN-NUR ayat 37 62 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 63 jual beli dan riba 64 Fitnah 65 AL HIJR 9 66 an+nisa+ayat+59 67 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 68 Hutang 69 Al-A’raf+ayat+129 70 ali imran 104 71 al hujurat ayat 10 72 Yusuf 73 muslim, bab pakaian (2125) 74 al imran 75 Maryam 76 maha lembut 77 al baqarah ayat 2 78 an nisa ayat 29 79 hud ayat 13 80 Dakwah nabi Luth 81 al baqarah ayat 31 82 al maidah ayat 33 83 Al maidah ayat 90 84 luqman ayat 14 85 AL BAQARAH AYAT 23 86 At tagabun ayat 11 87 serendah-rendahnya syirik 88 Adz-Dzariyat ayat 56 89 pendidikan 90 Anda nisa 32 91 Tentang ansor 92 surat+al-fajr+7 93 takwa 94 Al Qasas ayat 77 95 surat+al-fajr+8 96 ibnu majah 97 Surat al-Mulk Ayat 15 98 Hadis pasar modal 99 ali+imran+105 100 an nahl ayat 13

Hasil pencarian tentang Upah+

Ataukah kamu meminta upah dari mereka sebagai imbalan menyampaikan risalah sehingga mereka merasa terbebani...untuk membayar upah tersebut?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 72
Atau kamu meminta upah kepada mereka?"..., maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.
("Upah apa pun yang aku minta kepada kalian) atas menyampaikan peringatan dan menyampaikan risalah Rabbku...(maka upah itu untuk kalian) maksudnya aku tidak meminta upah apa pun atas hal ini.
(Atau kamu meminta upah kepada mereka) sebagai imbalan dari apa yang kamu datangkan buat mereka yaitu...masalah keimanan (maka upah Rabbmu) adalah pahala, upah dan rezeki-Nya (adalah lebih baik) dan menurut
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 46
Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 40
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan
(Jika kalian berpaling) dari peringatanku (aku tidak meminta upah sedikit pun daripada kalian) sebagai...imbalan dan upah atas jerih payahku itu, maka berpalinglah kalian (tiada lain) tidak lain (upahku) pahalaku
(Dan aku sekali-kali tidak meminta upah atas ajakan itu, tiada lain) (upahku hanyalah dari Rabb semesta
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 180
dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 164
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 113
beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan: "(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 145
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 127
Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
Fir'aun menanggapi tuntutan mereka, "Tentu, bagi kalian upah yang besar.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 109
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 104
Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 86
Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk
(Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan itu, tiada lain upahku hanyalah dari
(Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan itu; tiada lain upahku hanyalah dari
(Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepada kalian atas ajakan itu, tidak lain) (upahku hanyalah dari
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 47
Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 51
Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 57
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 41
tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah
mengatakan, "Apakah sesungguhnya) menurut qiraat yang lain lafal inna dibaca ainna (kami akan mendapat upah
sekali-kali tidak meminta kepada kalian atas ajakan-ajakan itu) imbalan dari menyampaikannya (suatu upah
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 35
mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah
(Dan kamu sekali-kali tidak meminta kepada mereka atas seruanmu) yakni Alquran (suatu upah pun) yang
Aku tidak meminta kepada kalian atas hal ini) yakni menganjurkan mentauhidkan Allah (upah.