Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Makhluk proses kehidupan 8 Mahluk 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 al baqarah ayat 187 12 Manusia 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Kurban 15 Sabar 16 an nur ayat 24 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 an nisa ayat 3 19 an nahl ayat 90 20 Perubahan Fisika 21 hati 22 Al An’am ayat 83 23 ilmu 24 +kandungan+dari+malaikat+mikail 25 al baqarah ayat 2 26 an-nisa ayat 29 27 Surat Al-Anbiya Ayat 30 28 Hadis tentang produksi 29 ali imran 30 alhadid+ayat+7 31 al rahman 32 al maidah ayat 2 33 al ikhlas 34 Hadits Muslim Nomor 2855 35 Yusuf 36 al maidah ayat 1 37 AL BAQARAH AYAT 30 38 Ali+Imran 39 hukum 40 Hutang 41 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 42 Al Quran 43 yunus 40 44 Prasangka 45 ali imran 133 46 Akhlak terpuji 47 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 48 surat+an+nisa+ayat+35 49 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 50 al baqarah ayat 183 51 an nisa ayat 29 52 Zina 53 al maidah ayat 6 54 AL maidah ayat 3 55 MARYAM 56 albaqoroh ayat 10-30 57 Hewan 58 Ali Imran 103 59 ALI IMRAN 159 60 Hadits Muslim Nomor 5318 61 al baqarah ayat 275 62 al+baqarah+ayat+183 63 Curang 64 al mulk ayat 3 65 al isra ayat 32 66 al Baqarah ayat 43 67 an nisa ayat 4 68 Duniawi 69 an nur ayat 2 70 mahluk & proses kehidupan 71 Hadist cinta 72 ar-rum ayat 21 73 al anfal ayat 2 74 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 75 al+maidah+ayat+1 76 Manusia,l 77 Surga 78 akhlak 79 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 80 hud ayat 114 81 Asbab+al+nuzul+al+isra+ayat+36 82 Al fatihah ayat 7 83 Sopan santun 84 Sempurna 85 siapa nama nabi yang bersama nabi musa 86 an nisa ayat 23 87 tafsir surah Al Baqarah ayat 43 88 tafsir surat Al-Ahzab 89 pemimpin 90 Al-Anam+ayat+140 91 surat+An-Nisa+(4)+ayat+35 92 yusuf+ayat+8 93 Ali Imran 92 94 Shaih muslim 5329 95 Al Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya9 dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur 96 hud ayat 61 97 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 98 al+maidah+ayat+2 99 langit 100 hadis+puasa

Hasil pencarian tentang luqman+13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ


13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Luqman: 13)

-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat, apakah Luqman seorang nabi
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
Luqman: 28)

Luqman: 24)

-deskripsi"> Karena di dalamnya penuh keburukan, penuh penyesalan dan
Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 34, yaitu: “Sesungguhnya Allah, hanya
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya yang mulia; Luqman
Luqman: 27) ayat di atas termasuk pendekatakan makna agar lebih mudah dicerna, karena semua yang disebutkan
Luqman: 15)

Tetapi jika dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut pada ayat 10-13, maka tidak patut diikuti.
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
As-Sajdah, 13).
dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12 dan 13
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân
As-Sajdah, 13).
tafsir-deskripsi"> Di ayat ini disebutkan kisah mereka secara jumlah (garis besar), dan nanti (yaitu pada ayat 13
As-Sajdah, 13) (pada) kalangan (umat-umat terdahulu) yang telah dibinasakan (sebelum mereka dari jin
Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
tafsir-deskripsi"> Hari yang ditentukan itu adalah hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13
Pertempuran terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 13 Maret dalam tahun yang sama.
Diperkirakan, peristiwa eksodus Banû Isrâ'îl itu terjadi di akhir abad ke-13 S.
kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 13
Termasuk tipuan-Nya kepada mereka (kaum munafik) adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al Hadid ayat 13
Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13