Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zakat 11 Ali imran 12 Rezeki 13 al hujurat ayat 13 14 Zina 15 Bumi bulat 16 ali imran ayat 159 17 Injil 18 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 19 Jibril 20 lokasi yang memudahkan 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 al+ikhlas 23 dalil+kitab+Zabur 24 surat+thaha+ayat+125 25 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 26 surat+thaha+ayat+126 27 surah+fathir+ayat+18 28 Al quran 29 Melindungi 30 ali imran 134 31 ar rum ayat 21 32 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 33 an nahl ayat 125 34 hr+muslim+288 35 Jihad 36 al+maidah+ayat+47 37 pertengkaran 38 Arsy 39 Ayat ayat larangan zina 40 kitab+zabur 41 Saba' ayat 1 42 AS+SAJADAH+AYAT+6 43 al maidah ayat 48 44 AL HASYR AYAT 18 45 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 46 Ar rum ayat 41 47 al+hijr+22 48 Al-Ahzab ayat 33 49 mati 50 surah ar-raf ayat 72 51 Ali imran 110 52 Surat-ad-dahr-ayat-23 53 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 54 al kitab 55 Neraka 56 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 57 Takut kepada Allah 58 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 59 Sulaiman 60 Berlomba lomba mengumpulkan harta 61 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 62 Al hijr ayat 3 63 ar rad ayat 11 64 penetapan harga 65 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 66 Jin dan manusia 67 ibrahim 35 68 ali+imran+110 69 Al Baqarah ayat 26 70 surat+al-ahzab+ayat+33 71 at tahrim ayat 6 72 Al+Baqarah+ayat+287 73 an nisa ayat 58 74 Apabila surga telah didekatkan 75 tanggung jawab 76 surat yunus 77 MEMANCARKAN SPERMA 78 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 79 al ahzab ayat 59 80 surga 81 Ali Imran 92 82 al-imran 97 83 malaikat 84 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 85 at+taubah+ayat+24 86 muhammad ayat 7 87 ali imran 159 88 al+mukmin+ayat+17 89 an nisa ayat 5 90 nikah 91 al maidah ayat 8 92 ad dariyah ayat 58 93 Hadits Abu Daud Nomor 1335 94 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 95 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 96 Tenggorokan 97 Nikmat 98 yunus 5 99 tanah 100 al-a'raf ayat 179

Hasil pencarian tentang YUNUS+

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus