Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 An nisa ayat 125 4 Ali imran ayat 67 5 an+nisa+ayat+59 6 al baqarah ayat 111 7 an nisa ayat 29 8 al ankabut ayat 3 9 surah+al+baqarah+ayat+188 10 Muhammad 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 al Baqarah ayat 151 13 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 14 al ahqaf ayat 13 15 taubah ayat 31 16 Ar rahman 17 Al imran 18 al ikhlas 19 ali imran 20 Yunus 21 cinta 22 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 23 maryam 24 al imran ayat 104 25 al isra ayat 15 26 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 27 Ali Imran 159 28 Saba ayat 16 29 yunus+40 30 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 31 an+nisa+ayat+58 32 An Nisa ayat 58 33 al maidah ayat 3 34 an nisa ayat 146 35 Muslim 4969 36 ali imran 200 37 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 38 al baqarah ayat 153 39 AL-BAQARAH AYAT 148 40 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 41 Sedih 42 ar rahman ayat 33 43 tafsir ayat 50 surat al an'am 44 At tahrim ayat 6 45 penciptaan 46 al+baqarah+ayat+275 47 sedekah 48 al+baqarah+ayat+234 49 Surat Ar-Ra’d 50 an nahl ayat 97 51 al ahzab ayat 59 52 ibrahim ayat 7 53 mengamati alam 54 Al Hajj ayat 54 55 al-mu'minun ayat 18 56 rasul 57 Surat asyuaro ayat 214 58 Tumbuhan 59 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 60 Al maidah ayat 18 61 An-Nisa ayat 59 62 al baqarah ayat 42 63 An nisa ayat 58-59 64 al baqarah ayat 275 65 Sabar 66 Niat 67 Al-Baqarah ayat 243 68 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 69 al maidah ayat 8 70 yusuf 71 an nur ayat 9 72 annisa ayat 58-59 73 an nur ayat 2 74 surah al baqarah ayat 151 75 al maidah ayat 2 76 al-hajj ayat 54 77 Jujur 78 hadits akhlak 79 surat ar rum 21 80 al baqarah ayat 30 81 al-kautsar ayat 2 82 al baqarah ayat 10 83 al maidah ayat 1 84 Albaqarah ayat 151 85 QS. Ali Imran (3): 67 86 An-nisa+ayat+59 87 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 88 utang 89 al imran ayat 67 90 ar-rum ayat 21 91 berpikir 92 Putus asa 93 Zakat 94 ibrahim 95 Langit bumi 96 Asy-syu'ara+ayat+8 97 surat an nisa ayat 58 98 al imron ayat 198 99 hadits tentang etika lingkungan 100 al anfal ayat 27

Hasil pencarian tentang Yunus+10

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ


10. Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam". Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus