Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Injil 14 Riba 15 Al Hujurat ayat 13 16 al hadid ayat 3 17 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 18 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 19 Al sajdah ayat 29 20 dalil+kitab+injil 21 Sesuai petunjuk 22 Surat Al sajdah ayat 29 23 Ali+Imran+191 24 Al maidah ayat 48 25 Al imran 26 sombong 27 Ibrahim ayat 7 28 an-nisa' ayat 100 29 Menyesatkan 30 at taubah ayat 105 31 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 32 kontrol diri 33 Zabur 34 an nisa 1 sampai 3 35 ilmu 36 Surat Al infitar 6 37 Ali Imran ayat 159 38 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 39 Zina 40 niat 41 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 42 yusuf 111 43 an nisa ayat 34 44 Hadits tentang ketauhidan 45 ali+imran+190-191 46 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 47 an nahl ayat 90 48 Al baqarah ayat 2 49 al ahzab ayat 59 50 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 51 beriman pada hari kiamat 52 Ali imran ayat 9 53 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 54 ibrahim 7 55 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 56 hadist+al-hujurat+ayat+12 57 Surah taha ayat 15 58 harta 59 Yusuf 60 Hadist mengenai Allah sang maharaja 61 al ikhlas 62 Ali imran ayat 138 63 Hukum bacaanya 64 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 65 Al an'am ayat 82 66 kontrol+diri 67 Surat annaShr 68 An nisa ayat 125 69 Amal tanpa ilmu 70 annahl ayat 90 71 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 72 Al-Maidah+ayat+2 73 ali imran 103 74 Al kahfi ayat 109 75 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 76 Az zumar ayat 62 77 An Nur ayat 2 78 al hadid ayat 22 79 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 80 Al isra ayat 13 81 an-najiah ayat 17 82 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 83 pergantian siang Dan malam 84 Tanda-tanda bagi 85 yusuf 87 86 al anbiya ayat 47 87 al furqan ayat 67 88 Surat Al-An'am Ayat 151 89 ayat tuhan maha pemurah 90 yasin+ayat+56 91 beriman kepada allah dan hari akhirat 92 ibrahim 93 al baqarah ayat 30 94 yunus ayat 107 95 QS Al maidah ayat 51 96 Al Baqarah ayat 26 97 Al Kahfi ayat 57 98 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 99 at tahrim ayat 6 100 al-kahfi ayat 82

Hasil pencarian tentang al+Ali-Imran:+190

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
mengenai ayat ini dari segi hukum internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190...-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.