Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 ali imran 31 3 Sedekah 4 SURAT+SABA+AYAT+28 5 akhlak 6 surat al- baqarah ayat 180 7 Al Maidah ayat 2 8 Al maidah ayat 3 9 Zakat 10 al maidah ayat 8 11 matahari 12 khamar 13 Ali Imran 110 14 Al baqarah ayat 23 15 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 16 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 17 Isi+kandungan+ayat+19 18 Melahirkan 19 al-baqarah+ayat+2 20 QS. Ali Imran Ayat 64 21 ali imran 102 22 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 23 al maidah ayat 6 24 Takwa 25 hujan 26 an nisa ayat 29 27 Berbakti kepada Orang Tua 28 ali+imran+190 29 kelahiran 30 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 31 ali imran 104 32 al-baqarah ayat 153 33 al+zalzalah+ayat+7-8 34 Akhlak jus 12 35 qaaf 16 36 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 37 haji 38 ali imran ayat 159 39 menghargai pendapat 40 Tidaklah seorang pezina 41 Allah 42 Hadis tentang kelautan 43 Hadits surat annisa 44 ali imran 159 45 Niat 46 Hamil 47 Al baqarah ayat 229 48 surat ad-dhuha ayat 8 49 an nisa ayat 59 50 ibrahim 7 51 Surat Al-A'raf Ayat 31 52 Bunuh 53 Makanan haram 54 Munafik 55 al mulk ayat 2 56 Al+kahfi+ayat+7 57 Al hajj ayat 18 58 Ar rum ayat 21 59 An Nisa ayat 35 60 Al Hasyr ayat 7 61 kiamat 62 at taubah ayat 30 63 an nisa ayat 24 64 ali+imran+191 65 membaca 66 At taubah ayat 60 67 Menggunakan akal 68 an+nisa+ayat+8 69 surat+ayat+al-baqarah+130 70 Sombong 71 Yunus 57 72 surat+thaha+ayat+146 73 Al-Quran surat Al A’raaf ayat 31 74 Nikah 75 mimpi 76 luqman 13 77 al maidah ayat 32 78 al insyirah ayat 7 79 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 80 al+'araf+ayat+176 81 al-ma’idah ayat 8 82 Ayat 58 ayat 11 83 Ali imran 42 84 ibrahim ayat 7 85 yusuf 86 Muhammad 87 ali imran 13 88 Angka 4 tulisan arab 89 As-Shaffat+ayat+22-24 90 tidur 91 sad ayat 26 92 az zukhruf ayat 32 93 al-ahzab ayat 21 94 usaha 95 al ankabut ayat 3 96 al imran 97 at thalaq ayat 1 98 Al MUMTAHANah ayat 11 99 Hadits tentang ajaran islam 100 al+baqoroh+ayat+109

Hasil pencarian tentang al+luqman+8

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ


8. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
Al Mukmin, 8).
Shad, 8) (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.