Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Penyakit 3 al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 6 al hujurat ayat 13 7 al maidah ayat 6 8 maryam 9 al hujurat ayat 12 10 surah luqman ayat 12-19 11 Obat 12 sabar 13 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 14 Ali Imran 159 15 jual beli 16 Kandungan surat Al baqarah 168-169 17 al baqarah ayat 2 18 an nisa ayat 59 19 Penyakit menular 20 akhlak 21 al maidah ayat 90 22 al hujurat ayat 49 23 al ahzab ayat 33 24 al baqarah ayat 30 25 zina 26 al-maidah ayat 3 27 Surat al jumuah ayat 9-11 28 dalil rukun iman 29 an nur ayat 2 30 al bayyinah ayat 5 31 Taubat 32 An najm ayat 39-42 33 ali imran 134 34 luqman ayat 13 35 Al maidah ayat 8 36 SEDEKAH 37 kiamat 38 puasa 39 Kandungan surah al maun ayat 4 40 at tahrim ayat 6 41 Musibah 42 Ali imran 191 43 Isi kandungannya 44 al isra ayat 32 45 al mujadalah ayat 11 46 Al hujurat AYAT 15 47 ali imran ayat 92 48 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 49 Ali Imran 190 50 surah maidah ayat 33 51 muhammad 52 al hujurat ayat 11-12 53 an nisa ayat 36 54 Apa yang dimaksud sedekah 55 at taubah ayat 35 56 Al maidah ayat 1 57 az zumar ayat 53 58 Yunus 41 59 Al baqarah ayat 275 60 An nisa ayat 4 61 sholat 62 al zalzalah ayat 7-8 63 Yasin ayat 52 64 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 65 luqman ayat 14 66 Rasulullah menggambarkan persaudaraan umat islam seperti 67 al ikhlas 68 ilmu 69 Surat an najm ayat 39-42 70 al maidah ayat 32 71 Al-ghafir ayat 7 72 1. Al-Baqarah ayat 148, 73 al maidah ayat 5 74 ali imran ayat 190 75 al maidah ayat 48 76 al isra ayat 1 77 menghormati guru 78 at taubah ayat 60 79 ali imran ayat 3 80 at taubah ayat 34 81 Al Furqan ayat 63 82 AN NISA ayat 9 83 Ali imran 84 Al Isra ayat 26 85 Arti dari hurrimat 86 Harta 87 surat maidah ayat 8 88 yusuf ayat 87 89 iman 90 al baqarah ayat 282 91 al baqarah ayat 43 92 al jumuah ayat 10 93 an nisa ayat 29 94 al mujadilah ayat 11 95 Al ahzab ayat 21 96 surat yunus ayat 40 97 Al Baqarah ayat 83 98 Yunus ayat 40 99 ilham 100 al-maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang ali imran 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta