Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 sabar 5 an nisa ayat 29 6 al+baqarah+ayat+165 7 Zabur 8 at taubah ayat 105 9 al+maidah+ayat+122 10 surah al a'raf ayat 79 11 Sombong 12 ali imran ayat 159 13 at taubah ayat 60 14 al hujurat ayat 13 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Zina 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 lokasi yang memudahkan 19 Jibril 20 an nisa ayat 58 21 Rezeki 22 Zakat 23 Bumi bulat 24 surah+fathir+ayat+18 25 al+maidah+ayat+47 26 al+ikhlas 27 Menyelam 28 Arsy 29 surat+thaha+ayat+125 30 Ali imran 31 pertengkaran 32 dalil+kitab+Zabur 33 surat+thaha+ayat+126 34 AL HASYR AYAT 18 35 Surat-ad-dahr-ayat-23 36 al maidah ayat 2 37 Jihad 38 ali imran 134 39 Al-Ahzab ayat 33 40 hr+muslim+288 41 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 42 surah ar-raf ayat 72 43 al baqarah ayat 188 44 at tahrim ayat 6 45 al maidah ayat 48 46 Saba' ayat 1 47 AS+SAJADAH+AYAT+6 48 kitab+zabur 49 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 50 mati 51 Melindungi 52 luqman 13 53 Al quran 54 Ayat ayat larangan zina 55 An nisa ayat 1 56 al+hijr+22 57 ar rum ayat 21 58 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 59 Injil 60 Ar rum ayat 41 61 Ali Imran 92 62 Albaqoroh ayat 282 63 al+fatihah+ayat+5 64 melampaui batas 65 As al jinn 6 66 tanah 67 Al Baqarah ayat 186 68 hujan 69 al maidah ayat 8 70 an nisa ayat 59 71 dalil kitab Taurat 72 ali imran 159 73 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 74 Tenggorokan 75 Bentuk bumi bulat 76 al baqarah ayat 2 77 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 78 Ketetapan 79 singa 80 Lembah 81 aku uji dengan ketakutan 82 ali+imran+110 83 al baqarah ayat 43 84 ali imran ayat 200 85 an nisa+ayat+65 86 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 87 al isra ayat 27 88 haji 89 Surah As-Syam Ayat 7 90 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 91 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 92 Nikmat 93 Kesedihan 94 muhammad ayat 7 95 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 96 wanita 97 yusuf 98 maryam 58 99 tahrim ayat 6 100 QS. Al-Fatihah Ayat 3

Hasil pencarian tentang ali+imran+97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta