Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 3 surat+al+nisa++ayat+10 4 sabar 5 Nabi ismail 6 surat al qadr 7 at talaq ayat 4 8 Hadits tentang jual beli barter 9 ilmu 10 surat+an-an'am+ayat++121 11 bumi 12 an-nisa ayat 29 13 Puasa 14 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 15 al baqarah ayat 187 16 al baqarah ayat 30 17 luqman 18 Santun 19 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 20 surat al-'ankabut ayat 33 21 Yusuf 22 pemimpin 23 al mulk ayat 3 24 Hadits Muslim Nomor 2855 25 Ikhlas 26 Hujan 27 Gunung 28 ali imran 190 29 Ramadhan 30 al maidah ayat 1 31 langit 32 an nisa ayat 24 33 al ikhlas 34 ali imran 159 35 BIDARA 36 kematian 37 surat+an nisa+ayat+11 38 al baqarah ayat 275 39 al+alaq+ayat+5 40 Hadits Ahmad Nomor 15455 41 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 42 ibrahim 7 43 surah an nisa ayat 7 44 al baqarah ayat 168 45 jihad 46 Muntaha 47 Hadist cinta 48 Hadits Muslim Nomor 5318 49 Al hijr 50 rahmat 51 surah al-lahab 52 Lembut 53 menunggu 54 fathir ayat 32 55 berbuat baik 56 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 57 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 58 malu 59 surat+al-baqarah++ayat+233 60 ANNISA AYAT 9 61 surah al mu'minun ayat 12-14 62 harta 63 Zina 64 surat yunus 65 ayat-ayat tentang lautan 66 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 67 al+ahzab+ayat+70 68 an nisa ayat 29 69 ALI IMRAN 126 70 Surat Al-baqarah ayat 237 71 al maidah ayat 6 72 Surat+ahQaf+Ayat+15 73 bintang 74 ali imran 7 75 al+alaq+ayat+4 76 Zakat 77 al hujurat ayat 13 78 qaaf 37 79 janji allah 80 Perumpamaan 81 kehidupan dunia 82 Al baqarah ayat 286 83 yusuf+90 84 an-nur ayat 23 85 al mu’minun ayat 1-3 86 surat al waqiah 87 dalil takut kepada allah 88 yusuf 31 89 an nahl ayat 90 90 surat an nisa ayat 1 91 wkana ma bin samfay lawnan makan sakaragh a jari makan alssamfay lufa sabin 92 yusuf+89 93 surat al baqarah ayat 256 94 as syura ayat 43 95 memaafkan 96 Tambahan 97 Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan 98 al maidah ayat 8 99 Al-Baqarah ayat 275 100 an nisa ayat 7

Hasil pencarian tentang ali+imran+ayat+104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
[[104 ~ AL-HUMAZAH (PENGUMPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 9 ayat ~ Dalam surat ini terdapat peringatan keras
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104....Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan menjadi saksi atas manusia sebagaimana tersebut dalam ayat
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...Hadits ini menurut Haitsami dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 104, diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani