Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 ghaib 4 12 orang anak Yakub 5 an-nur ayat 58 6 Tauhid asma wasshifat 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Hijrah 12 menunggu 13 Surat Al-Insan Ayat 20 14 luqman ayat 14 15 al hadid ayat 20 16 kisah nabi syuaib 17 shalat 18 ilmu 19 an nisa ayat 29 20 demi masa 21 tafsir surat al-an'am ayat 160 22 jin+petir+qs 23 Larangan mengikuti tradisi lokal 24 Takdir 25 al qashasah ayat 26 26 Ayat tentang batasan pergaulan 27 Manusia 28 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 29 al baqoroh ayat 124 30 Bersyukur 31 keterangan 32 Bohong 33 sabar 34 Hadis Ibnu Majah 1934 35 Zakat 36 haji 37 bahasa arab 38 maryam 39 Tidak dapat berkata apa-apa 40 Urusan 41 akhirat 42 Dunia adalah 43 berselisih 44 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 45 al imran 159 46 al baqarah ayat 16 47 Yusuf 48 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 49 Warna 50 petir qs 51 Sedikit tidur 52 hud ayat 114 53 Surat al-Muthaffifîn 14 54 al zalzalah ayat 7-8 55 al isra ayat 78 56 al baqarah ayat 158 57 ali imran 159 58 menuntut ilmu 59 Jujur 60 at - takatsur ayat 8 61 Milik 62 surat an nur ayat 23 63 ali imran 92 64 takwa 65 at thalaq ayat 6 66 surat al-baqarah ayat 283 67 al quran 68 al baqarah ayat 233 69 Al-Mutaffifin ayat 1-3 70 Surat Al-Maidah: 2) 71 al baqarah ayat 186 72 surat al araf ayat 180 73 Warna kulit 74 Albayyinah ayat 7 75 az zariyat ayat 56 76 q.s yunus ayat 3 77 surat+al+maidah+ayat+33 78 maidah ayat 6 79 al-Baqarah ayat 279: 80 akal 81 amal perbuatan 82 Yahudi 83 seytan+petir+qs 84 al ikhlas 85 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 86 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 87 surah al fath ayat 10 88 Keamanan koleksi 89 Malaikat 90 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 91 al isra ayat 32 92 asy-syu'ara ayat 214 93 ar-rahman 94 basuh 95 tujuan hidup 96 Hadist tentang aqiqah 97 iblis+petir+qs 98 Ayat 15 99 surat thaha ayat 8 100 Berdebat dengan cara yang baik

Hasil pencarian tentang allah+sembahlah

(Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia) jika dibaca Anna maka dengan memperkirakan...keberadaan lafal Udzkur, maksudnya: Ingatlah, sesungguhnya Allah dan seterusnya....Inna maka dengan memperkirakan keberadaan lafal Qul sebelumnya, maksudnya: Katakanlah, sesungguhnya Allah...mengatakan kepada mereka melainkan apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu, "Sembahlah...Allah, Rabbku dan Rabb kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 62
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 3
(yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 51
Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 64
Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya
(Sesungguhnya Allah Dialah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan) tuntunan (yang
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 2
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.
Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian...kepada Allah itu menimbulkan kebencian orang-orang kafir terhadap kalian.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah
(Maka bersujudlah kalian kepada Allah) Yang telah menciptakan kalian (dan sembahlah) Dia, dan janganlah
(Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk
Maka, sucikanlah Allah dari segala yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan-Nya....Sembahlah Dia ketika kalian memasuki waktu sore dan pagi.
-deskripsi"> Yakni maka sembahlah Dia....Ayat ini juga menunjukan, bahwa amal manusia juga makhluk ciptaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala.

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 45
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (yang berseru): "Sembahlah...Allah".
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 16
Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya
Jika kalian berusaha menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah, niscaya kalian tidak akan dapat melakukannya...Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang....Maka bertobatlah kepada-Nya dan sembahlah Dia, niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi kalian.
Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan...Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Allah semata yang berhak atas pujian dan ucapan syukur dari penghuni langit dan bumi....Maka sembahlah Dia di malam hari, dan ketika kalian memasuki waktu siang.
(Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia!
(Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan...(Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.)
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 102
(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta...segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia.
(Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; pencipta segala sesuatu, maka sembahlah
Janganlah kamu penuhi, wahai Rasulullah, apa-apa yang mereka minta darimu, tapi sembahlah Allah dan jadilah
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian....Maka sembahlah Dia, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan-Nya.
Aku adalah Allah, Tuhan Yang Mahaesa, tidak ada yang patut disembah selain Aku....Maka, berimanlah kepada-Ku dan sembahlah Aku serta dirikanlah selalu salat, agar kamu senantiasa mengingat-Ku
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 59
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali...Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat