Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 surat al-hadid ayat 57 3 hujan 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 185 10 ali imran 159 11 surat thaha ayat 180 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 Hadits Abu Daud Nomor 4432 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 huud+40 17 Aman 18 al-insyirah ayat 5 19 laut 20 al ikhlas 21 Surat yasin 22 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 23 AL HUJURAT AYAT 11 24 surat al baqarah ayat 11 25 al hasyr ayat 7 26 An-nisa ayat 58 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 Ar-Rahman ayat 19 29 al fatiha ayat 1 30 AL MAIDAH AYAT 2 31 Tafsir kepuasan kerja 32 Al+hijr+ayat+48 33 saba 15 34 al maidah ayat 3 35 Ayat 43 36 surat Al furqan ayat 20 37 Ali Imran 110 38 surat Al furqan ayat 9 39 annisa ayat 58 40 hewan 41 akhlak 42 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 43 ali imran 64 44 al baqarah ayat 219 45 awan 46 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 47 al bayyinah ayat 8 48 Al mu'minun ayat 51 49 al baqarah ayat 275 50 al+fatihah+ayat+2 51 yunus 101 52 Al Baqarah ayat 30 53 yusuf 87 54 Imran 30 55 Surat+Al-Baqarah 56 Surat Al-Baqarah ayat 10 57 Surat Ap Ahqaf ayat 9 58 Rezeki 59 muhammad+ayat+23 60 al baqarah ayat 28 61 allah maha tau 62 Al+Ankabut+ayat+64 63 Palestina 64 anjing 65 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 66 ali+imran+159 67 al ahzab ayat 70 68 al araf ayat 31 69 Hadits Abu Daud No. 1241 70 ibrahim ayat 33 71 al hijr ayat 9 72 Ibrahim 25 73 ali+imran+,135 74 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 75 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 76 orang tua 77 Ayat 216 78 al ghasiyah ayat 17-20 79 Q.S Al-Maidah ayat 48: 80 al-baqarah-ayat-286 81 zakat qardh 82 allah+maha+tahu 83 Ibrahim ayat 43 84 an-nisa+ayat+29 85 ayat tentang hukum pada juz 20 86 ali imran 185 87 nuh ayat 25 88 al ahqaf ayat 15 89 sedekah 90 an nisa ayat 36 91 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 92 Surat Al-Baqarah Ayat 286 93 annisa ayat 65 94 al baqarah ayat 4 95 Muslim 4971 96 surat an nisa azat 124 97 ali imran 139 98 sebab 99 Nasab anak zina 100 surat al-ahzab ayat 5

Hasil pencarian tentang as-saffat+ayat+103

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ


103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
tafsir-deskripsi"> Yang mereka jadikan haram misalnya bahiirah dan saa’ibah (lihat Al Maa’idah: 103
selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran: 103

-deskripsi"> Menurut riwayat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah dan...sallam bersabda, “Aku tidak diperintahkan mengambil hartamu sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat..., “Khudz min amwaalihim shadaqah…dst.” (At Taubah: 103)

-deskripsi"> Dia mengampuni...Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencampur amal saleh dengan amal buruk, di mana ia mengakui dosanya
setelah pemilik bagian (ashabul furudh) mengambil bagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada as-habul...furudh dan tidak mendapatkan apa-apa jika as-habul furuudh mewarisi sampai menghabiskan harta....="tafsir-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh dengan ayat..."wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya...kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
mendengarnya adalah sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat...ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya...As Sajdah: 15) Mereka menghadapinya dengan sikap menerima, butuh dan tunduk.
-deskripsi"> Dalam ayat tersebut digunakan lafaz "as-haab" jamak dari kata shaahib yang...

-deskripsi"> Ayat 38 dan 39 menunjukkan bahwa manusia dan jin terbagi dua ada yang...berbahagia dan ada yang celaka, di masing-masing ayat tersebut disebutkan sifat golongan yang berbahagia
(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a...berupa azab neraka Jahanam dan mereka dijelek-jelekkan di dalamnya (disebabkan) (mereka mendustakan ayat-ayat
Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya....Mengetahui lagi Mahabijaksana,” Muhammad bin Ishaq menyebutkan kisah yang mirip seperti ini dalam As...Abbas berkata, “Yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala menghilangkan godaan yang dimasukkan setan.” As...€ Syaikh As Sa’diy berkata,”Dia menyingkirkan (godaan setan itu), menghilangkannya, membatalkannya...dan menerangkan bahwa hal itu bukan termasuk ayat-ayat-Nya.”

-deskripsi"> Yakni
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu...ini ialah ayat berikutnya, yaitu (seraya mereka diseret) dengannya.
-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa'diy, bahwa hikhmah –dan Allah yang lebih mengetahui...- dimasukkan ayat ini di sela-sela kisah perang Uhud adalah karena sebelumnya Allah telah menjanjikan...sebab kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat
-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, bahwa penghuni neraka akan dicela dengan...kamu siapkan wahai orang-orang kafir untuk hari Kiamat ini adalah kekafiran kepada Allah, mendustakan ayat-ayat-Nya
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah...Ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan mereka dan dekatnya mereka dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala...

-deskripsi"> Ayat ini dan dua ayat sebelumnya menerangkan beberapa golongan orang...orang-orang yang banyak bersedekah), shiddiqin (orang-orang yang sangat membenarkan), syuhada’ dan As-habul...Adapun Ash-habul jahiim adalah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah.
-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa pada ayat ini dan setelahnya...Menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan
(Maka Dia menjadikannya) dhamir yang ada pada lafal ayat ini kembali kepada lafal As-Samaa atau langit...Dan sesuai dengan makna ayat ini yaitu ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam hari (

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, maksudnya menyimpankan di dalamnya berbagai...Manfaat tersebut diterangkan lebih lanjut oleh ayat berikutnya.

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, kata ‘Laa’ di ayat tersebut bukanlah laa...Yang dipakai sumpah dalam ayat ini adalah perkara yang merupakan isi sumpah, yaitu hari Kiamat, hari
class="tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa orang yang memperdebatkan ayat-ayat-Nya...Ayat ini merupakan nash yang tegas dan kabar gembira, bahwa orang yang mendebat kebenaran pasti akan...

-deskripsi"> Maksudnya mereka menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan yang datang kepada...Adapun menurut Syaikh As Sa’diy, tidak disebutkan dari apa seseorang berlindung menunjukkan umum, yakni
Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah) dapat dibaca As-Sau...' atau As-Suu' dan demikian pula pada ayat selanjutnya.
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...As-Sajdah, 13).
-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan...Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini merupakan tamtsil (perumpamaan) yang maksudnya adalah bahwa mereka
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh...Dalam As Sunnah disebutkan, bahwa antara pembunuhan secara sengaja dan tidak sengaja ada pula pembunuhan

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang
Syaikh As Sa’diy berkata, “Setelah Allah memberitahukan apa yang ingin dilakukan setan terhadap manusia...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai
(lihat Al Maa’idah: 103). Ini adalah alasan yang batil.
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat