Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 sedekah 6 Etika murid kepada guru 7 kejadian manusia 8 iblis 9 ali imran 10 al maidah ayat 1 11 al maidah ayat 2 12 At Taubah ayat 36 13 nikah 14 Akhlak 15 Zakat 16 Waktu 17 al hujurat ayat 13 18 Sabar 19 ali imran 104 20 an-Nahl ayat 125 21 jujur 22 an nahl ayat 125 23 zina 24 al jaatsiyah ayat 13 25 Masjid 26 AL HUJURAT AYAT 10 27 Iman 28 Ali Imran ayat 159 29 riba 30 Ibrahim 42 31 luqman 34 32 Pohon 33 jual beli 34 QS. Ali Imran (3): 67 35 al baqarah ayat 2 36 luqman 37 sholat 38 akal 39 luqman 13 40 al isra ayat 23 41 al maidah ayat 3 42 Menuntut ilmu 43 an nisa ayat 29 44 al imran 45 an nisa ayat 58 46 Pasar modal 47 al ikhlas ayat 1 48 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 49 al- Baqarah ayat 195 50 Adz-Dzariyat ayat 56 51 Khalifah 52 Rukun Maqam 53 Memaafkan 54 Al-A’raf+ayat+129 55 Lingkungan pendidikan Islam 56 Ziarah kubur 57 yunus 41 58 ali+imran+105 59 ibrahim 7 60 Surah al baqarah ayat 30 61 muslim, bab pakaian (2125) 62 Takdir 63 al qalam ayat 4 64 Agama 65 ali imran 97 66 Musnad Ahmad 5364 67 Hud ayat 61 68 q.s An- nisaa ayat 59 69 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 70 al hijr 41 71 maha lembut 72 surat Yunus ayat 57 73 yusuf 74 Taubat 75 al ahzab ayat 21 76 hud ayat 13 77 anggota badan tanggu 78 An-Nisa+ayat+8+ 79 Ibrahim+ayat+34 80 ikan 81 Perang 82 jual beli dan riba 83 Puasa 84 al isra ayat 32 85 dalil+kitab+taurat 86 Al baqarah ayat 21 87 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 88 al maidah ayat 44 89 surat+yusuf+ayat+111 90 toleransi beragama 91 ayat 12 al baqarah 92 Ar rum ayat 30 93 Al Qasas ayat 77 94 Fitnah 95 Surah yusuf ayat 55 96 luqman+ayat+14 97 fathir ayat 39 98 Al-Jaatsiyah ayat 13 99 BUANG HAJAT 100 al maidah ayat 33

Hasil pencarian tentang ayat+tentang+diwajibkan+puasa

(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang...sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari...puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk dan taufik-Nya.
mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Berpuasa(1) merupakan syariat yang juga telah diwajibkan atas umat terdahulu, maka janganlah kalian merasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Sebagai gantinya mereka diwajibkan memberi makan orang-orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu untuk...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 183
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,...Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
(Sedangkan kalian melengahkannya) lengah dan lalai mengenai apa yang diwajibkan kepada kalian untuk mengerjakannya
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
(Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut) maksudnya tanda-tandanya...Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk
(Dan mereka minta fatwa kepadamu) mohon agar mereka diberi fatwa (tentang) keadaan (wanita) dan pembagian..., ("Allah akan memberi fatwa kepada kamu tentang mereka itu, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Kitab...) yakni Alquran berupa ayat warisan, juga memfatwakan padamu (tentang wanita-wanita yatim yang tidak...kamu beri apa yang telah diwajibkan) (sebagai hak mereka) berupa pusaka (sedangkan kamu tak ingin) hai...Maksudnya Allah mengeluarkan fatwa yang berisi supaya kamu jangan melakukan itu (dan) tentang (golongan
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
(Dan orang-orang yang paling dahulu) dalam kebaikan, mereka adalah para nabi; ayat ini berkedudukan menjadi...Mubtada (yaitu orang-orang yang paling dahulu) lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud...sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 4
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.
ayat ini menggambarkan tentang kengerian yang terdapat di dalam hari tersebut.
ayat ini mengungkapkan tentang kedudukan hari pembalasan yang agung itu.
sedang diturunkan) artinya di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...Ayat ini turun menasakhkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya...Demikianlah sebagaimana telah dinyatakan-Nya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya
(Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui) ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya...; dan pada ayat ini dipakai kata Tsumma untuk memberikan pengertian, bahwa ancaman yang kedua lebih keras...dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya....Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 65
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab...Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"