Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Aman 9 Hadits Abu Daud Nomor 4432 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 al-insyirah ayat 5 12 Bumi 13 al ikhlas 14 surat thaha ayat 180 15 Sedekah 16 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 17 al fatiha ayat 1 18 Bersyukur 19 Ayat 43 20 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 21 dunia 22 AL HUJURAT AYAT 11 23 An-nisa ayat 58 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 al hasyr ayat 7 26 ali imran 159 27 surat Al furqan ayat 20 28 al baqarah ayat 219 29 saba 15 30 al maidah ayat 3 31 surat Al furqan ayat 9 32 Larangan mengikuti tradisi lokal 33 Iman 34 ciri ciri pasngan yang baik 35 awan 36 al bayyinah ayat 8 37 akhlak 38 pendidikan 39 Ar-Rahman ayat 19 40 Ali Imran 110 41 annisa ayat 58 42 laut 43 Tafsir kepuasan kerja 44 Surat Al-Insan Ayat 20 45 Hadis Ibnu Majah 1934 46 ali imran 64 47 An Nisa ayat 29 48 ali imran ayat 185 49 BAHASA ARAB 50 Ayat kisah 51 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 52 Yunus 53 tauhid 54 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 55 Surat Ap Ahqaf ayat 9 56 gembira 57 Rezeki dari allah 58 surah 'abasa ayat 38 59 sujud 60 al baqarah ayat 275 61 zakat qardh 62 al+mursalat+ayat+32 63 hujan 64 ibrahim 44 65 buah buahan 66 Surah an Nisa ayat 3 67 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 68 surat al-ahzab ayat 5 69 Ibnu majah 127 70 al baqarah ayat 4 71 nuh ayat 25 72 al+mursalat+ayat+33 73 Ayat 216 74 az+zalzalah+ayat+2 75 Imran 30 76 Isteri dan anak adalah ujian 77 Palestina 78 riba 79 ayat tentang hukum pada juz 20 80 sebab 81 luqman 8 82 hadist kematian 83 Surat Al-Baqarah Ayat 286 84 az zariyat ayat 56 85 yusuf 86 al qadar ayat 1-5 87 Ibrahim 40 88 allah maha tau 89 al hijr ayat 9 90 ibrahim 22 91 Al+Ankabut+ayat+64 92 nabi yusuf 93 Muslim 4971 94 surat an nisa azat 124 95 surat+al+maidah+ayat+33 96 ali imran ayat 26 97 Surat Ibrahim+40+ 98 AL MAIDAH AYAT 2 99 Nasab anak zina 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang az+zumar+ayat+68

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ


68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Az Zumar: 68).

-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan...karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az...Zumar: 45.
karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az...Zumar: 45.
Az Zumar: 16)

dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar dalam api (lihat surah Az...Zumar: 71-72).
dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” (Az...Zumar: 45)

kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir Q., s. al-Zumar...ayat 7.
Az Zumar: 10)

-deskripsi"> Menurut Ibnu Katsir, maksudnya adalah barang siapa yang...tidak akan menimpanya, maka tidak akan mengenainya.” Al A’masy berkata dari ‘Alqamah tentang ayat
-deskripsi"> Seperti di surat Al An'aam ayat 68.

-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan tidak menghadiri Az Zuur, yakni ucapan...menjauhi semua majlis yang di dalamnya penuh dengan ucapan dan perbuatan yang haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat...Jika mereka tidak menghadiri Az Zuur, maka tentu mereka tidak mengucapkan dan melakukannya.Termasuk ucapan...Az Zuur adalah persaksian palsu.
-deskripsi"> Seperti di surat Al An'aam ayat 68....

-deskripsi"> Bersama orang-orang kafir dan orang-orang yang memperolok ayat-ayat...Hal itu, karena seorang muslim dituntut mengimani ayat-ayat Allah, memuliakannya dan mengagungkannya...Dalam ayat ini juga terdapat larangan menghadiri majlis-majlis maksiat dan kefasikan yang di sana perintah...class="tafsir-deskripsi"> Sebagaimana mereka berkumpul bersama di atas kekafiran dan mengolok-olok ayat-ayat

-deskripsi"> Dari ayat 65-68 dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

[[39 ~ AZ-ZUMAR (ROMBONGAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 75 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat yang...diturunkan pada periode Mekah, kecuali ayat- ayat 52, 53 dan 54 yang turun pada periode Madinah.
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az
sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy Syu’araa’: 53-68...)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami.
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...tidak menyebutkan hal itu dari bapaknya, yakni Abu Bakar (Abdullah bin Abi Mulaikah atau Abdullah bin Az..., dan di sana disebutkan secara tegas bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah diceritakan oleh Abdullah bin Az...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Az Zukhruf: 32)

-deskripsi"> Yakni berkuasa terhadap makhluk Allah dan milik-Nya
Musykilul Atsar dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada ayat...mengetahui, apakah mereka sudah mengetahui maksudnya sehingga tidak bertanya.” Lalu dikatakan, “Ayat...” Ia menjawab, “Yaitu ketika turun ayat, “Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah...Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.” Ayat ini terasa berat bagi penduduk Mekah....Az Zukhruf: 57). Hadits ini menurut Syaikh Muqbil adalah shahih lighairih.
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...Apa maksud), “Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az
Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh...Al Furqaan: 68) demikian pula turun ayat, “Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap...Oleh karena itulah di ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengajak mereka yang sudah terbenam
menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az...menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi
bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (lihat Az
Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Abdullah bin Az...menyelisihimu.” Maka keduanya berbantah-bantahan sampai suaranya keras, kemudian turunlah tentang hal itu ayat...mendahului Allah dan Rasulnya…dst.”

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, “Ayat...Dalam ayat ini terdapat larangan yang keras mendahulukan ucapan selain Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur
halal bagi kami jika mereka mengizinkan tanpa ada kerelaan dari dirinya, “ maka Allah menurunkan ayat...œAw maa malaktum mafaatihah.” (Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui yang meriwayatkan dari Az...kawanmu, maka tidak mengapa kamu memakan (makanannya) tanpa izinnya.”

-deskripsi"> Ayat...Dalam ayat ini terdapat dalil terhadap kaidah yang umum, yaitu:

Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau