Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 riba 7 Menghargai pendapat orang lain 8 Mimpi 9 zakat 10 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 11 al ikhlas 12 al hujurat ayat 13 13 yunus 14 jual beli 15 bekerja 16 surah al maidah ayat 89 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 ibrahim 7 19 gunung 20 hadits+surat+an+nahl 21 al+ikhlas 22 Menerima harta dengan nafsu serakah 23 ali imran ayat 130 24 syari'ah 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 Al Maidah ayat 1 27 al baqarah ayat 30 28 yunus+ayat+85-86 29 akhlak 30 penciptaan manusia 31 Menuntut ilmu 32 jujur 33 hujan 34 neraka 35 Ali imran 45 36 ibrahim 52 37 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 38 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 39 al maidah ayat 6 40 niat 41 laut 42 al-baqarah ayat 286 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 ALI IMRAN 102 45 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 46 ibrahim ayat 28 47 ibadah 48 Hud ayat 7 49 An nahl ayat 90 50 Surat+Ali+Imran+ayat+190 51 al maidah ayat 87-88 52 An nisa ayat 58 53 surat al wakiah 54 obat 55 yusuf 47 56 At-taubah+ayat+103 57 al imran 186 58 Pemimpin 59 mencatat dengan jujur 60 Penyakit 61 al A'raf ayat 54 62 az zariyat ayat 56 63 sakit 64 Mengutamakan kepentingan bersama 65 Ali Imran 159 66 yusuf 3 67 al an'am ayat 38 68 Babi 69 ALMAIDAH AYAT 2 70 surat+alkahfi+150 71 sihir 72 Sepertiga malam 73 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 74 Al-Maidah ayat 3 75 Murka alloh 76 an nisa ayat 4 77 surah al-isra ayat 79 78 at taubah ayat 71 79 ukuran 80 Hadits ahmad 81 sedekah 82 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 83 AL MAIDAH AYAT 2 84 al maidah ayat 48 85 al-baqarah ayat 30 86 al hijr 94 87 at tahrim ayat 6 88 Berbicara 89 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 90 Al baqarah ayat 198 91 masjid 92 Mendidik anak 93 sungai 94 IBLIS 95 Shalat 96 Munafik 97 Al baqarah ayat 104 98 Ahmad 4355 99 sukses kepemimpinan pasca nabi 100 rahmat allah

Hasil pencarian tentang batu+hitam

merah) dan kuning (yang beraneka macam warnanya) ada yang tua dan ada yang muda (dan ada -pula yang hitam...pekat) di'athafkan kepada lafal Judadun, artinya ialah batu-batu yang besar yang hitam pekat warnanya...Dikatakan Aswadu Gharbiibu, hitam pekat; tetapi sangat sedikit dikatakan Gharabiibu Aswadu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan dalam naungan asap yang hitam) mereka diliputi oleh asap yang sangat hitam.
(Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita) yakni menjadi hangus terbakar semuanya..., sehingga tampak hitam.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 43
dan dalam naungan asap yang hitam.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 33
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 9
dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
(Dan kaum Tsamud yang memotong) yang memahat (batu-batu besar) lafal Ash-Shakhr adalah bentuk jamak dari...lafal Shakhrah; kemudian batu-batu besar yang mereka lubangi itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal
(Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras) yang dibakar oleh api.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 20
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
mereka dari pada mendengarkan) percakapan para Malaikat (benar-benar dijauhkan) dengan dilempar oleh batu-batu
liat kering yang apabila diketuk akan terdengar daripadanya suara melenting (yang berasal dari lumpur hitam...) tanah liat yang hitam (yang diberi bentuk) diubah bentuknya.
Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, "Seandainyapun kalian itu batu yang tidak memiliki kehidupan, atau...besi yang lebih keras dari batu,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 106
pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram....Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 34
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka
Dengan nada mengejek, Ibrâhîm berkata kepada mereka, "Apakah kalian menyembah batu-batu yang kalian bentuk
bumi itu menelan kalian sebagaimana yang terjadi atas diri Qarun (atau Dia mengirimkan kepada kalian batu-batu...kerikil) yakni Allah melempar kalian dengan batu-batu kerikil sebagaimana yang terjadi atas kaum Nabi
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 50
Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam
(Katakanlah) kepada mereka ("Jadilah kamu sekalian batu atau besi).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 74
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi....Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh
(Sesungguhnya Kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa terbang batu-batu) yakni angin...yang melempari mereka dengan batu-batu yang diterbangkannya....Al Hashbaa adalah batu-batu kecil yang besarnya lebih kecil dari genggaman tangan; akhirnya binasalah...Apakah batu kerikil itu dihembuskan kepada keluarga Nabi Luth atau tidak?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 68
yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 4
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang...Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji 'adasah dan agak kecil daripada biji kacang Humsh...; batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya, kemudian batu
(Ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih berseri dan ada pula yang hitam legam...(Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam) yakni orang-orang kafir, maka mereka dilemparkan ke
(Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya) yakni, mukanya berwarna hitam dan matanya berwarna
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
Padahal, apabila salah seorang di antara mereka mendapat kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam