Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 Ilmu 11 riba 12 hadist muhammad tentang manusia 13 Sholat 14 al fushilat ayat 33 15 shalat 16 AL MAIDAH AYAT 1 17 Rezeki 18 Ar rahman 19 zakat 20 muhamad nikah 21 Muhammad 22 at tahrim ayat 6 23 Jual beli 24 ali imran 185 25 al imran 26 al baqarah ayat 275 27 maryam 28 ali imran 92 29 Luqman ayat 12 30 al Isra ayat 23 31 khalifah 32 al maidah ayat 3 33 pendidikan 34 ali imran 159 35 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 36 an nisa ayat 29 37 ikhlas 38 Leburan logam 39 al+maidah+ayat+3 40 Menuntut ilmu 41 Niat 42 Muhammad 7 43 surah ali imran ayat 130 44 Tumbuhan 45 ayat kursi 46 Ghaib 47 Ayat sedekah 48 QS Al- Baqara ayat 30 49 ali imran ayat 159 50 iman 51 Ibrahim 52 Surat 19 ayat 12 53 mukmin 54 hujan 55 ali+imran+ayat+92 56 sabar 57 Ibrahim 40 58 yusuf 59 yunus 57 60 ali imran ayat 104 61 Agar kamu bertakwa 62 al-baqarah ayat 30 63 Surat Al-Baqarah Ayat 184 64 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 65 surat+al+taubah+50 66 Akhlak 67 al baqarah ayat 185 68 luqman ayat 18 69 Maaf 70 ali+imran+ayat+104 71 al mujadalah ayat 11 72 Manusia 73 muka 74 al+baqoroh+ayat+104 75 Surat Ar-Ra’du ayat 28 76 al-baqarah ayat 185 77 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 78 Ibadah 79 kurma 80 al+baqarah+ayat+187 81 Kematian 82 hadits puasa 83 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 84 Injil 85 ali imran ayat ke 7 86 Al baqarah ayat 208 87 al-maidah ayat 3 88 al imran 104 89 Aurat 90 an+nisa'+ayat+59 91 al+isra+ayat+36 92 Berfikir 93 puasa ramadhan 94 Al Hujurat ayat 12 95 al-baqarah ayat 275 96 bersedekah 97 Istri dan anak 98 al baqarah ayat 2 99 AL+HUJURAT+ayat+13 100 hadits sahur

Hasil pencarian tentang bencana+alam

Katakan, "Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana-bencana itu, juga dari bencana- bencana
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 10
Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata...: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga,
Katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, "Siapa yang mampu menyelamatkan kalian dari bencana-bencana...perlindungan kepadanya dengan penuh tunduk mengatakan, 'Kami bersumpah, apabila engkau selamatkan kami dari bencana...- bencana itu, kami tidak akan melupakan kebaikanmu, dan akan sangat berterima kasih kepadamu
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah atau ketika kalian takut tertimpa bencana...Tanyakan mereka tentang bencana itu!...Kalian pasti tidak akan mendapati mereka mampu menghindarkan bencana itu atau mengalihkannya dari kalian
(Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana) kemiskinan dan kesengsaraan (yang menimpanya..., niscaya dia akan berkata, "Telah hilang keburukan-keburukan itu) yaitu bencana-bencana tersebut (dariku
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 76
Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 115
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 35
Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
menyelamatkan kamu) dibaca dengan takhfif yaitu yunjiikum dan dibaca dengan tasydid yaitu yunajjiikum (daripada bencana...itu dan dari segala macam kesusahan) kesulitan yang selain bencana itu (kemudian kamu kembali menyekutukan
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa...rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana
Mereka berdua beserta kaumnya Kami selamatkan dari bencana besar yang menimpa Fir'aun dan kaumnya.
Kami telah menyelamatkan Nûh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari bencana tenggelam dan topan
(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
Bencana di bumi, langit dan gunung hampir saja terjadi karena mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai
Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqûm itu sebagai bencana dan siksaan bagi orang-orang musyrik di
dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam...malaikat', 'alam arwah', "alam surga'.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 64
Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu
(Sesungguhnya Saqar itu) neraka Saqar itu (adalah salah satu bencana yang amat besar) malapetaka yang
penduduk Mekah ("Siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari kegelapan-kegelapan di darat dan di laut) dari bencana-bencananya...menyelamatkan kami) dalam qiraat lainnya dibaca anjaytanaa, yakni Allah (dari ini) maksudnya dari kegelapan dan bencana-bencana
Karena, sesungguhnya, kesulitan dan bencana itu biasanya dapat mencegah orang berlaku sombong, membersihkan...diri untuk menerima kebenaran, dan mendorong untuk mengharap perkenan Tuhan semesta alam dan tunduk
(Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya) yaitu kaum Bani Israel (dari bencana yang besar) dari perbudakan
Kami pun menyelamatkan golongan yang beriman bersama Shâlih dari bencana yang menghancurkan itu, lantaran
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Jama'a dan Jamma'a (harta dan menghitung-hitungnya) dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana
Seperti balasan yang menolak bencana itu, Kami akan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".