Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 al ikhlas 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 riba 9 Menghargai pendapat orang lain 10 Jual beli 11 zakat 12 Mimpi 13 surah al maidah ayat 89 14 al hujurat ayat 13 15 yunus 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 bekerja 18 al baqarah ayat 30 19 syari'ah 20 Menuntut ilmu 21 yunus+ayat+85-86 22 Al Maidah ayat 1 23 al+ikhlas 24 akhlak 25 hadits+surat+an+nahl 26 penciptaan manusia 27 Menerima harta dengan nafsu serakah 28 ibrahim 7 29 jujur 30 AL MUJADALAH AYAT 11 31 ali imran ayat 130 32 gunung 33 hujan 34 Sedekah 35 obat 36 Mengutamakan kepentingan bersama 37 al maidah ayat 87-88 38 ALI IMRAN 102 39 At-taubah+ayat+103 40 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 41 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 42 al A'raf ayat 54 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 al imran 186 45 yusuf 3 46 neraka 47 ibrahim 52 48 niat 49 Pemimpin 50 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 51 Penyakit 52 yusuf 47 53 Babi 54 sakit 55 mencatat dengan jujur 56 An nahl ayat 90 57 Ali Imran 159 58 ibrahim ayat 28 59 An nisa ayat 58 60 al-baqarah ayat 286 61 Surat+Ali+Imran+ayat+190 62 al maidah ayat 6 63 surat al wakiah 64 az zariyat ayat 56 65 al an'am ayat 38 66 ALMAIDAH AYAT 2 67 Ali imran 45 68 laut 69 ibadah 70 Hud ayat 7 71 al maidah ayat 48 72 masjid 73 Al Hujurat ayat 12 74 qaf ayat 16 75 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 76 thaha ayat 105 77 sungai 78 Hud+ayat+7 79 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 80 mengembalikan barang sewaan 81 Surat+Ali+Imran+ayat+159 82 Mendengar 83 Munafik 84 al Quran 85 Kafir 86 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 87 Al baqarah ayat 198 88 sesungguhnya allah maha esa 89 ibrahim 24-25 90 Murka alloh 91 CAHAYA 92 al hijr 94 93 takwa 94 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 95 Al baqarah ayat 104 96 ukuran 97 Berbicara 98 Sepertiga malam 99 Iman 100 Ar-Rum ayat 21

Hasil pencarian tentang berfikir+kritis

terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 54
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
Yakni mereka tidak menyeru selain-Nya, karena mereka dalam keadaan kritis dan bahaya, tiada seorang pun
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 13
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir
(mereka merasa tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana) yaitu keadaan yang kritis
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
kepada mereka, wahai Muahammad, "Siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang berdoa dalam keadaan kritis
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan berfikir
Bahkan mereka tidak berfikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau, paling tidak, sudah semakin
Mereka tidak berfikir apa-apa yang ada di balik itu semua.
Di saat-saat kritis itu kalian terbuai oleh berbagai prasangka buruk akan janji Allah. (1). (1) Ungkapan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 24
Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.
panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Jika kalian mau berfikir, kalian tentu ingat bahwa api neraka
peperangan, tidak dibenarkan lalai sedetik pun dalam mengingat Allah (zikir), lebih-lebih pada saat-saat kritis
sama (andaikata dia tidak melihat tanda dari Rabbnya) menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa pada saat yang kritis
Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa ini adalah balasan atas kekafiran mereka yang seharusnya membuat
bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berfikir
Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan
dibuat berlipat ganda karena kekafiran dan kesesatan mereka serta karena mereka mengikuti lainnya tanpa berfikir
Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang
benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir
Dia juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau berfikir, menjadikan pelajaran dan beriman