Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 Maryam 9 riba 10 al ankabut ayat 45 11 Ali Imran 12 Al maidah ayat 2 13 al hujurat ayat 13 14 hewan 15 Hadits Muslim Nomor 3444 16 YUNUS 17 belajar 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 al imron+ayat+110 20 Luqman 21 an nahl ayat 125 22 Al ahzab ayat 21 23 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 24 Tuhan 25 surat an-nisa 26 Menuntut ilmu 27 Al Maidah ayat 8 28 surah yunus ayat 57 29 Tidak dapat berkata apa-apa 30 hadits mencatat transaksi 31 berfikir 32 Ali Imran 110 33 Darah manusia 34 hadist tentang kesadaran lingkungan 35 qs al-a'raaf 7:172 36 al+baqarah+ayat+69 37 AL MAIDAH AYAT 38 38 Ibrahim 39 al+baqarah+ayat+70 40 an nahl ayat 43 41 bekerja 42 Ilmu 43 An nisa ayat 58 44 ali imran 159 45 al alaq ayat 2 46 at taubah ayat 105 47 Ali Imran ayat 26. 48 hadits abu Daud 1378 49 ra'd ayat 2 50 Surat Al antabul ayat 20 51 al jumuah ayat 10 52 +surat+at+taubah+ayat+24 53 al+insyirah+ayat+5 54 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 55 Al imran 56 Yunus 59 57 al+insyirah+ayat+6 58 Ali imran 104 59 pikun dan beruban 60 quraisy ayat 2 61 dalil sumpah 62 al baqarah ayat 198 63 sabar 64 Bergelimang dosa 65 Kisah nabi 66 adz zariyat ayat 49 67 Yusuf 68 zakat 69 Ahmad 70 Surat Ar-Rad ayat 11 71 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 72 mimpi 73 Peristiwa dimasa lalu 74 Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat 75 Hadist tentang hadiah 76 Al-azab ayat 21 77 ali imran 164 78 perintah melakukan kebaikan 79 Al Mujadalah ayat 5 80 maryam+26 81 Menyeru 82 al imran 97 83 albaqarah+ayat+31 84 surah al-Quraisy 85 Mengatakan datangnya dari allah 86 Al-Jaatsiyah ayat 13 87 al+baqarah+ayat+255 88 ali imran 14 89 an nisa ayat 101 90 Berlebih-lebihan 91 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com 92 Sombong 93 sejarah surat an-nisa 94 Kebencian 95 yunus ayat 62 96 2. QS. Al-Baqarah ayat 133 97 Hadits langit 98 yusuf 72 99 Musibah 100 Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun.

Hasil pencarian tentang bersumpah

-deskripsi"> Orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang....Di sini Allah bersumpah dengan umur atau kehidupan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk...Namun perlu diketahui, bahwa bagi kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah Ta’ala.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya) setan bersumpah dengan nama Allah kepada keduanya ("Sesungguhnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 225
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum...kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 18
(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka...bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 53
Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah...Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal
Pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semua dari kubur, dan mereka bersumpah bahwa dulu mereka...beriman sebagaimana sekarang ini bersumpah di depan kalian.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan kuda karena di dalamnya terdapat...Dia bersumpah dengan kuda-kuda itu ketika kuda-kuda itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh hewan
-deskripsi"> Mereka bersumpah bahwa mereka beriman adalah untuk menjaga diri dan harta...

-deskripsi"> Karena menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, bersumpah
(Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali) dirinya sendiri sekalipun ia berupaya sekuat tenaga...Jawab Qasam tidak disebutkan; lengkapnya, Aku bersumpah dengan nama hari kiamat dan dengan nama jiwa
Ingatlah (hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepada-Nya) bahwasanya...mereka adalah orang-orang yang beriman (sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian; dan mereka menyangka
-deskripsi"> Ini adalah bersumpah dengan Al Qur’an untuk Al Qur’an....Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan kitab yang menerangkan dan menyebutkan secara mutlak “
(Dan mereka/orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan...Oleh karenanya mereka berani bersumpah demi untuk melindungi dirinya/taqiyah.
(Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah) dengan sekuatnya (jika kalian suruh mereka...kepada mereka ("Janganlah kalian bersumpah, karena ketaatan yang diminta ialah ketaatan yang sebenarnya
Menjaga diri dengan tidak sering bersumpah dengan nama Allah menyebabkan kebaktian, ketakwaan dan kemampuan...Sebab orang yang tidak sering bersumpah akan menjadi terhormat dan terpercaya di hadapan orang sehingga
ayat tersebut bisa sebagai isim maushul yang berarti ‘yang’, sehingga Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah...maa’ di sini sebagai mashdariyyah (kata kerja yang dibendakan), sehingga Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah
[[90 ~ AL-BALAD (KOTA) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Allah bersumpah demi tanah suci, Mekah, tempat...Selain itu, Allah juga bersumpah demi bapak dan anaknya....Aku benar-benar bersumpah demi kota suci Mekah.
Orang-orang munafik bersumpah menggunakan nama Allah dengan sekuat-kuatnya bahwa jika kamu, hai Muhammad...Katakanlah kepada mereka, "Janganlah kalian bersumpah.
(Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kalian) wahai orang-orang mukmin, atas apa yang kalian dengar...Mereka bersumpah bahwa mereka tidak melakukannya (untuk mencari keridaan kalian, padahal Allah dan Rasul-Nya
terdekat penerima hak waris adalah yang paling berhak untuk menempati posisi kedua saksi itu, lalu bersumpah...Kami tidak pernah melampaui kebenaran dalam bersumpah dan tidak pernah menuduh persaksian kedua orang
ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Di awal surat ini, Allah bersumpah...Aku bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlari cepat sehingga nafasnya yang terengah-engah itu terdengar
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan beberapa perkara yang besar...Dia bersumpah dengan gunung Sinai; gunung dimana Allah Subhaanahu wa Ta'aala berbicara dengan Nabi Musa
(Dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan) yaitu orang-orang kaya (dan kelapangan...orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah) ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar r. a, ia bersumpah...Para sahabat lainnya telah bersumpah pula, bahwa mereka juga tidak akan memberikan nafkah lagi kepada
tafsir-deskripsi"> Oleh karena orang-orang munafik ketika berada di dunia menipu kaum mukmin, mereka bersumpah...mukmin, maka pada hari Kiamat ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala membangkitkan mereka, mereka akan bersumpah...kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kaum mukmin dan mengira bahwa sumpah mereka itu bermanfaat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia...Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).
(Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh) artinya mereka bersumpah dengan
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa...Aku bersumpah demi masa karena mengandung banyak peristiwa dan pelajaran.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 15
Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan
(Janganlah kamu jadikan Allah), artinya sewaktu bersumpah dengan-Nya (sebagai sasaran) atau penghalang...ayat, jangan kamu terhalang untuk membuat kebaikan yang disebutkan dan lain-lainnya itu jika terlanjur bersumpah