Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Bencana 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 ali imran 159 7 Kematian 8 al baqarah ayat 111 9 Bumi 10 sabar 11 zina 12 al mulk ayat 15 13 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 14 bintang 15 Tafsir surat al kafirun 16 tafsir at-tahrim ayat 3 17 Al-Hajj ayat 54 18 luqman 19 Jika Allah menghendaki 20 Matahari 21 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 22 Syari’ah Charge Card 23 al ahzab ayat 21 24 Hujan 25 al maidah ayat 8 26 Gempa 27 albaqarah ayat 30 28 al hajj ayat 54 29 pendidikan 30 Surat Al Kahfi ayat 66 31 an nur ayat 2 32 takwa 33 dunia adalah cobaan 34 surah al kahfi ayat 1-2 35 hadiah 36 AKAL 37 al-baqarah ayat 275 38 surat+an+nisa+ayat+20 39 Al-Jaatsiyah AYAT 13 40 ayat tentang penjualan 41 Ibrahim 42 Ar rahman 43 ikhlas 44 al baqarah ayat 16 45 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 46 Al Baqarah ayat 30 47 Ishaq 48 an+nur+ayat+6 49 ibadah 50 surat Ibrahim/14:7 51 al mudatsir ayat 85 52 hati 53 al imran 104 54 Luqman 13 55 Hadits ahmad+26216 56 Ibrahim 7 57 ali imran 191 58 al maidah ayat 25 59 Surah Ibrahim 60 an nahl ayat 75 61 agama 62 an+nur+ayat+33 63 al hujurat ayat 10 64 Ibrahim 41 65 al-alaq+ayat+2 66 surat al hujurat 67 surat al jazalah ayat 7-8 68 jadilah 69 Annisa ayat 36 70 Al Isra ayat 23 71 Awan 72 makan 73 surat al imran 74 Al Baqarah ayat 195 75 Quraisy shihab 76 menuntut ilmu 77 Yunus 101 78 Mujadalah ayat 11 79 Al ikhlas 80 an nisa ayat 19 81 Ali Imran 26 82 sakit hati 83 an nahl ayat 90 84 yusuf 111 85 kekal 86 al mujadalah ayat 11 87 al maidah ayat 6 88 QS HUD AYAT 54 89 al jumuah ayat 9 90 tafsir surat at-tahrim ayat 3 91 al maidah ayat 90 92 al quran surat at-taubah 93 Annisa ayat 29 94 Ali Imran 133 95 Iman 96 ayat kursi 97 an nahl ayat 97 98 Thalut sungai 99 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 100 Warisan

Hasil pencarian tentang doa+ziara+kubur

(Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur) artinya, Dia menjadikannya berada di dalam...kubur yang menutupinya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
terjemahan ayat Surat At-Takasur Ayat 2
sampai kamu masuk ke dalam kubur.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 21
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 9
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
Dengan cara mengeluarkan seperti itulah, Allah mengeluarkan kalian dari kubur-kubur kalian.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 42
(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
Hari tatkala Allah membangkitkan kalian dari kubur itu pasti datang....Kalian menyangka bahwa kalian berada di dalam kubur hanya beberapa saat saja.
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 7
pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur
, apabila kami telah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, kami akan dikeluarkan dari dalam kubur
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur...tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 43
(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada
Engkau mempermalukan dan membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia dari kubur
dengan kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 67
kita menjadi tanah dan (begitu pula) bapak-bapak kita; apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan (dari kubur
ada keraguan) tidak diragukan lagi (padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan) dibangunkan dan dikeluarkan (apa yang ada dalam kubur
(Sampai kalian masuk ke dalam kubur) hingga kalian mati dikubur di dalam tanah; atau hingga kalian menghitung-hitung
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 14
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar....Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 34
Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka.
untuk membangunkan orang-orang yang telah mati dari kuburnya (seketika itu juga kalian keluar) dari kubur..., kalian keluar dari dalam kubur melalui sekali seruan itu, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah swt
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 55
Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; "mereka tidak berdiam (dalam kubur
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.