Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 anak 9 riba 10 al jumuah ayat 10 11 Menuntut ilmu 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 al maidah ayat 2 15 Maryam 16 al baqarah ayat 198 17 hewan 18 surah yunus ayat 57 19 Yusuf 20 belajar 21 Luqman 22 pikun dan beruban 23 Tuhan 24 Hadits Muslim Nomor 3444 25 ali imran 159 26 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 27 Al ahzab ayat 21 28 al hujurat ayat 13 29 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 30 al imron+ayat+110 31 surat an-nisa 32 Surat Al antabul ayat 20 33 Ali Imran ayat 185 34 AL MAIDAH AYAT 38 35 An nisa ayat 58 36 Ilmu 37 Ali Imran ayat 26. 38 zakat 39 quraisy ayat 2 40 al isra ayat 32 41 berfikir 42 al maidah ayat 8 43 Peristiwa dimasa lalu 44 al+kahfi+ayat++4 45 Surat Ar-Rad ayat 11 46 dalil sumpah 47 hadits mencatat transaksi 48 at taubah ayat 105 49 Kisah nabi 50 Ibrahim 51 hadits abu Daud 1378 52 hadist tentang kesadaran lingkungan 53 qs al-a'raaf 7:172 54 ali imran 14 55 Darah manusia 56 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 57 akhlak 58 sabar 59 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 60 bekerja 61 Yunus 59 62 ra'd ayat 2 63 Ali imran 104 64 Al imran 65 al+baqarah+ayat+69 66 al mujadilah ayat 11 67 mimpi 68 an nisa ayat 59 69 al+baqarah+ayat+70 70 adz zariyat ayat 49 71 an nisa ayat 5 72 ali imran 134 73 al alaq ayat 2 74 al maidah ayat 90 75 al ikhlas 76 surat al-a'la 77 Ahmad 78 al+insyirah+ayat+5 79 1. Jangan mudah mengobral sumpah 80 al+insyirah+ayat+6 81 +surat+at+taubah+ayat+24 82 Yusuf ayat 72 83 Nabi+Yang bisa dibuat pelajaran hidup 84 bumi 85 perintah melakukan kebaikan 86 al baqarah ayat 286 87 al-Hujarat ayat 10 88 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 89 at-taubah ayat 105 90 Dari Aslam mantan budak Umar bin Khattab, bahwa: "Umar bin Khattab mewajibkanjizyah pada Warga penghasil emas sebesar empat dinar dan para penghasil perak sebesar empat puluh dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu 91 Nabi adam 92 Mengatakan datangnya dari allah 93 an+nisa+Ayat+125 94 asy-syura ayat 51 95 ali imran 146 96 AL-MAIDAH AYAT 2 97 Bahaya putus asa 98 Kebajikan 99 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 100 ali imran 161

Hasil pencarian tentang dosa+yang+tidak+di+ampuni+(syirik)

Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...hamba-hamba yang dikehendaki-Nya....Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Katakan juga, "Ya Tuhan kami, jangan tempatkan kami pada suatu keadaan yang membuat kami menjadi bahan...Ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan....Engkau benar-benar Mahaperkasa yang tidak terkalahkan, dan Pemilik kebijaksanaan dalam segala tindakan
Al Maa’idah: 27) Di samping itu, dengan takwa, Allah akan memberi taufik kepada seseorang untuk beramal...jika seseorang meremehkan ketakwaan dan perkataan yang benar menjadikan sebab rusaknya amal, tidak diterimanya...dan tidak ada pengaruhnya....

-deskripsi"> Dosa merupakan penyebab binasanya seseorang, maka dengan takwa Allah...akan ampuni dosa-dosa itu, perkara menjadi lurus dan semua yang dikhawatirkan terjadi hilang.
Tempat kembali yang menyakitkan itu diperuntukkan bagi orang-orang seperti itu, karena mereka telah memusuhi...Setiap dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah saw....Sebab, Allah memang bersifat pengampun kecuali terhadap dosa syirik....Dia akan mengampuni dosa selain syirik....Barangsiapa yang menyekutukan Allah dalam beribadah dan perwalian, berarti telah sesat dan jauh dari
(Dan Kami tidak menganiaya mereka) dengan membinasakan mereka tanpa dosa (tetapi merekalah yang menganiaya...dirinya sendiri) dengan melakukan perbuatan syirik (karena itu tiadalah bermanfaat) tidak ada gunanya...(kepada diri mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka seru) yang mereka sembah (selain Allah)....Huruf min di sini zaidah atau tidak mengandung makna (sedikit pun, di waktu perintah Rabbmu datang) yaitu...(Dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka) penyembahan mereka terhadapnya itu tidak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 116
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa...yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 161
Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): "Diamlah di negeri ini saja (Baitul Maqdis...) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu kehendaki"....Dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya...Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu"....Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.
katakanlah, wahai Nabi pembawa kasih sayang dan rahmat, kepada para penentang itu bahwa apabila mereka tidak...lagi menentang dan syirik, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka di masa lalu....tetap memilih kesesatan dan kembali memerangi kamu, maka telah ditetapkan bagi mereka hukuman seperti yang...Allah akan memenangkan kebenaran atas kepalsuan, selama orang-orang yang berpihak pada kebenaran itu
Ya Tuhan kami, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah aku lakukan....Ampuni juga kedua orangtuaku dan orang-orang Mukmin pada hari dilaksanakannya perhitungan, yang diikuti
Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang berada di tanganmu, "Apabila ada niat baik di hati kalian...yang Allah pasti mengetahuinya, kalian akan diberi kebaikan yang lebih utama dari yang telah diambil...Allah juga akan mengampuni dosa-dosa syirik dan keburukan-keburukan masa lalu....Ampunan dan rahmat Allah amat luas bagi orang-orang yang tobat dari kekafiran dan dosanya."
(Dan) Ingatlah (ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, "Diamlah di negeri ini saja) yaitu Baitulmakdis...(dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki....Dan katakanlah,) perintah Kami ('Bebaskanlah kami dari dosa kami' dan masukilah pintunya) pintu gerbang...negeri itu (sambil membungkuk) dengan membungkukkan punggung (niscaya Kami ampuni) dengan memakai nun...Kelak Kami akan tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik) orang-orang yang taat pahala.
Semua kenikmatan hidup yang Kami gambarkan kepadamu itu hanyalah kenikmatan yang bersifat sementara,...Dan pahala akhirat yang ada di sisi Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara, hanya disediakan untuk orang-orang...yang menjauhi syirik dan dosa-dosa besar.
Semua kenikmatan hidup yang Kami gambarkan kepadamu itu hanyalah kenikmatan yang bersifat sementara,...Dan pahala akhirat yang ada di sisi Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara, hanya disediakan untuk orang-orang...yang menjauhi syirik dan dosa-dosa besar.
Orang yang seperti ini, yakni bertobat, beriman, beramal saleh dan istiqamah di atas petunjuk akan Allah...ampuni dosa-dosanya, karena ia telah mengerjakan sebab terbesar untuk diampuni dosa dan diberi rahmat...Bahkan sebab-sebab diampuni dosa terletak pada semua ini; tobat menghapuskan kesalahan yang telah lalu..., Islam dan Iman menghilangkan perbuatan buruk yang telah berlalu, amal saleh yang merupakan kebaikan...termasuk bagian hidayah) semuanya menghapuskan dosa-dosa.
Dosa besar adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, di mana perbuatan tersebut ada hadnya...tetapi”, maksudnya tetapi dosa-dosa kecil, Dia ampuni karena mereka menjauhi dosa-dosa besar....jatuh menimpa bumi dan tentu tidak ada lagi makhluk bergerak yang hidup di bumi....diharamkan dan tidak ada penghalang yang kuat untuk menghalangimu melakukan larangan-Nya....Allah yang mengetaui isi hati yang akan memberikan balasan terhadap apa yang ada di dalamnya baik atau

-deskripsi"> Dengan keperkasaan-Mu, Engkau ampuni dosa mereka, Engkau hilangkan hal...yang dikhawatirkan mereka dan Engkau sampaikan mereka kepada semua kebaikan....

-deskripsi"> Yakni yang meletakkan sesuatu pada tempatnya....Oleh karena itu, kami tidak meminta kepada-Mu sesuatu yang menyelisihi kebijaksanaan-Mu, bahkan termasuk...hikmah-Mu yang Engkau beritahukan melalui lisan para rasul-Mu dan dikehendaki oleh karunia-Mu, yaitu
berhala-berhala itu (telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia) karena mereka menyembahnya (maka barang siapa yang...tauhid (maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku) termasuk pemeluk agamaku (dan barang siapa yang...Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.) pernyataan ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui, bahwa Allah swt. tidak...mengampuni dosa syirik.
keluar dari bukit Tih, ("Masuklah kamu ke negeri ini"), yakni Baitulmakdis atau Yerusalem dan ada pula yang...mengatakannya 'Ariha' (Maka makanlah di antara makanannya yang baik lagi enak mana yang kamu sukai)...keadaan bersujud) artinya menundukkan diri (dan ucapkanlah) sebagai permohonan, ("Bebaskanlah kami dari dosa...(niscaya Kami ampuni) menurut suatu qiraat 'yughfar', sedangkan menurut suatu qiraat lainnya 'tughfar...', keduanya kata kerja pasif yang berarti 'diampuni' (bagimu kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami tambah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 58
ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang...banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah...: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah...(pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik".
(Yang mendustakan) Nabi saw. (dan berpaling) dari iman....Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...bagi siapa yang dikehendaki-Nya."...masuk untuk selama-lamanya, yakni untuk menjadi penghuni yang abadi.
Hanya Allah yang menerima pertobatan hamba-hamba-Nya yang taat, mengampuni--atas dasar kebaikan dan kasih...sayang--semua dosa selain syirik, dan mengetahui semua perbuatan baik dan buruk yang kalian lakukan.
Para malaikat menjawab, "Kami benar-benar menyucikan Engkau dari tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai...Golongan manusia yang mempertuhan diri kami hanyalah orang-orang yang terpengaruh oleh dugaan-dugaan...yang tidak benar....Mereka berada di bawah pengaruh setan yang menjadikan perbuatan syirik itu indah dalam pandangan mata...Dan sebagian besar dari orang-orang yang syirik itu membenarkan setan."
yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu pula bahwa orang yang akan dibunuhnya itu...) artinya menjauhkannya dari rahmat-Nya (serta menyediakan baginya siksa yang besar) yakni di neraka....dengan catatan bahwa hukuman itu dapat saja diubah berdasarkan firman Allah swt., "Dan Dia mengampuni dosa...selain itu, syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."...yang disebut semi sengaja, yakni jika seseorang membunuh orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan
(Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu....sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami) yakni dengan ditambahkan kebaikan baginya di...dunia (dan tempat kembali yang baik) kelak di akhirat.
Dikatakan pula kepada mereka, ("Yang demikian itu) yakni azab itu (disebabkan kalian bersuka ria di muka...bumi dengan tidak benar) yaitu melakukan perbuatan syirik dan ingkar kepada adanya hari berbangkit (...dan karena kalian selalu bersuka ria) artinya, terlalu berlebih-lebihan di dalam bersuka ria.
(Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang...yang telah beriman saja, karena itu janganlah kamu bersedih hati) merasa susah (tentang apa yang selalu...mereka kerjakan) yaitu perbuatan syirik....Maka Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi mereka yang tidak beriman, yaitu yang disitir oleh firman-Nya...Janganlah Engkau biarkan di atas muka bumi ini..."
Tentang posisimu di hadapan kami, kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian tuhan kami telah menimpakan...Dengan keimanan yang mantap, Hûd menantang dengan mengatakan, "Aku bersaksi kepada Allah atas segala...ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit syirik yang ada pada kalian....Kalianlah sebenarnya yang menderita penyakit.
mubtada, sedangkan khabarnya tidak disebutkan, lengkapnya mengatakan: yaitu seperti apa yang akan Kami...ceritakan kepada kalian (mengalir sungai-sungai di bawahnya; buah-buahannya) artinya apa-apa yang dimakan...di dalam surga (tiada henti-hentinya) tidak pernah lenyap (sedang naungannya) tiada henti-hentinya pula..., tidak pernah terhapus oleh matahari, karena di dalam surga tidak ada matahari....kepada perbuatan syirik (sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka).
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 3
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)....Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan...Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya....Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.